ZETApress

hírportál

Ígéretes tehetségek

Tehetséggondozás uniós forrásból, főiskolai összefogással. Folyik a hallgatók és oktatók közös munkája az Általános Vállalkozási Főiskola (ÁVF) és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) új tehetséggondozó programjai keretében.

A programban a felvételt nyert, kiemelkedő képességű hallgatók az ÁVF égisze alatt a közgazdász szakmához szükséges készségeiket fejleszthetik, a BKF campusain pedig olyan területeken tehetnek szert speciális tudásra, mint a menedzsment, média, társadalomtudomány, turizmus és marketing.

A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola az Általános Vállalkozási Főiskolával konzorciumban valósítja meg a VALID ? Velünk Alakítsd Lehetőségeid, Ismereteid, Diplomád! ? A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola és az Általános Vállalkozási Főiskola közös fejlesztése hallgatóink munkaerő-piaci érvényesülése érdekében című projektet, mely az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A cél közös: segítséget nyújtani tehetséges hallgatók számára képességeik kibontakoztatására, lehetőséget adni többlet ismeretek, képességek, tudás megszerzésére. A cél elérését személyes, oktatói – tutori támogatással, tanácsadással, egyéni fejlesztéssel, szakmai programokba, kutatásokba való bevonással, közös, aktív munkával, célzott tréningekkel, tesztekkel, egyéni és csoportos szakmai feladatokkal kívánja segíteni a két főiskola. Mivel a program megvalósítása struktúrájában eltérő a két intézményben, a kiválasztás menete is különböző volt, ám mindkét intézményben megkezdődhetett a tehetséggondozási program megvalósítása 2010 tavaszán.

Az Általános Vállalkozási Főiskola képzési kínálatához igazodón a közgazdász és nemzetközi kapcsolatok szakértő pályához szükséges készségek fejlesztését tűzte ki célul. A programba való bekerüléshez a főiskola minden tanára, illetve maguk a tutorok is javasolhattak résztvevőket az általuk ismert jó képességű hallgatók közül, de természetesen tanári ajánlás nélkül is lehetett pályázni a programban való részvételre. Az 50 érdeklődő részletes tájékoztatás után adta jelentkezését motivációs levél, önéletrajz, tanári- és munkahelyi ajánlások csatolásával, melyet a továbbiakban tesztek kitöltése és személyes meghallgatás követett.

Így választódott ki a 20 legalkalmasabb hallgató, s kezdődött el a közös munka. Hozzájuk szeptemberben további 8 hallgató csatlakozhatott. A tehetségek és tutoraik együttműködése a program ünnepélyes megnyitását követően azonnal megkezdődött: a kiválasztott hallgatóknak önfejlesztési tervet, a fejlesztési feladatok megoldásához középtávú munkatervet, és egy rövidebb időszakra vonatkozó ütemtervet kellett készíteniük. A program minden résztvevője számára előírja a TDK dolgozat elkészítését, valamint lehetőséget biztosít a tehetségek számára összeállított speciális tréningeken való részvételre.

A tréningek közül eddig lezajlott a Tehetség építőkövei című foglalkozássorozat, részt vettek ? a közös munkát előkészítendő céllal ? csapatépítő tréningen, tudományos igényű dolgozat írására felkészítő foglalkozássorozaton és a napokban kerül sor a Kommunikációs hatékonyság c tréningre. A november 30-án, kedden megrendezésre kerülő ÁVF-TDK konferencián a Tehetséggondozási programban résztvevő fiatalok közül 12 fő indul dolgozatával. A kiválasztott hallgatók és tutoraik rendszeresen, havonta legalább egy alkalommal konzultálnak, melyek során kiértékelik az előző időszakban végzett munkát és megbeszélik az aktuális feladatokat.

A kiválasztás más mintát követett a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán, ahol a különböző szakterületeket képviselő tehetségműhelyek más-más elvárásokat támasztottak pályázó hallgatóikkal szemben. A felvételi eljárás a BKF esetében is a jelentkezők motivációs leveleinek, önéletrajzának és ajánlásainak az egyes tehetségműhelyekhez történő beadásával indult, ahol a műhelyvezetők kiválasztották azokat a hallgatókat, akik lehetőséget kaptak személyes meghallgatásra. Szeptember közepéig sikeresen befejeződött a tehetségek felvétele: a Turizmus és Menedzsment műhelyekben 6-6, a Társadalomtudományi műhelyben 3, a Média műhelyben 12, míg a Marketing műhelyben 10 fő kezdhette meg a munkát.

A Média Műhely résztvevői számára a hangsúly a gyakorlati ismeretek biztos alkalmazására és továbbfejlesztésére helyeződik. Az első félévben a hallgatók feladata legalább három, aktuális, multimédiás anyag elkészítése egy kiválasztott témában. A Média Műhely alapvető célja ugyanis az, hogy ne csupán szöveges formában, hanem hangban, képben, grafikai megoldásokban is képesek legyenek a hallgatók bemutatni azt a témát, amit feldolgoztak. A Turizmus Műhely munkájában részt vevő hallgatók egy, a szakma számára fontos, komplex kutatás lefolytatásában vállalnak szerepet a Magyar Turizmus Zrt. részére.

A kutatás témája a Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) Szervezetek fenntarthatóságát elősegítő szolgáltatások hatékonyságának feltérképezése, és ezek alapján a TDM szervezetek működtetésével kapcsolatos best practicek kialakítása. Kevésbé gyakorlati, ám saját tudományterületén jelentős, átfogó kutatást végez a Társadalomtudományi Műhely. A 21. századi magyar társadalom a kutatások tükrében témát vizsgálva a tagok megismerkednek a kutatások során használt elméleti keretekkel és módszerekkel, miközben mélyebb ismereteket szereznek az őket körülvevő világról és a társadalom működési mechanizmusairól, a magyar társadalom jellemző sajátosságairól.

A Marketing Műhely tagjai számára a műhelymunka kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy bejáratossá válhatnak a szakterület diskurzusainak helyet adó konferenciákra, írásaik helyet kaphatnak a szakma számára fontos felületeken. Az első félévben többek között egy karitatív projektben próbálhatják ki magukat a résztvevők: az adományozási kedv növelése érdekében az István Kórház Alapítvány ismertségének növelése az elérendő cél. Azok a tehetséges hallgatók pedig, akik a menedzsment területét érezték érdeklődési körükhöz leginkább közelállónak, a Menedzsment Műhelyben folytatott munka során elmélyülhetnek mind a menedzsment-technikák elméleteinek kutatásában Tudásmenedzsment? részprogram keretében, mind gyakorlati példák megfigyelésében és elemzésében Menedzsment és tanácsadója című részprogram keretében.

A hallgatók igény szerint, de legalább havonta egyszer konzultálnak műhelyvezetőikkel, valamint munkanaplót vezetnek az elvégzett feladatokról. A VALID projekt nem csak a hallgatók, a megvalósító főiskolák számára is kitűnő lehetőség, hiszen a program lebonyolítása során a két intézmény megoszthatja egymással tapasztalatait, így folyamatosan tanulhat egymástól.

A programok első félévük zárásához közelednek, a visszajelzések alapján pedig megállapítható, hogy egy mind a hallgatók, mind az oktatók számára fontos, motiváló, értékteremtő közös munka indult el a pályázat révén. A projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR-2009-0009 pályázat. A projekt az Európai Szociális Alap finanszírozásával valósul meg mint az Európai Unió által társ-finanszírozott projekt.

Szóljon hozzá!