ZETApress

hírportál

Minőségi vasúti vontatás

VillanymozdonyA MÁV Cargo Zrt. keddi sajtóbeszélgetése nyomán a sajtóhírekben megjelent, hogy a MÁV Cargo Zrt. minőségi szolgáltatást vár a vontatási társaságtól, ennek kapcsán egyebek között azt kéri, hogy a tehervonatok jelenlegi 16 km/h-s átlagsebességét a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. belátható időn belül 25 km/h-s sebességre növelje.

A megjelent sajtóinformációk kapcsán a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. az alábbiakat tartja fontosnak hangsúlyozni, hogy a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartsa jó kapcsolatát a MÁV Cargo Zrt-vel. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektet szolgáltatási színvonalának folyamatos fejlesztésére.

Ennek egyik fontos mérőszáma a tehervonatok vonattovábbítási sebessége ? függetlenül attól, hogy a mozdonyok 120 km/h vontatási sebességre képesek ? amely a jelenlegi szolgáltatási szint mellett (vontatás és a pályavasúti szolgáltatás együtt) átlagosan 40 km/h. A nemzetközi árufuvarozás vonattovábbítási sebessége ennél magasabb, közel 50 km/h.

Az áruk eljutási sebessége nagymértékben függ megrendelőink egyéb tevékenységétől, például a be- és kirakodás sebességétől, a szükséges dokumentumok, fuvarlevelek rendelkezésre állásától, a vonat menetkész állapotától stb., mely tevékenységek azonban a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. szolgáltatási lehetőségein kívül esnek.

A MÁV TRAKCIÓ Zrt. megítélése szerint a MÁV Csoport átalakítása során a vontatási és a pályavasúti szolgáltatás megfelelő koordinálásának, összehangolásának kiemelt hangsúlyt kell kapnia, tekintettel arra, hogy a vonattovábbítási sebesség a teherfuvarozók munkaszervezésén túl a forgalom szabad (zöld) jelzésétől is nagymértékben függ.

A híradások alapján a MÁV Cargo Zrt. szeptember 29-i sajtóbeszélgetésén elhangzott az is, hogy a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és a MÁV Cargo Zrt. megállapodása alapján növekvő díjemelés mellett 2012-ig akár 70%-kal csökkenhet a MÁV Cargo megrendelése.

Ezzel összefüggésben a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. hangsúlyozni kívánja, hogy a 2008-2009-es vontatási árak ? a MÁV-TRAKCIÓ álláspontja szerint ? nem befolyásolták a MÁV Cargo Zrt. 2008. évi publikus éves beszámolójában szereplő 70 százalékos megrendelés-csökkenést, mivel a MÁV Cargo költségvetésében a vontatási díj 17 százalékos hányadot képvisel. Az áremelés eredményeként 2009-ben például mindössze két százalékponttal nőtt a MÁV Cargo Zrt. költségszintje.

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. által nyújtott vasúti vontatás díjai a középtávú megállapodásban foglaltak szerint még 2012-ben is átlagosan 20-25 százalékkal lesznek kedvezőbbek a környező országok vontatási árainál. Ezek alapján a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. vontatási szolgáltatása és árképzése nem akadályozza, hanem elősegíti a MÁV Cargo Zrt. hosszú távú versenyképességét, mind a hazai, mind a nemzetközi versenyben.

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. cáfolja azt az elmúlt napokban megjelent, tévedésen alapuló sajtóhírt is, mely szerint a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. ötven jó állapotú V63-as mozdonyt ad át a MÁV Cargo Zrt.-nek. A megjelent sajtóhírekkel ellentétben sem a MÁV Cargo Zrt. privatizációs szerződése, sem egyéb megállapodás nem kötelezi a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.-t arra, hogy akár V63-as, akár más típusú mozdonyokat a MÁV Cargo Zrt. részére átadjon.

Így a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. járművek átadását nem tervezi, ugyanakkor hivatalos megkeresés nem is érkezett a MÁV Cargo Zrt.-től, hogy a társaság mozdonyokat igényelne a vontatási társaságtól. A cikkben szereplő mozdonyok átadása vagy eladása ? amely egyébként csak nemzetközi közbeszerzés alapján lenne lehetséges ? a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és a MÁV Csoport stratégiai és üzletpolitikai érdekeit sem szolgálná.

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. továbbra is elkötelezett abban, hogy partnerei ? köztük a MÁV Cargo Zrt. részére is ? mind a szolgáltatás minőségét, mind az árát tekintve versenyképes vasúti vontatási szolgáltatásokat nyújtson. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. ezért bízik abban, hogy a MÁV Cargo Zrt.-vel tető alá hozott középtávú vontatási megállapodás teljesítése során a MÁV Cargo Zrt. olyan tapasztalatokra tesz szert, amelyek alapján továbbra is folytatódhat a hagyományosan jó partneri kapcsolat a két cég között.

Szóljon hozzá!