ZETApress

hírportál

Piaristák a művelődésünkért

Nagyszabású művelődéstörténeti kiállítás nyílik november 15-én szerdán délután a 400 éves piarista rendről a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában Hitre, tudásra: A piaristák és a magyar művelődés címmel. A tárlat másnaptól 2018. február 25-én vasárnapig látogatható.

A 2017-es év a piarista rend többszörös jubileumának az éve. 400 évvel ezelőtt, 1617-ben hagyta jóvá V. Pál pápa szegény sorsú gyermekek tanítására, teljesebb életre nevelésére vállalkozó szerzetesrend alapítását, s az alapító Kalazanci Szent Józsefet 250 éve, 1767-ben emelték a szentek sorába. Ugyancsak idén ünnepeljük a budapesti Piarista Gimnázium alapításának 300 éves évfordulóját is. A kiállítás a budapesti piarista oktatás 300 éves múltjára és mai szerepére egyaránt fölhívja a figyelmet, bemutatva a piarista rend jelenlegi és egykori tevékenységét az oktatás, a tudomány és a kultúra különböző területein, mindezt több mint 450 műtárgy, dokumentum révén. A kiállításon megtekinthető piarista gyűjteményi kincsek Privigyéről, Tatáról, Gyulafehérvárról, Pákáról és számos más helyről érkeznek a múzeumba.

A tárlaton megismerhetjük azokat a valós és virtuális tereket, ahol a kegyesrendi atyák éltek, tanítottak, imádkoztak, tréfálkoztak, kutattak és alkottak. Megtekinthetjük a rendalapító és más piarista szentek legszebb magyarországi ábrázolásait, a ?sekrestyéből? pedig előkerülnek a piarista templomok kincstárainak legbecsesebb darabjai. A kiállításon láthatók lesznek aprólékosan rajzolt barokk tervlapok és vizsgarajzok, kódexek, régiségek, festmények, Felix Ivo Leicher, Gottfried Bernard Göz, Nagy Sándor, Kunwald Cézár, Pándy Lajos, Huber István, Héya Zoltán, Szász Endre és mások művei. Nem nélkülözzük tudós piaristák emléktárgyait sem, a fizikai és természetrajzi szertárak kincseit: kéziratokat, útinaplókat, kísérleti eszközöket ? köztük Öveges Józseftől és Kovács Mihálytól, az egyik legelső magyar számítógépmodell készítőjétől, de láthatjuk Agárdy Gyula piarista rendtársairól készített, szellemesen jellegzetes karikatúráit és Vízvári László tanár úr legendás bábjait is.

Öveges József (1895?1979) 1924-től 1930-ig a váci piarista gimnáziumban tanított. A Konstantin téri épületbe később a Lőwy Sándor Gépipari Technikum és Kollégium költözött, melynek 1967-től magam is hallgatója és lakója voltam és 1971-ben gépésztechnikusként végeztem. Az 1990-es évek elején a műszaki szak-középiskola kiköltözött, s az épület újra piarista gimnázium lett. Falán emléktábla hirdeti Öveges professzor tanári munkásságát.

Dr. Koltai András történész, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának vezetője, a kiállítás kurátora szerint a piaristák hivatása a jövőre irányult és irányul ma is, azáltal, hogy a piarista iskolák a jövő társadalmának tagjait nevelték és nevelik hitre és tudásra. A tanítás sajátossága azonban, hogy nem fókuszálhat csupán a jövőre, hiszen a lényege éppen az előző generációk által megszerzett és vallott hit, és a fölhalmozott tudás átadása.

A kiállításhoz egy 600 oldalas, impozáns, képekkel gazdagon illusztrált katalógus is készült a Budapesti Történeti Múzeum fotósai (Bakos Ágnes, Tihanyi Bence) közreműködésével. A tárlat látványtervezői: Kemény Gyula és Mihalkov György. A kiállítás Budapest Főváros Önkormányzata, az EMMI (NKA), a Magyar Nemzeti Bank és a Piarista Rend Magyar Tartományának támogatásával valósul meg. Köszönet illeti a kiállítási műtárgyakat kölcsönző számos intézményt és magánszemélyt is.

Szóljon hozzá!