ZETApress

hírportál

Liberális levél a liberálisoknak

Az elmúlt néhány héten Szombathelyen a város közvéleményét felkavaró, a liberális eszmékkel és a demokratikus jogállamiság alapintézményeivel összeegyeztethetetlen dolgok történtek, amelyben szabad demokrata helyi politikusok is fontos szerepet játszottak, írta három politikus az SZDSZ elnökének.

A helyi önkormányzat a márciusi közgyűlésén két iskola bezárásáról, és ezzel együtt számos pedagógus elbocsátásról hozott döntést, mert a város különösen nehéz anyagi helyzetbe került. A döntés hosszú és erőteljes tiltakozást váltott ki az érintett pedagógusok, szülők és a velük egyetértő városi polgárok körében. Ezt követően, a legutóbbi, áprilisi közgyűlésen viszont arról döntött a közgyűlés, hogy az – eddig egyébként jól működő ? Házkezelési Kft. és Városgazdálkodási Kft. egyesítésével ?, majd a kinyilvánított szándék szerint a továbbiakban más önkormányzati tulajdonú cégek beolvasztásával ? létrehozták a Vagyonhasznosítási és Városgazdálkodási Zrt. elnevezésű, száz százalékosan önkormányzati tulajdonú céget.

Az új zrt-be elnököt, vezérigazgatót, további kilencfős igazgatóságot és tízfős felügyelő bizottságot választottak. A kilencfős igazgatóságnak tagja lett ? többek között ? Vígh Gábor Fideszes önkormányzati képviselő, és dr. Nagy Tibor, a város aljegyzője is. A FEB-be szinte kizárólag önkormányzati képviselők kerültek! A FEB elnöke Németh Kálmán, az SZDSZ néhány napja újra választott megyei elnöke, alpolgármester lett, de tagja a testületnek többek között Szabó Gábor korábbi MDF-es polgármester is. Az igazgatóság tagjai havonta 180 ezer forint, a felügyelő bizottság tagjai pedig havonta 140 ezer forint tiszteletdíjban részesülnek, a felügyelő bizottság elnökének díjazása pedig nem került nyilvánosságra. Ez a döntés alkalmas arra, hogy lejárassa a politikusokat (és az SZDSZ-t), mert a közvélekedés szerint közhatalmi pozícióban lévő városi politikusok saját maguknak és klientúrájuknak juttatnak közpénzeket.

E gazdasági funkciók létesítését megelőzően, tavaly októberben dr. Hankó Faragó Miklós országgyűlési képviselő (e levél egyik aláírója) levéllel fordult a helyi tagokhoz, amelyben kifogásolta, hogy sem a tagság, sem pedig a választott tisztségviselők semmilyen előzetes vagy utólagos tájékoztatást nem kaptak, és nem kapnak arról, hogy az SZDSZ nevében kik és milyen gazdasági pozíciókról (többnyire önkormányzati tulajdoni hányaddal működő cégekről) milyen alapon hoznak döntéseket. Érthetetlen, hogy az alkalmazotti jogviszonyban álló Óvári Ábrahám Eszter szervező miért tölthet be felügyelő bizottsági elnöki funkciót, és miért kell a szombathelyi csoportban ügyvivőnek is lennie.

A képviselő testület áprilisi döntése során kialakult helyzetben Orbán Róbert (az SZDSZ Szombathelyi Csoportjának egyik alapítója, e levél másik aláírója) felfüggesztette pártbeli tagsági jogviszonyát.

Mi, a Szabad Demokraták Szövetsége Szombathelyi Csoportjának alapítói, a párt tagjai felháborodásunkat és tiltakozásunkat fejezzük ki a történtekkel kapcsolatban! Elfogadhatatlan, a liberális elvekkel és a jogállamisággal összeegyeztethetetlen, hogy az SZDSZ listáján mandátumot, vagy az SZDSZ felkérése alapján fontos pozíciót kapott helyi politikusok a megbízatásukat közpénzből, burkolt jövedelemszerzésre használhassák fel. Az ügy városszerte olyan felháborodást keltett, amely akár a 2010-es választásokra is hatással lehet. Nem egyszerűen gyengíti, hanem minimalizálja az esélyeinket.

Az SZDSZ hosszú évek óta hirdetett, és a parlamenti jogalkotásban következetesen képviselt álláspontja, hogy az önkormányzati képviselők és köztisztviselők tekintetében szigorú összeférhetetlenségi szabályokat kell alkotni. Javasoljuk, hogy a kérdést az Ügyvivői Testület és a parlamenti frakció ismét tűzze napirendre, és készüljön egy átfogó, az önkormányzati képviselői jogállást újra szabályozó törvényjavaslat. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy az SZDSZ elvi alapon foglaljon állást a kérdésben és az érintetteket a szükséges következtetések levonására szólítsa fel! A levelünket tájékoztatásul megküldjük az SZDSZ szombathelyi tagjainak is, fejeződik be Hankó Faragó Miklós, Horváth Vilmos és Orbán Róbert levele.

Szóljon hozzá!