ZETApress

hírportál

Veszprémi siker a Műegyetemen

Hallgatók és oktatókKiemelkedő Pannon Egyetemi siker, a kilenc díjazott közül öt veszprémi egyetemista volt délután a Műegyetem Oktatói Klubjában. Az innováció-menedzsment területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó 3 PhD hallgatót és 6 MSc hallgatót ? öt fiút és négy lányt ? díjaztak a BME Duna parti K-épületében.

Harsányi István (1913-1985) élete egybeforrott a mérnökök gazdasági, szervezési, vezetési ismereteinek oktatásával, publikációi még ma is időtállóak a vezetéstudományi oktatásban. Az emlékülésen a BME GTK, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Pannon Egyetem oktatói emlékeztek a tudós professzorra, aki kortársait megelőzve kezdett foglalkozni a szellemi munka értékével, a kreativitás és az innováció szerepével a vállalati vezetésben.

Az ünnepséget Harsányi István iskolateremtő műegyetemi professzor születésének 100. évfordulója alkalmából szervezte a Manager Képzés Alapítvány és a Pro Progressio Alapítvány. Dr. Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány elnöke és Dr. Péczely Gábor, a BME rektora köszöntője után Dr. Kövesi János dékán, BME GTK Menedzsment és Vállalat-gazdaságtan Tanszék tanszékvezető professzora Harsányi István, az iskolateremtő tudós címmel tartott előadást.

A megemlékezők sorát Dr. Gaál Zoltán, Pannon Egyetem tanára kezdte Egy tanítvány emlékei címmel. Őt Dr. Gyökér Irén, a BME GTK egyetemi docense követte Munkatársként Harsányi István professzor mellett címmel. Végül a család nevében Harsányi István lánya, Harsányi Judit beszélt édesapjáról. Ezután Dr. Dobák Miklós egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem intézetigazgatója beszélt a Harsányi István-díjak jelentőségéről. A díjakat Dr. Dobák Miklós és Dr. Pakucs János adta át, a díjazottak 5-5 perces prezentációban mutatták be pályázatukat.

Díjazottak: Harsányi István PhD-díj

Bak Árpád (Szent István Egyetem, Műszaki Tudományok Doktori Iskola): A magyar mezőgazdasági gépgyártók innovációs aktivitásának vizsgálata. Uzonyi-Kecskés Judit (BME Menedzsment és Vállalat-gazdaságtan Tanszék): Termelés szimulációs játék kiértékelésének újszerű megközelítése relatív hatékonyságvizsgálat alkalmazásával. Király András (Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola, Folyamatmérnöki Intézeti Tanszék): Döntéstámogató rendszerekben alkalmazható számítási intelligencián és adatbányászaton alapuló algoritmusok.

Díjazottak: Harsányi István Hallgatói-díj

Nagy Nikolett (Pannon Egyetem, Szervezési és Vezetési Tanszék): Scrum módszertannal működő TransportX szoftverfejlesztési projekt kiadási folyamatának racionalizálása Kanban módszertani elemekkel. Dr. Keserű Barna Arnold (Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar): Védjegyátruházás és iparjogvédelem hazai és nemzetközi viszonylatban. Kocsi Péter Gábor (Pannon Egyetem, Szervezési és Vezetési Tanszék): Projektek kockázatelemzése és érzékenységvizsgálata egy pénzügyi szolgáltatónál. Nyikos Annamária (Pannon Egyetem, Szervezési és Vezetési Tanszék): Termelési folyamat racionalizálása egy nyomdaipari vállalatnál. Keresztesi Luca Éva (Budapesti Corvinus Egyetem): A növekedési cikluson túl: Revitalizáció egy érett szervezetben. Kurbucz Marcell Tamás (Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar): Emberi erőforrások optimális kiválasztásának vizsgálata a projekttervezésben.

Szóljon hozzá!