ZETApress

hírportál

Külpolitikai emlékeink

Főkonzulok, követek és nagykövetek, 1945?1990Az MTA BTK Történettudományi Intézete és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBLT) ma délután mutatta be Baráth Magdolna?Gecsényi Lajos: Főkonzulok, követek és nagykövetek, 1945?1990 című kötetét a terézvárosi Eötvös utca 7-ben.

Bevezetőt mondott Gyarmati György, az ÁBLT főigazgatója és Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatója. A kötetet Prőhle Gergely, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára mutatta be az aulában. Szerkesztők: Baráth Magdolna és Gecsényi Lajos.

A II. világháborút követően a Külügyminisztérium személyzete zömében érintetlen maradt, még ha egyes vezető diplomaták nem is tértek haza az emigrációból és az új demokratikus politikai pártok megkezdték pártfogoltjaik bejuttatását a diplomáciai karba. A változások a kommunista hatalomátvétel előkészítésének fényében, 1947 nyarán, Nagy Ferenc miniszterelnök eltávolítását követően kezdődtek, amikor egyes külképviseletek teljes állománya az emigrációt választotta.

1948 folyamán azután bekövetkezett a teljes körű tisztogatás, a régi tisztviselők tömeges eltávolítása. Ezzel párhuzamosan megindult egy új diplomáciai elit felépítése, melynek alapvető kritériuma a kommunista párttagság, a ?megbízhatóság? volt. Ez azonban nem pótolhatta a tanulást, a szakmai és nyelvi képzést A növekvő szakmai követelményeknek megfelelően az ?50-es években mind többen kerültek vezető posztokra a rövid életű Külügyi Főiskola hallgatóiból és az ún. szovjet ösztöndíjasokból, majd a következő évtizedekben, amikor a külkapcsolatok egyre jelentősebbé váltak, a moszkvai diplomataképzőben vagy a budapesti egyetem jogi karának levelező tagozatán, de legfőképpen a közgazdasági egyetemen végzettekből.

A kötet az (1945) 1948 után átalakult külügyi vezető réteg (főkonzulok, követek, nagykövetek) 397 tagjának életrajzi adatait teszi közzé és közli a külügyi szolgálat archontológiáját. Az adattárat Baráth Magdolna tanulmánya fogja keretbe, amely Magyarország kül-kapcsolatainak alakulását, a külügyi apparátus utánpótlását, iskolázottságát, a külügy és az állambiztonság kapcsolatát tekinti át ? olvashatjuk a 306 oldalas kötet hátsó borítóján.

Szóljon hozzá!