ZETApress

hírportál

Ígéretes projektek, innovatív magyar vállalkozások

Az elmúlt hónapban megszületett döntések eredményeként a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) hat legjelentősebb pályázati programján 165 pályázó 6,34 milliárd forinttámogatást nyert el. Jelentősen növekedett a gazdasági szektor szerepvállalása a pályázatokon, a támogatások 45,6%-át vállalkozások, 49,9%-át költségvetési kutatóhelyek, 4,2%-át non-profit szervetek, 0,3%-át pedig természetes személyek kapják.

A Pázmány Péter programban idén 6 pályázat nyert el támogatást összesen 2,5 milliárd Ft értékben. A program célja a vállalkozások és az egyetemek együttműködésével, nemzetközi színvonalú, fókuszált kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet végző kutatóegyetemi hálózat kialakítása Magyarországon.

Az alapkutatással foglalkozó nemzetközi színvonalú kutatócsoportok felállítását célzó Polányi Mihály program első döntési fázisában 3 pályázó összesen 651,88 millió forint támogatást nyert el. A pályázat azon fiatal kutatókat támogatja, akik kiemelkedő munkájukhoz már korábban, külföldi pályázatokon elnyert támogatással itthon vagy külföldön nemzetközileg elismert kutatómunkát végeztek, és kutatási tevékenységük folytatásához Magyarországon kívánnak kutatócsoportot létrehozni.

Az Apponyi Albert program keretében 129 pályázó nyert el támogatást összesen 127,44 millió Ft értékben. Ez a pályázat ösztönözni kívánja a kutatók-fejlesztők nemzetközi tapasztalatcseréjét, a részvételt nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatok, és infrastruktúra megteremtésében és működtetésében, valamint a kutatási eredmények népszerűsítését. A Kozma László program célja vállalkozások ösztönzése új kutatás-fejlesztési munkahelyek kialakítására és fiatal kutatók alkalmazására, fejlesztési céljaik megvalósítása érdekében. Az első értékelési fordulóban 8 pályázat nyert el támogatást majd 211 millió Ft értékben. Pályázatának keretében a Minvasive Kft. két új kutató-fejlesztői munkahelyet hoz létre az implantátumok gyógyszerkioldásának vizsgálatára. A projekt eredményeképpen elérhetővé válik a gyógyszerkioldódás bonyolult és hosszadalmas mérését felváltó gyors és hatékony in-vitro vizsgálati módszer.

Programok minden szinten

A Jedlik Ányos nevét viselő program támogatja a jelentős tudományos és gazdasági áttörést ígérő, vállalati igényeket szolgáló stratégiai kutatásokat. A program forrást biztosít továbbá a modern társadalom kihívásait vizsgáló kutatásokhoz is. A pályázat a versenyképes gazdaság, és a modern társadalom alprogramok keretében nyújt támogatást. A pályázat első értékelési fordulójában 16 pályázat nyert el támogatást összesen 2,56 milliárd Ft értékben.

A két legnagyobb projektet a MOL NyRt. és a MEDISO Kft. vezeti. A MOL NyRt. nyertes pályázatának célja második generációs bioüzemanyagok kifejlesztése és elterjesztése, melynek révén a vállalat a világ vezető cégeivel is lépést tud tartani bioüzemanyagok fejlesztése terén. A MEDISO Kft. által vezetett konzorcium célja versenyképes, humán vizsgálatokra alkalmazható multi-modalitású PET/CT nukleáris képalkotó rendszerek kifejlesztése és gyártása.

A Déri Miksa pályázat célja a kis-és középvállalkozások nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködését elősegítő EUREKA programban való magyar részvétel ösztönzése, melynek első értékelési fordulójában 3 pályázat nyert el támogatást összesen 285 millió Ft értékben. Ezek közül kiemelkedő az EGroup Kft. által vezetett BOSS projekt, amely része egy nagy európai kutatás-fejlesztési konzorciumnak. A projekt célja távközlési rendszerek kifejlesztése a tömegközlekedési járművek fedélzetén az utasok biztonságát növelő eszközök számára.

Az NKTH, küldetésének megfelelően, a pályázatok kiírásával, és a pályázatok nemzetközi kritériumoknak megfelelő elbírálásával, elsősorban a magyar vállalkozások innovációs tevékenységét ösztönzi, de ezen kívül hidat is épít a kutatás és az ipari hasznosítás hazánkban ma még az optimálisnál mélyebb szakadéka fölött.

Szóljon hozzá!