ZETApress

hírportál

Fókuszban a spektrumpolitika

Az EU intézmények kulcsszereplői szerint megfelelően kialakított frekvenciapolitika szükséges a további távközlési növekedéshez ? derült ki a délelőtti tanácskozáson.

Kiemelt EU távközlési témában, a rádióspektrum-politikai program (RSPP) jogalkotási dosszié tárgyában folytatott magas szintű egyeztetést ma Budapesten a magyar EU elnökség képviseletében Nyitrai Zsolt infokommunikációs államtitkár, Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke és Gunnar Hökmark, az Európai Parlament rádióspektrum témakörében megbízott jelentéskészítője.

A felek egyetértettek abban, hogy még több frekvenciát kell elérhetővé tenni a széles-sáv gyors kiépítésének elősegítése érdekében, kiváltképp a ritkán lakott területeken, továbbá abban, hogy lényeges a spektrum felhasználás átgondolt és koordinált megközelítése a teljes EU szintjén. A bizottsági javaslat idekattintva elolvasható.

A három EU-intézmény képviselője egyeztetett a spektrumprogramról szóló javaslat fő elemeiről és ütemezéséről, és egyetértettek abban, hogy a magyar elnökség ideje alatt jelentős előrehaladást kell elérni. Szoros és konstruktív együttműködésben egy olyan program elfogadását tervezik, amely Európa-szerte megteremti a feltételeket a vezeték nélküli szélessáv és egyéb frekvencia alapú szolgáltatások széleskörű kiépítéséhez és elterjesztéséhez, az európai állampolgárok és vállalkozások érdekeit szem előtt tartva.

A rádióspektrum az egyik kulcsfontosságú dosszié a magyar elnökség IKT programjában. Minden erőfeszítésemmel azon leszek, hogy közös megállapodást alakíthassunk ki a Tanács, a Parlament és a Bizottság álláspontjai alapján, a szakmai érdekkörök véleményének figyelembevétele mellett. Fontos, hogy megteremthessük a megfelelő egyensúlyt az EU szintű rádióspektrummal kapcsolatos szakpolitikai intézkedések és a tagállami szinten megvalósuló gazdálkodási tevékenységek között annak érdekében, hogy Európa számára biztosítsuk azokat a nélkülözhetetlen eszközöket, melyek segítségével versenybe szállhat a globális távközlési színtéren ? hangsúlyozta Nyitrai.

Kroes alelnök hozzáfűzte: ? A rádióspektrum-politikai program biztosíthatja, hogy a vezeték nélküli széles-sáv legyen a szükséges kiegészítése a vezetékes infrastruktúrának a szélessávú célkitűzéseink teljesítése során. Egyben megteremtheti a spektrum alapú iparágak és szolgáltatások számára azokat a feltételeket, amelyek szükségesek az innovatív technológiák és szolgáltatások bevezetéséhez, ezáltal ösztönözve a társadalom bevonását az internetes világba és támogatva a gazdasági növekedést és Európa versenyképességét. Üdvözlöm, hogy a Parlament és a Tanács Elnöksége felismerte a szakpolitikai program gyors elfogadásának fontosságát, melynek révén mielőbbi előnyök biztosíthatók az európai állampolgároknak.

Európának arra kell törekednie, hogy megfelelő kereteket alakítson ki a vezeték nélküli kommunikációs szolgáltatások fenntartható növekedéséhez. Európa konjunktúrája és versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú a globális vezető szerep a digitális gazdaságban és meglátásom szerint a spektrum kiemelt jelentőséggel bír a versenyképes egységes piac kialakításában. Az Európai Parlament rádióspektrum témakörben megbízott jelentéskészítői pozíciómban annak érdekében kívánok tenni, hogy Európában a legnagyobb kapacitású és sebességű internet révén ösztönözzük az új szolgáltatásokat, az innovációt és a gazdasági növekedést ? hangsúlyozta Hökmark.

Információk a töprengéshez

A rádióspektrum óriási gazdasági-, társadalmi- és kulturális értékkel bíró erőforrás, mivel olyan fontos szolgáltatások nyújtásához szükséges, mint pl. a mobilkommunikáció, vezeték nélküli széles-sáv, műsorszórás, navigáció, közbiztonság, stb. A rádióspektrum az egyes tagállamok tulajdonát képezi, az azzal történő gazdálkodás azonban szükség szerint koordinált megközelítést igényelhet.

A Bizottság 2010. szeptemberben jogalkotási javaslatot terjesztett elő az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy többéves rádióspektrum-politikai jogalkotási program (RSPP) kidolgozásáról, amely kijelöli a közösségi rádióspektrum-használat stratégiai tervezésének és összehangolásának szakmapolitikai irányvonalait és célkitűzéseit. A spektrum-politikai kezdeményezések kulcsfontosságúak az európai Digitális Menetrend és az EU2020 stratégia vonatkozásában is, melyek az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést tűzték ki célul.

Az első RSPP javaslat egy ötéves időszakra vonatkozó, hatékony rádióspektrum-gazdálkodást előmozdító szakpolitikai program létrehozását célozza, különösen annak érdekében, hogy 2013-ra elegendő frekvencia álljon rendelkezésre a vezeték nélküli széles-sávra, egyben támogatva az EU-t abban, hogy az európai digitális menetrendben foglalt kötelezettségvállalásnak megfelelően minden európai lakos 2013-ig alapvető, 2020-ig pedig gyors vagy nagyon gyors széles-sávú hozzáféréssel rendelkezzen.

A belga elnökség alatt a Tanács elkészített egy előrehaladási jelentést és részletesen is megvitatta a témát 2010. december 3-i ülésén. Az Európai Parlament első körben a 2010. december 9-i ITRE Bizottságon tárgyalt a javaslatról. A Tanács által készített előrehaladási jelentés idekattintva elolvasható.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. Fókuszban a spektrumpolitika | eGov Hírlevél

Szóljon hozzá!