ZETApress

hírportál

Egy XXI. századi agora születése

A Klapka Szolgáltatóház bokrétaünnepét tartották ma délelőtt a XIII. kerületi Klapka utca 17-19-ben. Az építők bokrétafát tűznek ki ilyenkor az épület legmagasabb pontjára ? jelezve ezzel: a ház tartószerkezete teljesen elkészült, nincs tovább fölfelé.

A Klapka Szolgáltatóház megépítéséről a XIII. Kerületi Önkormányzat revitalizációs programjának keretében született döntés 2015-ben. ? Átadását követően a Klapka Szolgáltatóház és környezete ? lakosságbarát szolgáltatásaival, zöld-környezettel harmonizáló megoldásaival ? a városrésznek egyedi megjelenést adó közösségi tere lesz. Modernségében is klasszikus agora ? emelte ki dr. Tóth József polgármester mai köszöntőbeszédében. A Klapka Szolgáltatóház beruházásának része 33 önkormányzati bérlakás építése is, ami a XIII. Kerületi Önkormányzat saját forrásából valósul meg; összértéke: bruttó 4,236 milliárd forint.

? A több mint tízezer négyzetméteren épülő Klapka Szolgáltatóház révén olyan lokális kisközpont jön létre, amely széles palettájú, minőségi szolgáltatásaival jelentősen növeli a környékbeli lakosság, illetve az itt megforduló állampolgárok komfortérzetét ? mondta a polgármester az épület bokrétaünnepén. Hozzátette: a ház a legkorszerűbb építészeti elképzelésekhez igazodva több szegmensében is tükrözi majd az ökologikus gondolkodást. Az épület élőflórás díszítőegységei, környezetének kertészeti megoldásai unikális mikrokörnyezetet teremtenek. Mindez ugyancsak erősíti az élménytér jellegét.

A Klapka Szolgáltatóház XIII. kerületi bokrétaünnepe

A Kassák Lajos utca, Klapka utca, Tüzér utca, Pattantyús utca által határolt területen a Klapka Szolgáltatóház megépítésével létrejövő tágabb környezet karakterét a kereskedelmi-szolgáltató épület déli részén kialakított játszó- és pihenőterület határozza meg, illetve ennek a zöld dombnak a belsejében elhelyezett élelmiszer áruház, valamint kis üzletek térkompozíciója. A Klapka Szolgáltatóház a terület rekreációs funkcióját is erősíti: a projekt kapcsán jelentősen nő a zöldfelület. Ugyanakkor a Szolgáltatóház mellett esztétikus városi teret, a térbe futó korzót is kialakítanak, amely betöltheti egy új kerületi-városi agora szerepét is ? nemcsak lehetőséget kínálva a találkozásokra, eszmecserékre, de hangulatával kedvet is teremtve mindazokhoz.

Az épület belső helyiségeiben is környezetbarát, energiafelhasználást csökkentő műszaki és technológiai megoldásokra helyezték a hangsúlyt a tervezők. A Média Építészeti Díjas terv alapján épülő Klapka Szolgáltatóházban az üzletek mellett 33 önkormányzati ? 44 és 90 négyzetméter közötti ? bérlakás is helyet kap. Pályáztatásukra 2018 nyarán kerül sor. A pinceszinten 4 akadálymentesített parkolóhely létesül, illetve 2 elektromos üzemű és 74 normál gépkocsi parkolóhelyét alakítják ki. Ugyancsak a pinceszinten 36 kerékpártároló is lesz.

A Klapka Szolgáltatóház környékén több gyermekintézmény, szociális intézmény, sportlétesítmény működik. Közülük néhányat ? például Gyermekkert Tagóvoda, Prevenciós Központ ? szintén a XIII. Kerületi Önkormányzat revitalizációs projektje kapcsán korszerűsítettek. Ezen intézmények profilja, a lokális hétköznapok vitalitása ? lényegében a Klapka Szolgáltatóház által lefedett terület népszerűsége ? indokolttá tette egy korszerű, többféle szolgáltatást nyújtó kisközpont megvalósítását. Mivel az üzemeltetés, illetve a komplexum működése kapcsán elsőrendű szempont volt a lakóházi és a szolgáltató funkciók harmóniájának megteremtése, végül ? az üzemeltetési koncepciók különböző variációinak vizsgálata után ? az önkormányzati üzemeltetés mellett döntött a kerület.

A Klapka Szolgáltatóház beruházása a XIII. Kerületi Önkormányzat saját forrásából valósul meg; összértéke: bruttó 4, 236 milliárd forint. Az épület terveit Marosi Miklós Ybl-díjas építész vezetésével a KÖZTI Zrt. készítette el. A generál kivitelezést a LATEREX Építő Zrt. végzi. A beruházás befejezése: várhatóan 2018 vége. ? A kerület hosszú távú fejlesztési koncepciójában kiemelt szerep jut a központrendszer megvalósításának. Vagyis: egy település területén vannak nagyobb központok ? ilyen lesz például a Váci út és Róbert Károly körút sarkán az Agora ?, és vannak kisebb központok a nagyobb lakóterületek közelében, vagy épp azok közepén.

Az egyik ilyen kisközpont lesz a Klapka Szolgáltatóház és környezete. Településszerkezeti értelemben ez a projekt ? egyedi elhelyezkedése miatt is ? nóvumnak számít, nincs sok hozzá hasonló. A Klapka utca fölötti részen több ezer lakásos lakótelep húzódik tizenegy-szintes házakkal, míg a Klapka utca alsó részén található a kerület egyetlen kisvárosias beépítése a Kassák utca két oldalán. Az új kisközpont a két terület metszéspontjánál épül meg. Ez a lokalizáció mindkét karakteres kerületrész szempontjából fontos. A kisvárosias részből hiányoznak azok a központi területek, főterek, amelyek jellemzően megtalálhatók a hasonló városias területeken.

A Klapka Szolgáltatóház projektjének keretében komplex városi központot tervezünk, ami megnyilvánul építészeti színvonalban, közhasználatban, zöld területben, rekreációban. Ami a környező lakótelep szempontjából különösen is fontos, hiszen a lakótelepek zöld területe általában az égbe nyúló házak által beárnyékolt keskeny zöldsávokat jelenti, apró játszóterekkel. A Klapka projekt esetében nagyvonalúbb zöldterület készül. A beépítés déli részén az épületet ? üzletet ? borító, jelentős méretű ferdetető bezöldül, így számtalan rekreációs tevékenységnek lehet színtere. A projekt során összesen több mint 4000 négyzetméternyi területet parkosítunk ? padokkal, árnyas fákkal, funkcionális-esztétikus burkolatokkal.

A beruházás kapcsán további ültetésekkel bővül majd a Pattantyús utca fasora is, és az ottani közlekedési, parkoló aszfaltrészt is zöldterület váltja majd. Ugyancsak a Klapka Szolgáltatóházhoz kapcsolódó építészeti különlegesség, hogy kiépül egy imitált kis bevásárló utca is, amely tölcsérszerűen szűkül, majd tágul: hol egy presszóterasz, hol egy épületbejárat kerül centrumba. Összességében a projekt olyan új, városias környezet képét mutatja majd, amelyben a mai elvárásoknak megfelelően sok lesz a zöldterület ? mondta el Arató György, a XIII. Kerületi Önkormányzat főépítésze a Klapka Szolgáltatóházról. A Klapka Szolgáltatóház környékén a közelmúltban több fejlesztés megvalósult.

Gyermekkert Tagóvoda korszerűsítése férőhely-bővítéssel

A kilenc csoportszobás Gyermekkert Tagóvoda kétszintes épületének korszerűsítését és férőhely-bővítésének kivitelezését 2016 októberében kezdte meg az önkormányzat. Az óvodások 2017. augusztus 14-én vették újra birtokba a korszerű, egy csoportszobával bővített intézményt.

Prevenciós Központ

A korábbi általános iskolából kialakított Prevenciós Központ területén 2015-ben készültek el a kerítések, kapuk, illetve a tető vízszigetelése. 2015-ben az energiakorszerűsítési program keretében a tető nagy részét hőszigetelték. 2017-ben került sor a homlokzati hőszigetelés felújítására, valamint az acélszerkezetű régi hőhidas portálok, függönyfalak cseréjére. A Prevenciós Központ több évre tervezett korszerűsítési munkáinak zárásaként idén a hátsó udvari járdák és a parkoló burkolatának cseréje zajlik, illetve a zöld területek fejlesztése.

Kassák Lajos utca közvilágítás fejlesztése

Jelenlegek is folyik a Kassák Lajos utca közvilágításának fejlesztése. A beruházás célja a közbiztonság erősítése, illetve a gyalogos komfortérzet növelése. A csomópontoknál a gyalogos átkelőhely létesítése a közlekedésbiztonság növelésére irányul. A kivitelezés 2018. augusztus végén kezdődik, és október végére fejeződik be.

Papp László tér kialakítása ? szoboravatással

2017-ben valósult meg a kerület díszpolgáráról, az olimpiai ökölvívó bajnok Papp Lászlóról elnevezett elegáns városi dísztér kialakítása. A korábbi parkolóterület helyén létrehozott 650 négyzetméternyi új, intenzív zöldterület a XIII. Kerületi Önkormányzat beruházásának köszönhetően reprezentatív pihenőtérré vált.

Gidófalvy-lakótelep fejlesztése

A Gidófalvy lakótelepen 2015-ben nagyjátszótér fejlesztése valósult meg. A területen 2016-ban pihenőparkot hozott létre az önkormányzat. Ennek kapcsán került sor a pihenőpark öntözőrendszerének, csobogójának, évelőkertjének kialakítására. Ugyancsak elkészült a Gidófalvy Lajos ezredes emléktáblája körüli terület rendezése, illetve a környező részek közvilágítási hálózatának bővítése.

Szóljon hozzá!