ZETApress

hírportál

Könyvek a múzeumban

Urbán Aladár: Batthyánytól Kossuthig. Hadsereg és politika 1848 nyarán és őszén ? című könyvét mutatta be tegnap délután Dr. Hermann Róbert, a Hadtörténelmi Közlemények Szerkesztőségének igazgatója a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban.

A mű megszületésének körülményeiről és aktualitásáról szólt a szerző, az ELTE történész professzora. A most bemutatásra kerülő könyv a magyar forradalom és szabadságharc egyik legérdekesebb és legbonyolultabb időszakát, az 1848 júliusától októberéig terjedő hónapok politikai és katonai eseményeit tárgyalja.

A Batthyány Lajos vezette független felelős minisztérium működését ekkor lehetetlenítette el az osztrák kormány és az udvar, ami végül a magyar kormány lemondásához és Batthyány újabb miniszterelnöki kinevezéséhez vezetett. 1848. szeptember végétől azonban már működött az a parlamenti bizottság, a későbbi Országos Honvédelmi Bizottmány, amely eleinte a miniszterelnök katonai intézkedéseit ellenőrizte, Batthyány távozása után pedig előbb ideiglenesen, majd parlamenti határozat alapján a végrehajtó hatalmat gyakorolta.

Külön tanulmányok tárgyalják a bizottmány legfontosabb személyisége, Kossuth Lajos alföldi toborzóútját, Lamberg Ferenc altábornagy küldetését és meggyilkolását, Kossuth és Görgey 1848 nyári és őszi kapcsolatát, a Hunyadi és Zrínyi-szabadcsapat, illetve Vasvári Fővárosi csapatának megszervezését és ténykedését. A haditechnika- és a fegyvernem-történet szerelmesei számára külön érdekességet jelentenek az első magyar hadigőzösről, illetve honvédtüzérség megszervezéséről szóló írások.

Dr. Kincses Katalin Mária, a HM HIM Hadtörténelmi Közlemények szerkesztője Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korabeli ábrázolásokon ? Politikai és hadi eseményekről készült metszetek és litográfiák című művéről beszélt. A kiadvány a Hadtörténeti Múzeum Képzőművészeti gyűjteményének európai viszonylatban is kiemelkedő értéket képviselő műtárgycsoportjának teljes körű, minden egyes kép részletes leírását és fotóját tartalmazó katalógusa, amely kétnyelvűsége miatt mind a hazai, mind nemzetközi ikonográfiai irodalomban a szerző szándéka szerint referencia-munkaként szerepelhet majd. Hasonló munka ugyanis eddig nem jelent meg a szabadságharc képi ábrázolásáról.

A katalógus egyrészt egy napjaink tudományos igényeinek megfelelni kívánó tudományos produktum, másfelől azonban reményeink szerint az olvasó szórakoztatására is szolgáló fiktív képes album a XIX. század közepéből. Bizonyos egyszerűbb, tucatszámra kirakott képeit egy elképzelt kortárs érdeklődő akár a színes bécsi vásári forgatagon áthaladva pl. Johann Höfelich 427. számú standján, vagy Lanzedellinél a Wiedenen, is megvásárolhatott ? írja a könyv előszavában Dr. Holló József Ferenc ny. altábornagy címzetes egyetemi tanár, a hadtudomány kandidátusa, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója, aki a könyvbemutatók megnyitóbeszédét is tartotta.

Szóljon hozzá!