ZETApress

hírportál

Pav hangok a Horizonton

Blazsek AndrásBlazsek András: Akaratom működésre bírja tudatom című sorozatának 2. állomásaként A _Pav hangok_ remix-installáció alapja című 2009-es diplomamunkáját láttuk tegnap este a Zichy Jenő utcai Horizont Galériában. Műve többek között már a Műcsarnokban és a Backstage Galériában is bemutatásra került.

A _Pavilion_ a tér és a hang kölcsönös, kibogozhatatlan viszonyát tematizálja egy rögzítő és egy lejátszó szerkezet összehangolt dinamikájának köszönhetően: a tér hangja és a hang tere egymásba olvad és egymást feltételezi. A zenei előadásban együttműködött Kristóf Mártonnal. A Pavilion kísérlet a három dimenziós tér átfordítására a hangi tartományok világába: az építészeti struktúra így a vizuális vagy a taktilis letapogatás helyett egy más típusú érzékelhetőségnek adja meg magát. Az installáció azonban nem elsősorban a tér határainak feltérképezésére koncentrál, sokkal inkább a térben végbemenő mozgásokat, a mozgások által keltett hangokat, frekvenciaáramlásokat ragadja meg.

Az installáció hangi elemei két analóg magnóba épített mikrofonból származnak. Voltaképpen a hang dokumentációját és konzerválását lehetővé tevő készülékek biztosítják a mű lényegéül szolgáló hangokat: egy számítógépen átstreamelve a különböző terekből származó zörejek ? miután finom manipuláció áldozatai lettek ?, késleltetve kerülnek vissza az installáció fizikai terébe; magukban hordozva és kihangsúlyozva a készülékek hangi-technológiai sajátosságait. A folyamat eredményeképpen létrejövő kompozíció körbe-körbe forog a szobrászi igényességgel megformált eszközökön keresztül.

A múlt heti szerda esti Amigzaj ? ötödik/verziót követő A _Pav hangok_ eseményen a _Pavilion _installáció által a korábbi bemutatási és kiállítási szituációkban rögzített hangokból, zajanyagból jött létre egy új, aktuális hangminőség ? közeli és távoli (kiállító)terek közti kapcsolatok újrarendeződésének lehettünk tanúi a Horizont Galéria falai között. Jövő szerdán sorozatzáróként a Logisztikai Tömeg Azonosító következik 20 órától. Társszerzője Emily Verla Bovino volt.

Logisztika Tömeg Azonosító

Blazsek András az Északnyugat-Németország és Északnyugat-Magyarország tengelyen él és dolgozik, Emily Verla Bovino pedig a Dél-Kalifornia és Dél-Olaszország közötti térben él és alkot. Bovino és Blazsek között folyamatos virtuális kollaboráció zajlik, emellett több városban (Mexikóváros, Milánó, Prága, San Diego) fizikailag is dolgoztak együtt közös stúdiójukban. A digitális felvételeket tartalmazó mappák, könyvtárak újrarendezése képezi a munka alapját. Az egymástól távol lévő dolgok hirtelen egymás mellé kerülve új minőséget hoznak létre. Az előadáson egy mozgó fénykollázs lesz látható, ami a kiállítótérbe installált rádiókon keresztül egy hangmontázzsal egészül ki. A rádiófrekvencián keresztül több eszköz is tud csatlakozni a kiállítás hangjához.

Szóljon hozzá!