ZETApress

hírportál

Beépülnek a kamarák javaslatai

Az EU-s forrásból megvalósuló közbeszerzések, és uniós pályázatok esetében módosítja a döntési moratóriumról szóló kormányhatározatot a kormány. A módosításról azt követően döntött a kabinet, hogy a héten a miniszterelnök kabinetfőnöke találkozott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, az Agrárkamara és a Magyar Mérnöki Kamara képviselőivel.

Az EU-s forrásból megvalósuló és már támogatási szerződéssel rendelkező közbeszerzéseket kiveszi a kormány a döntési moratórium hatálya alól. Így ezek a közbeszerzések változatlanul folytatódhatnak. A módosításnál a kormány figyelembe vette a Magyar Mérnöki Kamara észrevételeit. Az EU-s forrásokból valósulnak meg az infrastrukturális beruházások, amelyek lassítása, időbeni elcsúsztatása negatívan érintette volna az építőiparban és az építőiparnak dolgozókat, így a mérnököket is.

A hazai forrásból megvalósuló, alapvetően nem infrastrukturális fejlesztésekre irányuló közbeszerzések azonban továbbra is a döntési moratórium hatály alatt maradnak. Ez azt jeleni, hogy hazai forrásból megvalósuló közbeszerzést abban az esetben lehet megindítani, ha arról a döntés a következő kormány megalakulását követő időpontra esik, illetve ha ez alól a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár felmentést ad. A kormány szerint az a helyes, hogyha a költségvetés terhére a kormány már nem vállal olyan típusú kötelezettségeket, amivel szűkítené a következő kabinet mozgásterét ? tudatta a Kormányszóvivői Iroda.

Finomhangolja a kormány a döntési moratóriumot

A pályázatok tekintetében ? meghallgatva a kamarák aggályait és észrevételeit ? szintén módosítja a kormány a szabályokat. A január 20-a előtt az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében meghirdetett pályázati felhívások, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program esetében megjelent jogcímrendeletek kapcsán beadott pályázatokat el lehet bírálni. Ezeknél a pályázatoknál sok esetben már meg is kezdődött a megvalósítás, és így a döntési moratórium hátrányosan érintené a pályázatokban részt vevő hazai vállalkozásokat. Fontos aláhúzni azonban, az ügyvivő kormány működése alatt ezek esetében sem lehet döntést hozni.

A január 20-a, tehát a döntési moratórium hatályba lépése után meghirdetett pályázatok esetében nem változik a szabályozás, azokat nem lehet már elbírálni. Ez azonban nem jelent késlekedést, vagy bármilyen zökkenőt, hiszen ezek a pályázatok leghamarabb júniusra, júliusra, az új kormány felállása után érhetnek döntési szakaszba. Így be lehet betartani a jogszabályi határidőket.

A döntési moratórium személyi kinevezésekre vonatkozó része változatlan marad. 2010. március elsejét követően az új kormány minisztereinek kinevezéséig új vezetőket nem lehet kinevezni sem az egyes minisztériumoknál, sem pedig a központi államigazgatási szerveknél, illetve ezek helyi szerveinél. Nem lehet a minisztériumokban szakmai tanácsadói és főtanácsadói címet sem adományozni. Ezt a döntést a szakmai szervezetek is helyesnek és támogathatónak ítélték.

Nincs változás a kötelezettség-vállalások tekintetében sem. A minisztériumokban, illetve a központi költségvetési szerveknél április elsejét követően csak a közfeladatok zavartalan ellátásához szükséges kötelezettség-vállalásokról születhet döntés. Ezt a kormány kérésére a kincstárnokok szigorúan ellenőrizni fogják. A központi államigazgatási szervek, illetve más költségvetési szervek, vagy a vagyonkezelésükbe tartozó gazdasági társaságok április elseje után tízmillió forintnál nagyobb értékű vagyon átruházásáról, illetve hasznosításáról csak abban az esetben hozhatnak döntést, ha ehhez a kormány ? nyilvánosan megjelenő határozatban ? hozzájárulását adja.

Érdemi és konstruktív egyeztetést folytattunk a kamarák képviselőivel és több ésszerű és fontos javaslatukat megfontolta a kormány, és eszerint módosítja a döntési moratóriumról szóló kormányhatározatot. A finomhangolás után két legyet ütünk egy csapással, hiszen a moratórium eléri célját, és személyi döntésekkel és pénzügyi kötelezettségvállalásokkal nem köti meg a mostani kormány a következő kezét. De mindezt úgy, hogy a kiemelten fontos infrastrukturális, elsősorban gazdaság-, és agrárfejlesztési programok, pályázatok zökkenő és csúszásmentesen folynak tovább ? mondta Hegedüs Dóra, a miniszterelnök kabinetfőnöke.

Szóljon hozzá!