ZETApress

hírportál

Családbaráti segítség

Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés – Képzéssel a felnövekvő generációkért! címmel a Széchenyi 2020 program keretében 2017 májusában elindult EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú Családbarát ország projekt 6,17 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós társfinanszírozással valósul meg.

A kiemelt projekt célja a családbarát szemlélet beemelése a közgondolkodásba, a gyermekvállalás támogatása, a család társadalmi jelentőségének és a prevencióban betöltött szerepének tudatosítása, a családok tájékozottságának növelése a családtámogatási és gyermeknevelést segítő lehetőségekkel kapcsolatban, a szakemberek felkészültségének segítése, továbbá a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása.

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO), mint a projekt megvalósítója 2020. szeptembertől ingyenes, országosan hozzáférhető képzést hirdet óvodai, illetve általános- és középiskolában tanító pedagógusoknak, valamint a szociális szférában dolgozó szakembereknek Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés (CSÉN) címmel – tudatta Jánosi Katalin.

A szeptembertől az ország minden régiójában hozzáférhető, 40 órás ingyenes képzés célja, hogy a pedagógusok munkájával elért diákok és a szociális szakemberek látókörében élő családok fiataljai eredményesebben kezelhessék életük során a személyes kapcsolataikban felmerülő konfliktusokat és ezzel tudatosabban készülhessenek a családos életre.

A képzés során megszerzett ismeretek és a jelentkezők által elsajátított, továbbadható technikák segítséget jelentenek abban, hogy a fiatalok felismerhessék a bennük rejlő értékeket, és – amennyiben felelős felnőttként később úgy döntenek – bátrabban merjenek családot alapítani, gyermekeket vállalni. Fontos küldetése a képzésnek, hogy a felnövekvő generációkat a velük foglalkozó szakemberek értőn segíthessék abban, hogy személyes kapcsolataikból eredő konfliktusaikat majdan az empátia és az asszertív kommunikáció segítségével tudják feloldani. A jól hasznosítható ismereteket nyújtó képzés során olyan fontos témaköröket érintenek a résztvevők, mint:

társas kapcsolatok során felmerülő konfliktusok kezelése
önismeret és érzelmi intelligencia
jellem és érték kérdésköre
család működése
változások és veszteségek kezelése
nemiség, párkapcsolat, szexualitás
veszélyek és devianciák
CSÉN módszertan

A képzésről bővebb információk a projektoldalon találhatók. A képzés regisztrációhoz kötött, mely idekattintva érhető el.

Szóljon hozzá!