ZETApress

hírportál

Végrehajtók állásfoglalása

Kié lesz a családi ház?Téves a tájékoztatás a végrehajtási törvény értelmezéséről! A napokban megjelent hírek több esetben tévesen értelmezték a végrehajtási törvényt módosító július 26-án életbe lépett 2014. évi XXXVIII. törvényt. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara hivatalos állásfoglalásban kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot a törvény helyes értelmezéséről.

Július 26-án, szombaton hatályba lépett a 2014. évi XXXVIII. jogszabály, így ettől az időponttól a jogszabállyal érintett devizaalapú hitelek, forint hitelek és lízing tartozásokból folyamatban lévő végrehajtási ügyek a törvény erejénél fogva szünetelnek. A jogszabály szerint a törvény hatálybalépését követően a végrehajtók az érintett az ügyekben sem végrehajtási cselekményt, sem intézkedést nem foganatosíthatnak.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara értelmezése szerint a 2014. évi XXXVIII. törvény nem vonatkozik azon külföldi székhelyű pénzintézetekre, amelyek Magyarországon se székhellyel, se telephellyel, se fiókteleppel nem rendelkeznek, illetve Magyarországon semmilyen pénzügyi tevékenységet nem folytatnak. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara állásfoglalása egybecseng, a sajtóban megjelent Igazságügyi Minisztériumi állásfoglalással (a korábban a sajtóban elhangzottakkal ellentétben), miszerint az első devizahiteles-törvény hatálya kiterjed a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepei által kezdeményezett végrehajtási eljárásokra is.

A két állásfoglalás, tartalmát tekintve nem, csupán megfogalmazásban tért el egymástól. Ennek értelmében azon pénzintézetekre, illetve pénzügyi vállalkozásokra, amelyek külföldi székhellyel, de Magyarországon bejegyzett fiókteleppel rendelkeznek, a jogszabály hatálya kiterjed, és az ezek által érintett végrehajtási ügyekben a végrehajtók intézkedéseket, végrehajtási cselekményeket július 26-a óta nem foganatosíthatnak. Nem zárja ki azonban a Kamara, hogy a jogszabály által esetlegesen érintett több százezer ügy közül egyes egyedi ügyekben ne történjenek téves értelmezésen alapuló végrehajtói tájékoztatások. Ezekben az esetekben a sérelmet szenvedő felek jogosultak a rendes jogorvoslat igénybevételére (végrehajtási kifogással élhetnek az illetékes bíróságokon), azonban a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara is várja a hivatalos panaszokat, amelyeket soron kívül kivizsgál, és amennyiben helytelen jogszabály-alkalmazást észlel, megteszi a szükséges lépéseket.

A Kamara ismételten nyomatékosítani kívánja, hogy a végrehajtások azon ezrelékben mérhető számú ügyben folytatódnak csak, ahol a végrehajtást kérő pénzintézetnek vagy pénzügyi vállalkozásnak Magyarországon se székhelye, se telephelye, se fióktelepe nincs, illetve Magyarországon semmilyen pénzügyi tevékenységet nem folytat – tudatta Tóth Nagy Péter és Könyves-Ruzsányi Edit kommunikációs tanácsadó, Ferling PR Kft.

Szóljon hozzá!