ZETApress

hírportál

Veszélyt hordoz a fajok eltűnése

Éhezés, szomjúság, járványok és természeti katasztrófák várnak a jövő generációjára, ha ilyen mértékben folytatódik a természet kizsákmányolása ? figyelmeztet a WWF legújabb, a biológiai sokféleségről szóló tanulmányában. A természetvédelmi szervezet felszólítja a Bonnban egybegyűlt kormányokat, hogy sürgősen dolgozzanak ki egy cselekvési tervet, amely visszafordítja a jelenlegi, a számos faj fennmaradását veszélyeztető, katasztrófába mutató tendenciát.

2002-ben a világ országainak kormányai azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy 2010-ig megállítják a biológiai sokféleség csökkenését. A legutóbbi WWF jelentés (Biológiai sokféleség 2010 után / 2010 and Beyond: Rising to the Biodiversity Challenge) szerint azonban a jelek nem azt mutatják, hogy ez sikerülhet. Az emberi élet minősége és biztonsága nagy mértékben függ az élelemtől, az ivóvíztől, a gyógyszerektől és a természeti katasztrófák elleni védelemtől. Hogy mindezek a jövőben is mindenki számára elérhetők legyenek, meg kell védenünk a fajokat és a természetes élőhelyeket.

A tanulmány a WWF által kialakított Élő Bolygó Indexen (LPI) alapul. Az 1970 óta gyűjtött adatokat felhasználó mutató megközelítőleg 1500 faj populációiról mutat trendeket. Az utóbbi 30 évben ezen trendek túlnyomó része csökkenő jellegű volt.

A biológiai sokféleség biztosítja a bolygó egészségét, és közvetlen hatása van ránk, emberekre is. Ha a folyamat folytatódik, emberek millióinak az élelmiszer-ellátása válhat bizonytalanná kártevők vagy betegségek miatt, ivóvízhez pedig nem, vagy csak ritkán juthatnak hozzá. Kevesebb fajból kevesebb új gyógyszert tudunk előállítani, és a természeti katasztrófákkal szemben kevésbé leszünk ellenállóak. A globális felmelegedés hatásait pedig intenzívebben érezzük majd ? mondja Figeczky Gábor, a WWF Magyarország természetvédelmi igazgatója.

2002-ben az egyezmény aláírói pontos célokat tűztek ki annak érdekében, hogy globális, regionális és nemzeti szinten jelentősen visszaszorítsák a biológiai sokféleség csökkenését. A WWF mostani jelentése szerint azonban ez nemcsak hogy nem valósult meg, de olyan helyzet alakult ki, ahol a környezetvédelmi minisztériumok a legfelsőbb szintű segítség nélkül nem tudják visszafordítani a jelenlegi tendenciát.

Az egyezményt aláíró országok képviselői 2008. május 19-étől 30-áig Bonnban tartják a Biológiai Sokféleség Egyezmény aláíró felek kilencedik találkozóját. Hogy a fajok sokféleségének védelmét és fenntartható használatukat kiemelt jelentőségű politikai ügyként kezeljék, a WWF a következőket javasolja az egyezményt aláíró feleknek:

Dolgozzanak ki egy a környezetvédelmi, a mezőgazdasági, a pénzügyi és az egészségügyi tárcákkal közösen, azonnal végrehajtandó cselekvési tervet, amely képes a biológiai sokféleség csökkenését 2010-ig mérsékelni; tegyenek eleget azon a kötelezettségüknek, hogy a helyi lakosok részvételével a védett területek hatékony rendszerét működtessék a javak igazságos elosztását is szem előtt tartva; tűzzék ki célul, hogy 2020-ig az erdőirtás évi nettó értéke nulla legyen. Kezdeményezzenek együttműködést a Biológiai Sokféleség Egyezmény és az ENSZ Éghajlatváltozás Keretegyezménye között, hogy csökkentsék az erdőirtásból és az ezzel járó bolygatásból származó üvegházhatású gáz kibocsátást.

A WWF szakemberei szerint a képlet egyszerű: a kormányok azért nem érik el a biodiverzitás csökkenését mérséklő céljaikat, mert nem biztosítanak elegendő pénzügyi és technikai erőforrást a célra, és nem sikerült sem gazdasági ösztönzőket, sem egyéb intézkedéseket kidolgozniuk a biodiverzitás megőrzése érdekében. Elsősorban a környezetvédelmi minisztériumoknak kell elérniük azt, hogy a fejlesztésért, a pénzügyekért, a mezőgazdaságért, a halászatért és az éghajlatért felelős miniszterek – akiknek szintén érdekük, hogy megmentsék az élővilágot ? aktívan részt vegyenek a folyamatban és támogassák azt.

Felszólítjuk az összes kormányt, amely 2002-ben aláírta a Biológiai Sokféleség Egyezményt, hogy tegyék meg azt, amire szavukat adták: hajtsák végre a Stratégiai Tervet, tűzzenek ki nemzeti szintű célokat, és megvalósításához biztosítsanak elegendő pénzügyi, emberi és technikai erőforrást! ? mondja Figeczky Gábor.

Szóljon hozzá!