ZETApress

hírportál

Hozták a formát

Hozd a Formád, Magyarország! ? program a gyermekkori túlsúly és elhízás megelőzésére, csökkentésére. Kilenc város tizenkét iskolája csatlakozott a 2008-ban elindult Hozd A Formád, Magyarország! ? programhoz, melynek célja a gyermekkori elhízás kockázatainak csökkentése ? tudtuk meg a délelőtti sajtótájékoztatón, a Buena Vista Étteremben.

Az elmúlt tanév értékelése során kiderült, hogy a fiatalok nagyobb arányban vettek részt azokon a programokon, melyek kitalálásában és megszervezésében maguk is részt vettek. A tavalyi sikeres programok után idén tavasszal is minden iskolában megrendezik a Hozd a Formád Hetet, melyen több, mint 6500 diák vesz részt.

Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége a Novartis Hungária Kft. támogatásával 2008-ban indította el Hozd A Formád, Magyarország! ? programját, melynek célja a gyermekkori elhízás elleni küzdelem, a diákság aktivitására, valamint az iskolák és a családok közötti együttműködésre alapozva. A programhoz kilenc város tizenkét iskolája csatlakozott. A kezdeményezés felkarolása a Novartis által indított EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÉRT nevű, hosszú távú, ágazati program keretében történik, ami a magyar lakosság egészségi állapotának javítását tűzte ki céljául.

Tevékenyen telt az elmúlt tanév a Hozd A Formád, Magyarország! ? programban résztvevő tizenkét iskolában. A 2009/2010-es tanévben a minőségi táplálkozás fontosságával ismerkedtek a diákok, az alapanyagok megismerésétől az ételek elkészítéséig és kóstolásáig. Nem maradhatott ki a programból a sport és a mozgás sem, ami szabadidős játékok, tánc, torna-, akadály- és váltóversenyek és fitneszfoglalkozások formájában jelent meg a diákok életében.

A résztvevők rendszeres szűréseken és állapotfelméréseken vettek részt, és szakértői tanácsokat is kaphattak az előadások alkalmával. Lazításként kreatív foglalkozások zajlottak, ahol szintén az egészséges életmód állt a középpontban. Ennek jegyében készítettek pólót, receptfüzetet és társasjátékot, sőt az irodalmi-, rajz- és plakátpályázatnak is ez volt a témája. A program kilépett az iskola falai közül is, a diákok, tanárok közös kirándulásokon, kerékpártúrákon ismerkedtek a természettel.

Az idei tanév első félévében a különböző mozgásformák és sportolási lehetőségek megismertetése, megszerettetése, és a diákok napi életvitelébe történő beépítésének elősegítése volt a cél. A tanév második felében a szabadidő-felhasználási szokások átalakítása, a szabadidő-beosztás egészségközpontú újraértelmezése a téma. Ennek során váltó- és akadályversenyek, sportbemutatók, tánc és tornafoglalkozások várják a fiatalokat. Természetesen folytatják a tavaly elkezdett egészséges táplálkozás népszerűsítését, és idén sem maradhatnak el a kreatív foglalkozások és a közös kirándulások sem.

A programban résztvevő iskolák vezetői, tanárai rendszeres találkozókon egyeztetik a program menetét és tapasztalatait. Egyik legfontosabb megállapításuk, hogy a tanórák keretében kevés idő áll rendelkezésre az egészséges életmód megbeszélésére, mivel egészségtan óra nincs minden évfolyamon, és az alacsony óraszám nem ad lehetőséget a téma részleteinek megismerésére. Mivel a feladat az osztályfőnöki órákra hárul, ezért a megvalósítás elmarad a lehetőségektől. Az egészséges életmód iskolai népszerűsítéséhez szükség volna az egészségtan óraszámának növelésére.

Felmérés több, mint 2500 diák részvételével

A program első tanévének értékeléséhez kérdőíves felmérést végeztek a résztvevő 12 iskolában és 9 kontroll intézményben, melynek során összesen 2674 diákot kérdeztek meg. A felmérés legfontosabb eredménye, hogy a Hozd a Formád, Magyarország! ? programban résztvevő iskolák tanulói szignifikánsan nagyobb arányban vettek részt az egészséges életmóddal kapcsolatos programok kitalálásában, szervezésében és megvalósításában, mint a kontroll iskolákba járó fiatalok. Például a programok megvalósításában a résztvevő iskolák tanulóinak több, mint fele (52,4%) vett részt, szemben a kontroll iskolákkal, ahol ez az arány csak 28,1% volt.

A legtöbbet említett egészséges életmóddal kapcsolatos program a Hozd a Formád, Magyarország! ? lett, ezt követte a gyümölcs-nap, egészség-nap, családi nap, futóverseny és egyéb sportesemények említése. Az eredmények jól jelzik, hogy a fiatalok egészséges életmóddal kapcsolatos attitűdjeit legjobban a kompetencia alapú oktatás lehetőségeinek kihasználásával és a cselekvési kompetencia kialakításával lehet elérni. A tanulók szívesen vettek részt a programok kitalálásában, megszervezésében és megvalósításában is, sőt szinte magukénak érezték a megvalósult eseményeket.

Hozd a Formád Hét: az eredmények bemutatása

A résztvevő iskolák a projekt időtartama alatt, minden tanév végén megszervezik a Hozd a Formád Hetet. Erre a rendezvénysorozatra meghívják városukból azokat az iskolákat, amelyekkel kapcsolatban állnak, azzal a céllal, hogy megismertessék a program által vállalt küldetést és a kitűzött célokat, valamint bemutassák az év során elért eredményeiket. Ezek a rendezvények egyben lehetőséget teremtenek a programhoz való csatlakozásra is. A második Hozd a Formád Hetet több mint 6500 diák részvételével április 11-e és május 31-e. közötti időszakban rendezik meg az iskolákban.

A Novartis Hungária Kft. tavaly házon belül is megrendezte a Hozd a Formád, Novartis! ? hetet, hogy aktív támogatását fejezze ki a program iránt. Ezen a héten a Sandoz és a Novartis munkatársai minden nap hozták a formájukat, hol közös aerobic óra, hol pedig gerinctorna segítségével, így téve egy újabb lépést az egészségesebb élet felé!

A Hozd a Formád Magyarország! ? program céljai

A túlsúly és az elhízás világszerte a 21. század egyik legnagyobb népegészségügyi kihívása. A túlsúlyosak és elhízottak száma az elmúlt harminc évben drasztikusan emelkedett az Európai Unióban, különösen a gyermekek körében. Becslések szerint az Európai Unióban az iskolás korú gyermekek 25-28%-a elhízott. Egyre sürgetőbb feladat tehát, hogy fokozott figyelem forduljon a táplálkozással és testmozgással kapcsolatos komplex egészségnevelési feladatokra.

2006. júniusában Shape Up Europe elnevezéssel, az Európai Közösség Egészség és Fogyasztási Ügyekért Felelős Igazgatósága támogatásával nemzetközi együttműködés kezdődött. A projektben Európa 25 országából 26 város vett részt. A kezdeményezés a gyermekkori elhízás kockázatának csökkentése érdekében az oktatási intézményeken, mint egészségfejlesztési színtereken keresztül, a 4-18 éves fiatalokat célozta meg.

Magyarországról Pécs városa az Egészséges Városért Alapítvány nemzetközi kapcsolatrendszerének köszönhetően csatlakozott a projekthez, így a különböző egészségnevelési és egészségfejlesztési tevékenységek Pécs három oktatási intézményében kerültek megvalósításra. A hazai továbblépés lehetőségének megteremtését az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége vállalta fel, és tagvárosai közreműködésével elindította a Hozd a Formád Magyarország! ? programot. Ezáltal a nemzetközi projekt lezárását követően Magyarországon jött létre a Shape Up projektben résztvevő országok közül az egyetlen nemzeti szintű hálózat, ami önálló programként folytatja a korábban megszerzett tapasztalatok hasznosítását.

A Hozd a Formád Magyarország! ? program célja, hogy az iskola és a város közösségi viszonyait és fizikai körülményeit olyan irányba változtassa, hogy azok elősegítsék a gyermekkori elhízás kockázatainak csökkentését. Ennek érdekében a program a kompetencia alapú oktatás lehetőségeit kihasználva a cselekvési kompetencia kialakítására épít. Ezek révén a résztvevő diákok olyan kezdeményezések kitalálására és megvalósítására válhatnak képessé, amelyek segítségével az egészségre ható pozitív változásokat érhetnek el. A program nem kizárólag az elhízásra koncentrál, hanem az ételek, a táplálkozás valamint a testmozgás pozitív és kritikai megközelítését helyezi előtérbe.

Az egészségtudatosságot nem lehet elég korán kezdeni!

A Novartis Hungária Kft. saját programjai és a cég által támogatott kezdeményezések mind azt a célt szolgálják, hogy a magyar lakosság egészségi állapota javuljon. A vállalat fontosnak tartja, hogy a gyermekek már korán megismerkedjenek az egészségtudatosság fogalmával, ezért támogatja a Hozd A Formád Magyarország! ? programot, lehetőséget adva a fiataloknak, hogy saját maguk tegyék egészségesebbé életvitelüket és gondolkodásmódjukat. A testmozgás, helyes táplálkozás és a szabadidő hasznos eltöltése együttesen szolgálja a megelőzést és egészségmegőrzést, a jobb életminőség elérését már fiatalkorban.

Szóljon hozzá!