ZETApress

hírportál

Földünk az Euro Pontban

Az Európai Bizottság Zöld Hét szatellit eseményeként rendezte meg tegnap a millenárisi Euro Pontban Az erőforrás-hatékonyságtól az erőforrás-használat korlátozásáig ? innovatív eszközök egy fenntartható Európáért elnevezésű konferenciát a Felhasználás korlátozásért küzdő koalíció (RCC).

A Földnek megvannak a saját fizikai korlátai, melyhez alkalmazkodnunk kell. Limitáljuk tehát az erőforrások felhasználását! Földünk népességének globális növekedéséből és a túlfogyasztásból kifolyólag nőnek a termékek és szolgáltatások iránti igények. A természeti erőforrások kiaknázása és az általa okozott kár akár visszafordíthatatlan is lehet.

Erre fenyegetésre válaszul felelős európai szereplők részvételével megalakult egy koalíció (Resource Cap Coalition ? RCC), mely az erőforrások felhasználásának korlátozását célozza annak érdekében, hogy az emberek által okozott nyomást csökkentse és a fenntarthatóságot az EU-n belül elérje. 2011-ben a koalíció tanulmányokat készít és rendezvényeket szervez annak érdekében, hogy igazolja az erőforrás felhasználás korlátozásának szükségességét, és így igazi változások mozgatója lehessen.

A játszma tétje

Az erőforrások túlzott kiaknázása a biodiverzitást, azaz Földünkön minden élet forrását veszélyezteti. Az elmúlt 60 év alatt az emberek jobban kimerítették a környezetet, mint korábban bármikor a történelem folyamán. A természeti erőforrások növekvő kizsákmányolása a folyamatos növekedés igénye miatt történik, mely a jelenlegi gazdasági rendszer alapja.

Ez a jelenség nem folytatódhat Örökre, ismerve a Föld erőforrásainak véglegességét/határait, mely már a ?70-es években meghaladta az eltartó képességét. Azóta az emberiség a túlfogyasztásra épít, mely gyorsabb ütemben használja fel a természeti erőforrásokat, mint azt Földünk képes lenne újratermelni. Más szóval: olyan erőforrásokat használunk fel, melyeket a jövő generációi számára kellene tartalékolni.

A következménye a túlfogyasztásnak a fosszilis erőforrások hiánya (pl. olaj), mely a jelenlegi társadalmak egyik mozgatórugója. Ez pedig már realitás. Sőt mi több, a fenntarthatatlan fogyasztás hatásai is jelentkeznek már gazdasági, környezeti, társadalmi problémákban (gazdasági feszültségek az erőforrások aránytalan eloszlása miatt, klímaváltozás és biodiverzitási veszteségek, egészségügyi problémák a környezeti szennyezés miatt). Ezek a gazdasági, környezeti, szociális problémák erősödni fognak, hacsak nem sikerül a fenntartható keretek iránt elköteleződni.

Problémák csővégi megközelítése

Az érdekeltek eddig a megszokott keretek között keresték a megoldást, és olyan kétes javaslatok születtek, mint: a gazdasági szereplők segítsék stratégiák kidolgozásával az erőforrások kitermelését, a környezetvédők egy-egy területet kineveztek védettnek a biodiverzitás megőrzése érdekében, a közlekedés és ipari termelés okozta szennyezést korlátozták az emberi egészség és a klímavédelem céljából.

A döntéshozók gyakran nincsenek tisztában a számos kölcsönhatással és kapcsolattal az első ránézésre nem kapcsolódó témák között, és nem mennek utána az összefüggéseknek. Ez pedig rövid távú megoldásokhoz vezet, ahelyett, hogy egy egységes, hosszú távú fejlődési pálya mellett köteleződnének el.

Csökkentsük erőforrás felhasználásunkat!

Az RCC tagjai meg vannak győződve arról, hogy hatékony és hosszú távú megoldást csak a probléma gyökereinek kezelésével kapunk – és hajlandók ezért tenni is. Egységes megoldások kellenek a szektorkorlátok helyett, és az okozott nyomás mögötti hajtóerőket kell felkutatni.

A hajtóerőket a következők alapján azonosították: A strukturális hajtóerők magukba foglalják a termelést és fogyasztást, valamint a városi és térbeli szerkezetet, mely olyan környezeti nyomáshoz vezet, mint a szennyezés, élettér csökkenés, vagy az erőforrások kizsákmányolása. Amellett, hogy környezeti feszültséget okoz az erőforrás intenzív hasznosítása, egyre kevesebb munkaerőt is igényel, mely a munkanélküliség emelkedését eredményezi.

Az intézményi hajtóerők meghatározzák a strukturálisakat. Ezek a jelenlegi jogi és gazdasági keretek, melyek lehetővé teszik a korlát nélküli olcsó erőforrásra épülő energia-intenzív termékek és szolgáltatások virágzását. Ennek következtében a természeti örökségünk vesztesége folytatódik.

A kulturális hajtóerők nyújtanak alapot az előző kettőhöz. Magukba foglalják történelmünket, közös értékeinket, szokásainkat, viselkedésünket, stb. Mindegyiket determinálják a társadalmi értékek, melyek között is a legelőkelőbb helyet az anyagi jólétbe és á bruttó hazai termék (GDP) folyamatos növekedésébe vetett hit foglalja el. Ez gyakran más értékek (pl. egészséges környezet, családi kapcsolatok, közösségi kapcsolatok, biztonság) kárára történik.

A legfrissebb jelzőszámok szerint azonban minél kiegyensúlyozottabbak az emberek számára fontos értékek (azaz amikor az értékek egyen súlyoz ottan érvényesülnek), annál boldogabbak vagyunk. Azon társadalmak, ahol az értékek egyensúlyozottabban érvényesülnek, ott az erőforrások elosztása is igazságosabban történik, mely globálisan környezeti és szociális egyenlőséghez vezet. Az ökológiai igazságosság pozitívan hatna a fejlett országok évszázadokon keresztül felhalmozott ökológiai tartozása a fejlődők felé, amely társadalmi és gazdasági kizsákmányolás eredményeként jött létre.

A hajtóerőket komplexen elemezve kitűnik, hogy az erőforrások limitált hasznosítása megváltoztatja a hajtóerők hatóirányait. A legális korlátozások Európa-szerte kevesebb felhasználást eredményeznének, mely a kevesebb energia és forrás felhasználású termékek és szolgáltatások terén okozna növekedést. Ezzel egy időben az emberi erőforrás versenyképesebbé válik, több munkahely keletkezik pl. a mezőgazdaságban, erdészetben, halászatban. Az emberek kevesebbet fognak fogyasztani, jobban megbecsülik az ökoszisztémákat, melyek nélkülözhetetlen szolgáltatásokat nyújtanak számukra és az anyagi jólét dominanciája is megszűnik a többi értékkel szemben.

Az idő megérett, hogy elindítsuk az együttműködést az erőforrások felhasználásának korlátozása érdekében. Először is, az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás kiemelt szerepet tölt be az EU politikai napirendjén az EU 2020 Stratégia Erőforrás Hatékonyság Zászlóshajó Kezdeményezésében.

Felhasználva a kedvező pillanatot az RCC tagjai el kívánják érni, hogy a Kezdeményezés járuljon hozzá az erőforrások felhasználásának általános korlátozásához a Jevons Ellentmondás elkerülése érdekében. Az ellentmondás szerint még a leghatékonyabb erőforrás-felhasználás is megnövekedett igényekhez vezethet a csökkenés helyett. Ezért kell óvatosan megtervezni, hogy a hatékonyságból származó megtakarítás összességében, más területeken ne vezessen az erőforrás-felhasználás növekedéséhez.

Másodszor, kiemelt jelentőségű a különböző szempontok (környezeti, szociális, gazdasági) integrálása ebben a folyamatban. Ezért is hoztuk létre az RCC-t, ahol különböző érdekcsoportok képviselői köteleződtek az erőforrás-felhasználás limitálása mellett. Az eddigi próbálkozások kudarca részben visszavezethető a szektorális megközelítésre és a szektorok közötti együttműködés hiányára. Olyan területek között is párbeszédre van szükség véleményünk szerint, melyek első látásra nem is kapcsolódnak egymáshoz. Célunk a tapasztalatok megosztása, a közös nyelv megtalálása és a holisztikus megközelítés elfogadtatása. így sikerülhet az európai és globális futó folyamatok befolyásolása.

Lépések az EU-szintű erőforrás-felhasználás korlátozás érdekében

A Koalíció tagjai Intet tesznek amellett, hogy a sikeres túlfogyasztás-elkerülés érdekében szigorú szabályok kellenek, és közös indikátorok elfogadása. Céljaink az alábbiak: 2012-re a döntéshozók számára legyen általánosan elfogadott, hogy a természeti erőforrásfelhasználás korlátozása döntő jelentőségű, 2014-re a széleskörű EU-szintű erőforrás-felhasználás korlátozás érdekében általános lépések meghatározása megtörténjen. 2016-ra egy független és transzparens EU-szintű elszámoltatási rendszer kerüljön kidolgozásra az energiával és erőforrásokkal való gazdálkodás, felhasználás pontos tagállami szintű mérésére.

A változások eléréséért és az erőforrás-felhasználás korlátozásáért vállaljuk, hogy 2011-ben kidolgozunk egy tanulmányt az erőforrás-felhasználás és biodiverzitási veszteségek közötti kapcsolat kimutatására, összeállítunk egy esszét az erőforrás-felhasználás limitálás szerepéről az EU 2010 utam Biodiverzitási Stratégiája megvalósításának tükrében. Megszervezünk három találkozót az RCC főbb irányvonalai meghatározására, a brüsszeli Zöld Hetek alatt a témában szervezünk egy találkozót a szélesebb körű tájékoztatás érdekében tudomány alapú workshopot rendezünk, a lengyel uniós elnökség alatt magas szintű rendezvényt politikai döntéshozók számára szervezünk.

Szóljon hozzá!