ZETApress

hírportál

DE! Konferencia a Gellértben

Díjazottak csoportjaTegnap délután hetedik alkalommal rendezte meg a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság a Digitális Esélyegyenlőségi Konferenciát, melynek helyszíne ez alkalommal is a budapesti Danubius Hotel Gellért szálloda volt ? tudtuk meg Szunyogh Ildikótól.

Friedler Ferenc, a Társaság elnöke által megnyitott konferencia számos érdekes és értékes előadásban mérlegelte az információs társadalomban rejlő lehetőségeket és kockázatokat, ismertetett jövőre vonatkozó feltételezéseket, prognózisokat. A konferencia keretében került sor az ünnepélyes díjátadásra is, mely során a NJSZT 2013. évi kitüntetettjei részesültek elismerésben. A 2013. évben kitüntetettek népes tábora is bizonyítékul szolgál arra, hogy Magyarország a szellemi potenciák tekintetében valódi nagyhatalom.

A Társaság névadójának emlékét őrző Neumann-díjjal járó éremmel 1976 óta évente egy alkalommal olyan személyt tüntetnek ki, aki a számítástechnikai kultúra kialakításában, a társadalom informatizálásában ért el jelentős eredményeket. 2013-ban Neumann-díjban részesült: Bőgel György, a Közép-európai Egyetem (CEU) Üzleti Iskola professzora, aki elismert szakembere az információs és kommunikációs technológiák társadalmi hatásaival foglalkozó kérdéskörnek. Ugyanakkor publikációival, népszerű bloggjával nagymértékben emeli a hazai számítástechnikai kultúra színvonalát.

Kalmár Lászlóról, a hazai kibernetikai tudományok megalapítójáról elnevezett Kalmár-díjat 1976 óta azok kaphatják, akik a számítástudományban, illetve a számítástechnika alkalmazása területén értek el kimagasló eredményt. 2013-ban Kalmár-díjban részesült: Bohus Mihály, a Szegedi Tudományegyetem oktatója, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett az Informatika-történeti Múzeum Alapítvány szegedi gyűjteményének megőrzésében és népszerűsítésében. Továbbá kiemelkedő teljesítményt nyújtott a NJSZT Informatika-történeti Kiállításának létrehozásában.

Pető Gábor, a MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont projektvezetője, akinek vezető szerepe volt abban, hogy a Wigner Fizikai Kutatóközpont 2012-ben elnyerte a CERN által kiírt nemzetközi pályázatot, és rövid időn belül létre jött és sikeresen működik a CERN-hez nagysebességű összeköttetésen át kapcsolódó adatközpont.

Szirmay-Kalos László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető tanára, aki nemzetközileg is elismert, meghatározó egyénisége a számítógépes grafikának. Aktív szervezője a Magyar Számítógépes Grafika és Geometria Konferenciáknak. Végrehajtó bizottsági tagként képviseli hazánkat az Eurographics nemzetközi szervezetben.

Tarján Rezsőről, az NJSZT első elnökéről elnevezett Tarján-emlékérmet azoknak adományozzák, akik a számítástechnika oktatásában, népszerűsítésében kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. 2013-ban Tarján-emlékérmet kapott: Péter Miklós, a Szekszárdi I. Béla Gimnázium tanára, aki szervezője és felelőse a Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék-versenynek, és hálózatba szervezte a versenyfelkészítők tevékenységét. Nagy része volt abban, hogy iskolája elnyerte térségi hatókörben az Akkreditált Kiváló Tehetségpont-címet.

Szabó János, a kecelli II. János Pál Katolikus Általános Iskola tanára, aki kiemelkedő szakmai munkát végez diákjainak az Országos Logo Versenyre történő sikeres felkészítésében, és szakkörein az Imagine LOGO- nyelvvel játszva tanítja meg programozni a fiatalokat nagyban fejlesztve ezzel kreativításukat.

Visontay György, a NJSZT Közoktatási Szakmai Közösségének munkatársa, aki a Ponticulus.hu weboldal szerkesztésén és üzemeltetésén keresztül az informatika lehetőségeire, szépségeire és más területekkel való kapcsolatára hívja fel a figyelmet, s ezzel is népszerűsíti az informatika oktatását.

Kemény Jánosról, az időosztásos rendszerek egyik úttörőjéről, a BASIC nyelv egyik kifejlesztőjéről elnevezett díjjal olyan 35 éven aluliakat ismernek el, akik kitűnnek szakmai alkotó- és publikációs tevékenységükkel. 2013-ban Kemény János-díjban részesült: Antal Bálint, a Debreceni Egyetem Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszékének adjunktusa, aki részt vett egy nemzetközileg is versenyképes, a cukorbetegség szövődményeit végző képfeldolgozás alapú automatikus szűrőrendszer kifejlesztésében. Az általa fejlesztett, a retinán megjelenő mikro-aneurizmák detektálását végző rendszer 2010 óta első helyen szerepel a Retinopathy Online Challenge versenyen.

Meskó Bertalan, a Webicina Kft orvosi jövőkutatója, nemzetközi díjnyertes blogger, a NASA központjában szervezett exkluzív Futuremed kurzus előadója, a Future Health Top 100-as listájának tagja, aki megalapította a Webicina.com orvosi online szolgáltatást.

Életmű-díjat vehetett át több évtizedes szakmai tevékenységük, kiváló eredményeik és a Társaságért végzett munkájuk elismeréseképpen Dr. Holnapi Dezső és Iványos Lajos.

Az év informatikai újságíróját megillető Kovács Attila-díjat 2013-ban Molnár Csaba nyerte el, aki biológusként szerzett doktori címet, majd külsős újságíróként számos ismeretterjesztő magazinban publikált tudományos témájú cikkeket, és több éven át dolgozott az origo.hu Tudomány rovatának. A díjra jelöltek erős mezőnyében azzal sikerült nyernie, hogy témaválasztását a közérdeklődéstől függően végzi, a kiválasztott témát alaposan körüljárva, a lehető legtöbb szempontból világítja meg, nemcsak a technológiában rejlő lehetőségeket mutatja be, hanem annak árnyoldalait is. Elegáns stílusban, nyelvileg választékosan ugyanakkor közérthetően ír.

Szóljon hozzá!