ZETApress

hírportál

Új Magyar Falu Program az élhető vidékért

Az Új Magyar Falu Programja révén minden egyes faluban tíz beruházás valósulhat meg, amely vagy munkahelyet teremt, vagy a település fejlesztésével járul hozzá a vidéki élet jobbá tételéhez. A program súlypontjai: munkahelyteremtés, esélyegyenlőség (a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés és az elérhetőség javítása) a vidéki életminőség javítása és harmónia a természettel, illetve kulturális örökségünk védelme, azaz a hagyományőrzés. A program két nagy forrása: az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, illetve az Új Magyarország Fejlesztési Terv, adta hírül a Kormányszóvivői Iroda.

Munkahelyteremtés

Céljai: Az egyik legfontosabb cél a hazai agrárgazdaság versenyképességének növelése, amit a termékszerkezet átalakításával és az eszközök, művelési módok modernizációjával lehet elérni. A következő években mintegy harminc százalékos termelésnövekedést tűztünk ki magunk elé. Célunk, hogy ebből a gyarapodásból minél több gazda részesülhessen, és ennek hasznát valamennyi vidéken élő ember élvezhesse.

Lehetőségek 2007-2013 között: A mezőgazdasági üzemek korszerűsítésére mintegy 624 milliárd forintot fordíthatunk. A mezőgazdasági termékek értéknövelésére (élelmiszer-feldolgozás, bioüzemanyagok) mintegy 66 milliárd forint fog jutni. Fiatal gazdálkodók elindítására kilencmilliárd, ?gazdaságátadásra? hétmilliárd forintot költhetünk. Támogatjuk a nem mezőgazdasági vállalkozásokat az agrárágazaton kívüli munkahelyek érdekében. Az induló vállalkozások támogatásához több mint százmilliárd forint áll rendelkezésre.

Kisgazdaságok fejlesztésére, összefogásra csaknem 66 milliárd forintot különít el a kormány. A vízgazdálkodás fejlesztéséhez mintegy 59 milliárd forint áll rendelkezésünkre. A kedvezőtlen adottságú területek támogatására több mint 35 milliárd forint jut. Támogatjuk a jelentős munkanélküliséggel sújtott községeket, emellett közmunkaprogramot hirdetünk, ami átmeneti foglalkoztatást biztosít a falvak lakosainak, ebben 3000-3500-an vehetnek részt. A részmunkaidős foglalkoztatás támogatásával növeljük a munkahelyek számát és segítjük a hátrányosabb helyzetben lévő munkavállalók elhelyezkedését.

Az esélyegyenlőség

Célok: A vidékfejlesztés legfőbb célja az, hogy azoknak, akik vidéki környezetben szeretnék élni életüket, legyen esélyük lakóhelyükön a felemelkedésre, a társadalmi mobilitásra. Önmagán kívül álló okok miatt senkinek se kelljen otthagynia települését. Lehetőségek 2007-2013 között: Integrált Közösségi Szolgáltató Terek kialakítására, helyi ügyintézésre több mint 27 milliárd forint jut. Az óvodai nevelés, az alapfokú oktatás magas színvonalú biztosítására 140 milliárd forintot költünk.

A járóbeteg-szakellátás korszerűsítése, a háziorvosok szerepének megerősítése, az egynapos sebészeti ellátás fejlesztése mellett javítani szeretnénk a falvak gyógyszerellátottságát a mozgó patikákkal és a patikán kívüli vásárlás lehetőségével (vény nélküli gyógyszerek), amire 88 milliárd forint támogatás jut. Hatszázmilliárd forintot költünk út- és közlekedésfejlesztésre, 56 milliárd jut csak a kerékpárutakra.Elindítjuk az ötmilliárd forintos GazdaNet programot, képzéseket, tanfolyamokat szervezünk, valamint a program keretében segítséget nyújtunk helyi stratégiák és tervek kidolgozásához.

A falu- és tanyagondnoki hálózat fejlesztését több mint két és félmilliárd forintnyi forrás szolgálja. Az ingázók támogatására valamint az elővárosi vasúthálózat fejlesztésére, a tömegközlekedési szolgáltatók támogatására közel 385 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A hátrányos helyzetű települések és kistérségek érdekében elindítottuk a ?Nem mondunk le senkiről? zászlóshajó programot, ez 73,6 milliárd forint támogatást jelent. Települések közti együttműködés erősítésére (LEADER program) hatmilliárd forintot fordíthatunk.

A vidéki életminőség javítása

Célok: A közúti közlekedés javításától a szabadidős létesítmények építésén keresztül a hulladékgyűjtők telepítéséig és a parlagfű-irtásig sok minden javítja az életminőséget. Lehetőségek: (2007-2013) A következő két évben a Regionális Operatív Programokból 13 milliárd forintot, míg a következő hét évben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból 108 milliárd forintot költünk a vidéki települések otthonosabbá tételére.

Harmóniában a természettel

Célok: Olyan tevékenységek és termelési módok támogatását tűztük ki célként, amelyek elterjedésével megóvhatjuk a természeti értékeket, és fenntarthatjuk a természet és az ember közötti harmóniát. Lehetőségek: Erdőtelepítésre, erdők karbantartására, környezetkímélő erdőgazdálkodásra százmilliárd forint jut. A Natura 2000 tervek keretében a természeti értékek környezetközpontú hasznosítására idén és jövőre összesen több mint nyolcmilliárd forintot költünk. Kulturális örökségünk védelmére, hagyományőrzésre is forrásokat biztosítunk, többek között a falusi turizmus támogatása kiemelt feladat, a turisztikai fejlesztésekre több mint 175 milliárd forintot különítettünk el. Tájházak kialakítása, templomfelújításra (Közkincs Program) több mint negyvenmilliárd forintot fordíthatunk, fejeződik be a közlemény.

Szóljon hozzá!