ZETApress

hírportál

Új Biztonsági Kultúra Program

Jövő hét csötörtökén konferencia lesz a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Új Biztonsági Kultúra Program címmel, adta hírül a MEH Sajtóosztálya. Ez a 2005. őszén kibontakoztatott NATO-val kapcsolatos ismeretek társadalmasítása program eredményeire alapozódik, lényegében annak folytatása. Ezen utóbbi alapvető célkitűzése a NATO-ban felhalmozódott tudás, tapasztalat lehető legszélesebb körű megismertetése, átvételének biztosítása volt.

A tapasztaltak szerint a közvélemény a NATO-ra, mint egy szigorúan zárt katonai szervezetre tekint és kevesen tudták azt, hogy a NATO tudatosan törekszik arra, hogy a tagországok lakossága megismerje a szövetség célkitűzéseit, eddigi működésének eredményeit. Miközben a katonai titkokat jól működő, zárt rendszer védi, a NATO számos lehetőséget kínál olyan, a tagországok fejlődése, problémamegoldó képességének erősítése terén használható ismeretek, tudás átadására-átvételére olyan területeken, mint például a konszenzusteremtés, a krízismenedzsment, a koordináció, stb.

Az Új Biztonsági Kultúra Program koncepciója az OECD Tanácsa 2002. június 25-i 1037. ülésén elfogadott irányelvekre alapozódik. Ebben egy globális biztonsági kultúra létrehozatalát kezdeményezik. Ez a dokumentum képezi az alapját az ENSZ közgyűlésének 57. ülésén elfogadott A/RES57/239. számú határozatnak. Az Irányelvek és a határozat az információrendszerek és hálózatok biztonsága, a cyber security szempontjából szorgalmazza az új biztonsági kultúra kialakulását. A mi kezdeményezésünk, azaz az Új Biztonsági Kultúra Program a biztonság tágabb dimenzióira is kiterjeszti az irányelveket. Felfogásunk szerint a biztonság fogalom teljes komplexitása vonatkozásában is beszélhetünk egy új biztonsági kultúra kialakulásának szükségességéről.

Az új biztonsági kultúra középpontjában az áll, hogy a globális változások megkövetelik a kormányoktól, az üzleti vállalkozásoktól, egyéb szervezetektől és nem utolsó sorban a társadalom tagjaitól, hogy az eddiginél sokkal nagyobb hangsúlyt helyezzenek a biztonságra. Ez nem csak nagyobb odafigyelést, hanem minőségileg új megközelítés követelményét jelenti. A minőségileg új megközelítés legfontosabb jellemzője az állam, különböző állami intézmények, a kormányzat privát szférához való viszonyának megváltozása.

Az eddigi védő-védelmezett, követelményszabó-végrehajtó, ellenőrző-ellenőrzött, illetve egyéb módon megnyilvánuló ?alá-fölérendeltségi? viszonyt egy egyenlő együttműködésen, partnerségen alapuló viszonynak kell felváltania. Szép példája ennek az amerikai törvényhozás által 2002-ben elfogadott ?The Cyber Security Enhancement Act?, amely a biztonsági problémák megoldásának legfontosabb feltételeként a fentiek szerinti együttműködést írja elő. A NATO tagországok együttműködése során felhalmozott tudás, tapasztalat nélkülözhetetlen az új biztonsági kultúra létrejöttéhez. Programunk fő célkitűzése ezen tapasztalat közvetítésével elősegíteni az együttműködés fentiek szerinti új formáinak kialakulását.

NATO: Együttműködés kultúrája ? Kultúrák együttműködése

Az Új Biztonsági Kultúra Program koordinátora: Dr. Nagy Károly kormány-főtanácsadó, Miniszterelnöki Hivatal Program Koordinációs Főosztály. Az Új Biztonsági Kultúra Program kibontakoztatásától várható előnyök a következők. Az Új Biztonsági Kultúra Program elősegíti a biztonsági szektor szükségszerű átalakítása társadalmi támogatottságának növelését; a nemzetbiztonsági szolgálatok megfelelését a XXI. század biztonsági kihívásainak; a cyber security problémák megoldásához szükséges társadalmi együttműködés kialakulását; a konszenzus alapú döntéshozatal elterjedését, a közgondolkodás és a politikai kultúra együttműködés irányába való fejlődését.

Az Új Biztonsági Kultúra Program példát ad a reformok társadalmi elfogadtatását célzó más kultúra programok kibontakoztatásához. Az Új Biztonsági Kultúra Program közvetíti a NATO átalakulási folyamat során kialakított ?legjobb gyakorlat?-ot a hazai intézményfejlesztés sikere érdekében. Az Új Biztonsági Kultúra Program olyan hálózatos struktúrák fejlesztésére alapozódó szervezés módszertanra támaszkodik, amelyek alkalmazásával már ma is több ezer szervező-aktivista mozgósítható a Program további kibontakoztatása érdekében. Az ismertterjesztésről a tudástranszferre helyezi át a hangsúlyt (tudásról akkor beszélünk, ha az ember az ismereteit a problémamegoldás érdekében hatékonyan fel is tudja használni); a kulturális intézmények, a hetven legnagyobb kultúrház és művelődési ház hálózatára támaszkodik.

Összességében a Program kibontakoztatása a biztonság témakörén messze túlmutató eredményekkel kecsegtet, és bízvást kijelenthetjük, hogy döntő jelentőségű a reformok sikere szempontjából. Rövid idő alatt képes olyan hatást kifejteni, amelynek nyomán ?rendszerbe szerveződnek? a jelenleg sokszor ellentmondásosnak tűnő változtatások. Mindezek alapján indokolt és szükséges a Program megfelelő kormányzati támogatása.

A konferencia előzményei

A Miniszterelnöki Hivatal a Honvédelmi Minisztériummal és az USA budapesti Nagykövetségével együttműködve 2007. szeptember 11-én megemlékezést és szemináriumot szervezett a Parlament Felsőházi termében. A rendezvény jelentős szakmai érdeklődés mellett a Budapesten akkreditált diplomáciai testületek számos tagja, a NATO nagykövetek részvételével zajlott le. A rendezvény fontos része volt a méltó megemlékezés a 2001. szeptember 11-i terrortámadás áldozatairól. A megemlékezésen részt vett és beszédet mondott Dr. Szili Katalin az Országgyűlés elnöke, Dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter és April M. Foley az USA budapesti nagykövete. A megemlékezés keretei közt Gémesi Ferenc a MeH szakállamtitkára felolvasta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök résztvevőkhöz intézett levelét. A második rész fő napirendi pontja a USAID szeminárium volt, amelyen előadást tartott Szűcs András dandártábornok, a Magyar Honvédség Műveleti Központ parancsnoka és Monica McQueary-Rekstad, USAID Baghlan Field Program Officer.

A szeminárium ? a visszacsatolások alapján ? értékes ismereteket adott a résztvevők számára az afganisztáni magyar szerepvállalást, illetve az afganisztáni segélyezés, fejlesztési támogatás alapvető kérdéseit illetően. A résztvevők érdeklődése megerősítette annak az előzetes elgondolásnak a helyességét, mely szerint szükséges lenne az afganisztáni tartományi újjáépítési csoportok (PRT-k) tevékenységével kapcsolatos elméleti-módszertani kérdéseket tudományos igényességgel feldolgozni egy erre a célra szervezett konferencia keretei közt. Ennek alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és a Miniszterelnöki Hivatal képviselői megállapodtak abban, hogy 2007. november 29-én PRT konferenciát szerveznek a ZMNE-n. A szervezésbe bekapcsolódott az USA és Kanada budapesti Nagykövetsége is felajánlva, hogy a konferenciára megfelelő előadót delegál.

A konferencia üzenete

Az afganisztáni NATO erők, azaz az ISAF keretei közt működő PRT-k mintegy interface felületet biztosítanak a NATO részére az afganisztáni újjáépítésbe való bekapcsolódáshoz. A PRT-k tartományi szinten bontakoztatnak ki segélyprogramokat, fejlesztési projekteket. A PRT hálózat folyamatosan fejlődik és már az eddigi működés során is jelentős eredmények születtek és jelentős tapasztalatok halmozódtak fel. A saját PRT-nk működésének fejlesztése szempontjából is indokolt és szükséges a tapasztalatok tudományos igényességű feldolgozása, a PRT működés elméleti-módszertani kereteinek továbbfejlesztése.

Ennek megfelelően a konferencia fő célkitűzései az alábbiakban foglalhatók össze: Tudományos igényességgel elemezni-értékelni a PRT hálózat eddigi működésének tapasztalatait. Feltárni a PRT hálózat működése iránti jövőbeni objektív szükségleteket. Érdemben hozzájárulni a PRT hálózat működése szélesebb körű szakmai megismertetéséhez, afganisztáni szerepvállalásunk társadalmi elfogadottságának növeléséhez.

A fenti célkitűzések megvalósítása, a várható eredmények lehető leghatékonyabb hasznosítása érdekében a konferenciát nem önmagában kell szemlélni, illetve szervezni, hanem egy tágabb összefüggésrendszerbe ágyazottan. Ezen összefüggésrendszer folyamatos fejlesztési az Új Biztonsági Kultúra Program keretei között valósul meg. Ennek megfelelően a konferenciát az Új Biztonsági Kultúra Program szerves részeként kell kezelni. Mindez kihat a meghívandók, résztvevők körére, a konferencia kiadványának szerkesztésére, a konferenciával kapcsolatos kommunikációra, illetve a szervezéssel kapcsolatos nemzetközi együttműködés alakítására.

A konferencia tematikája

A fenti célkitűzéseknek megfelelően a konferencia három fő részre tagozódik: I. rész az afganisztáni megoldás globális biztonságpolitikai vonatkozásai, jelentősége, II. rész a PRT hálózat működésének tapasztalatai, fejlesztésének fő irányai, III. rész a magyar vezetésű PRT működésének irányításában résztvevő tárcák tapasztalatai, tervei. Szervezője: a Miniszterelnöki Hivatal Program Koordinációs Főosztálya és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. A Szervező Bizottság tagjai: Dr. Nagy Károly kormány-főtanácsadó, MEH, Dr. Nagy Kálmán főtitkár, Hamikus Vilmos főosztályvezető-helyettes, KM, Jon Martinson politikai tanácsadó, USA Budapesti Nagykövetsége és Agnes Pust tanácsos, Kanada Budapesti Nagykövetsége.

Szóljon hozzá!