ZETApress

hírportál

Nagykommentár a BÜK-ben

NagykommentárAz új Polgári Törvénykönyv Nagykommentárja ? Hogy értsük, hogy alkalmazzuk? címmel alig 3 hónappal az új Ptk. március 15-i hatályba lépését követően 4118 oldalas, négykötetes Ptk. Nagykommentár jelent meg, melynek ünnepélyes bemutatóját ma tartották a Budapesti Ügyvédi Kamara (BÜK) Dísztermében.

Az Opten Kft. gondozásában megjelent szakmai kiadvány már most a piacon legelterjedtebb új Ptk. kommentár, hiszen amellett, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamara finanszírozásában valamennyi budapesti ügyvéd számára ingyenesen lesz hozzáférhető a JogTudor programban, a kiadvány az Országos Bírósági Hivatalt is komoly referenciaként jegyzi. Az idén március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv kapcsán elsőként az ügyvédtársadalom szembesülhetett a jogalkalmazás során felvetődő alkalmazási problémákkal. A hatálybalépés előtt és után rengeteg kiadvány, weboldal, szakmai konferencia foglalkozott a témával, és igyekezett a jogalkalmazók munkáját segíteni. Ugyanakkor a Ptk.-hoz kapcsolódó, hatályba léptető, és egyes rendelkezéseket részletező törvények, rendeletek még idén is szép számmal jelentek meg.

A szakma várakozásainak megfelelően a komoly segítséget egy átfogó Ptk. Nagykommentár adhatja, mely igazi szakmai támasza lehet a jogalkalmazóknak. A 4 kötetes, 4118 oldalas kiadvány igyekezett a lehető legtöbb, a Ptk. végrehajtására született új jogszabályt is figyelembe venni. A szerzők még a március 3-án kiadott 1/2014 PJE Kúriai jogegységi döntés rendelkezéseit is beépítették a szövegbe.

A Ptk. Nagykommentár ünnepélyes bemutatójának a Budapesti Ügyvédi Kamara díszterme adott otthont, ahol a Ződi Zsolt, az Opten Kft. jogi szakmai igazgatója és Osztovits András, a könyv szerkesztője mellett felszólalt Réti László, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke is. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke sajnos nem jelent meg, így nem mondhatta el, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara örömmel vesz minden olyan kezdeményezést, mely ilyen komoly szakmai segítséget ad az ügyvédek kezébe. Az ügyvédek által végzett munkák, folyamatok és ezek háttere folyamatosan változik, de a szakmaiság szilárd alapot ad a változásokhoz.

A kiadványon 32 szerző dolgozott, akik vegyesen kerülnek ki a különböző jogászi hivatásrendekből és az egyetemi jogászok köréből. ? Egy új jogszabályt nehéz magyarázni, hiszen még nincsen jogalkalmazói gyakorlata. Természetesen a nem ? vagy csak kis mértékben ? változott szabályzásoknál a régi joggyakorlatot is figyelembe lehet venni, a jelentős változások esetén pedig különösen fontos a Ptk. kodifikációjában részt vett szakemberek, illetve a kúriai bírák gyakorlati magyarázata. A Ptk. részletes magyarázatában való könnyebb eligazodáshoz nagy segítséget nyújt a kiadványba integrált tárgymutató ? avatott be a könyv készítésének műhelytitkaiba Ződi Zsolt, az Opten Kft. jogi szakmai igazgatója.

Igyekeztünk jó tollú, erős elméleti, rendszerező tudással is rendelkező gyakorló jogászokat és a gyakorlatban is jártas elméleti szakembereket találni. Úgy hiszem, hogy a kötet szerzői ezt a kettős feladatot mind nagyszerűen teljesítették ? mondta Osztovits András kúriai bíró a kötet szerkesztőjeként a könyv szakmaiságát alapvetően meghatározó szerzők kiválasztásáról. ? Az ügyvédek közötti verseny tudásverseny is, így azzal, hogy a Kamara kiváló szakmai anyagokhoz juttatja tagjait, segít egyenlő esélyeket teremteni ebben a versenyben ? mondta el Réti László, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke a JogTudor programban a BÜK tagjai számára ingyenesen hozzáférhetővé tett kiadvány kapcsán. A MÜK szakmai támogatásával, az OPTEN Kft. kiadásában megjelent Ptk. Nagykommentárral kapcsolatosan további információk idekattintva olvashatók.

Szóljon hozzá!