ZETApress

hírportál

Kápolnát Normafán!

A Világ Királynője Engesztelő Mozgalomért Alapítvány az 11712059-20000796-00000000 számú OTP-számlára gyűjt a Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolna megépítésére ? tudtuk meg a Ferenciek templomában a 9 órai szentmisén, Árpád-házi Szent Margit ünnepén.

? Miként a betlehemi istállóban elkezdődött a megváltás, úgy a magyar földön elkezdődik az én nagy munkám: a bűn megszüntetése, eltörlése a föld színéről, a lelkek megszentelése, a sátán legyőzése és az én országomnak diadalmas uralma. Ez pedig annyiban fog sikerülni, amennyiben Szeplőtelen Anyámnak, mint a Világ Győzelmes Királynőjének megadják a nyilvános tiszteletet és elismerést ? mondotta Jézus Natalia nővérnek a múlt század első felében.

Natália nővér (Kovacsics Mária Natália, Keresztrefeszített Jézusról nevezett Mária Dorothea 1901. január 31-én született Pozsonybesztercén, 1992. április 27-én hunyt el Törökbálinton) látomásainak sora már a ’30-as években kezdődött: Akarom, hogy az engesztelő kápolnát felépítsék! Amennyiben ezzel, és egyéb terveimmel ellenkeznek, annyiban késni fog a béke és a kegyelem! ? idézete akkoriban Jézus szavait. Ezekben többször is szó esett arról, hogy engesztelő mozgalmat kell indítani, és a svábhegyi Szent Anna-réten építsék fel a Világ Királynője Engesztelő Kápolnát.

A ?nagy magyar engesztelő mozgalom? az egész földön el fog terjedni, az emberiség teljes megtéréséhez és örök békéhez, a sátán letaszításához vezet. Jézus a kápolna építésén kívül egy női és férfi engesztelő szerzetesrend alapítását kérte, és azt kívánta a katolikus egyháztól, hogy ossza szét vagyonát a szegények között. A ’40-es évek elején Jézus felszólította a nővért, hogy kéréseit közölje az egyház vezetőivel. A kápolna építésére a főváros vezetése 1942-ben adományozta az Anna-rét északi részének területét és Hermány Géza építészmérnök kapott megbízást a terv elkészítésére. Serédi Jusztinián bíboros 1944 őszén hagyta jóvá a kápolna felépítését. Szűz Mária a Világ Királynője Engesztelő Kápolna alapkövét 1944. december 8-án rakták le.

Mindszenty hercegprímás 1948-ban vizsgálatot indított, mely másfél esztendő múltán hitelesnek nyilvánította Natália látomásait. XII. Pius pápa is isteni sugalmazásként ismerte el ezeket. 1946. január 25-én saját kezűleg írta a tervrajz alá: A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom. 1946. augusztus 26-án Székesfehérvárott a Szűzanyának, mint a Világ Királynőjének ajánlotta fel Magyarországot.

A PL 2930/1947. levéltári számú levelében írásban rögzítette: Főpásztori óhajom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön! A Magyar Püspöki Kar 1946. december 26-i körlevele szellemében akarom az engesztelésnek ezt a szentélyét, mint az engesztelés évének maradandó emlékét… Az engesztelő szentély alapkövét ő maga rakta le 1947. szeptember 25-én, Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe után. A tervezett kápolna ünnepe: május elseje, míg Erdő Péter bíboros úr ma 11 órakor a margitszigeti szabadtéri oltárnál mutatott be ünnepi szentmisét Szent Margit közbenjárását kérve hazánkért.

Szóljon hozzá!