ZETApress

hírportál

Sólyom bemutatta jelöltjeit

A köztársasági elnök tegnap Majtényi Lászlót az állampolgári jogok, Kállai Ernőt pedig a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelölte. Döntéséről levélben tájékoztatta Szili Katalint, a Magyar Országgyűlés elnökét is. Az államfő a Sándor-palotában egyúttal fogadta a parlamenti pártok frakcióvezetőit, akiknek bemutatta a két jelöltet.

Majtényi László 1950-ben született Budapesten. Jogász, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke, a Pécsi Tudományegyetem docense. Három gyermeke és négy unokája van, felesége legfelsőbb bírósági bíró. Kállai Ernő 19 évvel később született Budapesten. Történelem szakos tanár, jogász, az Apor Vilmos Katolikus főiskola intézetvezető főiskolai docense, az MTA Kisebbségkutató Intézetének tudományos kutatója.

Az állampolgári jogok korábbi országgyűlési biztosát, Lenkovics Barnabást alkotmánybíróvá választották, aki ezért április 20-i hatállyal lemondott biztosi megbízatásáról. Július 1-jén lejár Kaltenbach Jenőnek, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának, valamint Takács Albertnek, az általános helyettesnek is a mandátuma. A törvény előírja, hogy az új biztosokat az elődjeik megbízatási idejének lejártát megelőző három hónapon belül kell megválasztani. Az Országgyűlés ugyanakkor módosította a törvényt, és megszűntette az általános helyettesi intézményt. Erre a tisztségre a köztársasági elnöknek ezért nem kell jelölnie, így most csak országgyűlési biztos és nemzeti és etnikai kisebbségi biztos választására kerül sor.

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény előírja, hogy a köztársasági elnök a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának személyére vonatkozó javaslatának megtétele előtt ki kell kérnie az országos kisebbségi önkormányzatok véleményét. Ennek eleget téve az államfő az országos kisebbségi önkormányzatok elnökeit kedden személyes találkozón tájékoztatta a tervezett jelölt személyéről, a kiválasztás során szem előtt tartott szempontjairól, illetve megismerte a találkozó résztvevőinek véleményét a kérdésben.

Az országgyűlési biztos és a kisebbségi ombudsman intézményének jellegére és jelentőségére tekintettel emellett az államfő azt is fontosnak tartotta ? bár ezt törvényi rendelkezés nem írja elő ?, hogy civil jogvédő szervezetek ugyancsak véleményt mondhassanak mind az általános biztos, mind a kisebbségi biztos tisztségére tervezett jelöltjeiről. Ezért szintén kedden jogvédő szervezetek vezetőivel is személyes konzultációra került sor a Sándor-palotában.

Az ombudsmanokat az Országgyűlés a képviselők kétharmadának szavazatával választja meg titkos szavazással, megbízatásuk hat évre szól. A köztársasági elnök levele, amelyben a jelölésről tájékoztatta a házelnököt, a jelöltek részletes szakmai életrajza, valamint az államfő nyilatkozata a frakcióvezetőkkel történt találkozón megtalálható a Hivatal honlapján.

Szóljon hozzá!