ZETApress

hírportál

Az emberi méltóság

Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság előző elnöke, jelenlegi tanácselnöke és Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a MOK beállt a volt főbíró által készített dokumentum támogatóinak sorába és aláírta azt ? tudtuk meg Szarvas Istvántól.

Az LB korábbi első embere örömét fejezte ki amiatt, hogy a felhíváshoz nagyon rövid idő alatt csatlakoztak a parlamenti pártok, az egyházak, civil szervezetek és több mint 13 ezer magánszemély. ? Közös felelősségünk, hogy Magyarországon, különösen a közbeszédben a nyilvános szereplések alkalmával ne sérüljön az emberi méltóság elve, és ne nyerjen teret a keresztényellenes, rasszista, antiszemita, magyarellenes retorika. Az emberi méltóságot tisztelni kell, valamennyi jogsértést el kell ítélni, és a dokumentum arra hívja fel a figyelmet, hogy társadalmi összefogásra van szükség a kirekesztő, az emberi méltóságot sértő szövegek megjelenésével szemben ? mondta Lomnici.

A volt főbíró elmondta, hogy a Széchenyi Tudományos Társasággal közösen létrehozza az emberi méltóság tanácsát. A grémium szervezési feladatait és társelnöki tisztét elvállalta az Egyesült Államokban élő Oláh György Nobel-díjas kémikus. A LB egykori elnöke szerint a tanács egy hónapon belül megkezdi munkáját, és a legtekintélyesebb személyiségeket kívánják megnyerni a tanács munkájában való részvételhez köztük a MOK elnökét. ? A listát a tervek szerint április 11-én hozzák nyilvánosságra ? tette hozzá Lomnici Zoltán.

Éger István elmondta, megtiszteltetésnek veszik, hogy az orvosi kamarát felkérték a csatlakozásra, majd így folytatta: ? a felhívás szövege véleményünk szerint egyértelmű és kellően széles körben öleli fel a társadalom valamennyi érintettjét, így különösebb kommentárra nem szorul.

Ugyanakkor szeretnénk rávilágítani azokra a speciális szempontokra ? tette hozzá ?, amelyek számunkra, mint gyógyító orvosok számára, valamint az általunk ellátottaknak is nagyon fontosak. Szót kell emelnünk a gyógyító orvos emberi méltósága érdekében is. még a legjobb körülmények között tevékenykedve is számos olyan helyzet adódik, ahol az orvosnak a betege méltóságára is tekintettel- saját tudására, etikai meggyőződésére alapozva ? nehéz, sőt egyenesen sorsfordító döntéseket kell hoznia. Sajnos a történelem során találkozhatunk olyan példákkal is, amikor az orvosi tudást, ténykedést emberhez méltatlan cselekedetek kivitelezéséhez használták.

Paczolay uniós bírákat jelöl

Nagy megtiszteltetés érte Alkotmánybíróságunk elnökét, akiről egy januári könyvbemutató kapcsán írtunk. Paczolay Péter tagja lett annak a jelölő bizottságnak, amely az Európai Bíróságra jelölt bírák és főtanácsnokok alkalmasságát véleményezi. Az AB elnöke egyedül képviseli a legutóbb csatlakozott tizenkét tagállamot.

A bizottság további tagjai: Peter Jahn, az Európai Bíróság volt osztrák bírája, Lord Mance, az Angol Legfelsőbb Bíróság bírája, Torben Melchior a Dán Legfelsőbb Bíróság elnöke, Anna Paélacio, Vallelersundi-i Spanyol EP képviselő és Virpi Tiili, az Elsőfokú Bíróság volt finn tagja. Elnöke Jean Marc Sauvé, a Francia Államtanács alelnöke.

Szóljon hozzá!