ZETApress

hírportál

Tényleg csak táblacsere?

Dr. Németh Attila főigazgatóA Nyírő Gyula Kórházon táblát cseréltek és kinevezték a lipótmezei pszichiátria utódjának ? írta az origó. De tényleg csak ennyi történt? ? Az OPAI, vagyis az új országos intézet mérleget készített majd két éves munkájáról, hogy délutáni sajtótájékoztatóján a médiamunkások eldönthessék, érdemes-e egy hányaveti mondattal leminősíteni a 2013 óta zajló munkát?

Mint akkor megírtuk, 2013. június 3-án adta át Balogh Zoltán miniszter az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) alapító okiratát az intézmény főigazgatójának és ettől kezdve az OPAI hivatalosan is átvette a 2007-ben bezárt OPNI négy fő feladatát a pszichiátria és az addiktológia területén. Mi valósult meg az országos szintű betegellátásból, a magas színvonalú oktatási, kutatási, módszertani tevékenységből. Mai tájékoztatónk előtt ? melynek díszvendége Mészáros János egészségügyi kabinetfőnök volt ? az intézet vezetése bemutatta a pszichiátriai sürgősségi esetek ellátásának új koncepcióját és az erre épülő új gyakorlatot. Ünnepélyesen átadták továbbá a Nyírő- OPAI új Központi Pszichiátriai Betegfelvételi Egységét.

Sürgősségi betegfelvételi rendszer

Dr. Németh Attila főigazgató tájékoztatójából kiderült, hogy az intézet felvételi területe az egész országra kiterjed, előjegyzés alapján bárhonnan felvesznek beteget. Módszertani újításként pszichiátriai felvételes részleget alakítottak ki, ahova minden beteg érkezik, és ahol döntés születik a kórházi felvétel szükségességéről. Itt lehetőség van maximum huszonnégy órás megfigyelésre, ami alatt eldönthetővé válik, hogy a beteg ambulánsán elbocsátható, vagy másik osztályra kell irányítani, illetve további pszichiátriai osztályos kezelésre van szüksége. Ez szakmai és finanszírozási szempontból is kedvező, mivel az indokolatlan, vagy téves beutalásokat ez a rendszer képes kiszűrni, így az osztályok terhelése csökken és működésük kiszámíthatóbbá válik. Ami a forrásokat illeti, kiderült, hogy az új orvosi szobákat, az új Betegfelvételi Részleget pályázati pénzekből újították fel, csakúgy, mint a kórtermek egy részét, az épület két szintjének légkondicionálásával együtt ? ugyanis 130 millió forintot nyertek el a Nyírő-OPAI fejlesztésére a KMOP keretből. Egyébként ebből az összegből hozták létre a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai Klinikáján az ország első forenzikus részlegét is.

A betegnek terápiás szerződést kell kötnie…

Teljesen átalakult az addiktológia osztály és a drogambulancia, a személyzeti és a szakmai koncepciót tekintve egyaránt. A szenvedélybetegeket előjegyzés alapján veszik fel, majd terápiás szerződést kell kötniük, amelyben vállalják az együttműködést a terápiában. A játékszenvedély és az alkohol betegeket a Minnesota modell keretében kezelik. Növekedett a szakambulancia kapacitása, eddig n létező profilok is létesültek, ilyen például a pszicho-onkológia és a szexuálmedicina. A pszichiátria betegek kezelése egyre inkább az ambuláns ellátás felé tolódik el. Ezért nem több ágyra, hanem a fekvő- és járóbeteg ellátás egyre jobb együttműködésére, valamint az egészségügyi a szociális ellátások összehangolására van szükség. Így szorosabbra fűzték a kapcsolatot a pszichiátriai gondozókkal és háziorvosokkal.

Az intézet üres orvosi állásait tehetséges fiatal orvosokkal töltötték fel, a nyugdíjba vonult osztályvezetők helyét pedig tudományos fokozattal rendelkező főorvosok vették át. Bár a pszichiáter hiányszakma országosan, az OPAI-ban minden állás betöltött. Egyee szorosabb az együttműködés a szomatikus és a pszichiátriai osztályok között. A belgyógyászat, az intenzív osztály és a neurológia stabil hátteret biztosít a határterületi betegek ellátásában, és ez fordított irányban is működik a pszichoszomatikus betegek kezelése során.

Megindult a nemzetközi színvonalú kutatás

Neuropszichológiai kutató labor jött létre, Kéri Szabolcs professzor vezetésével, aki integrálja az alap- és klinikai kutatásokat. Az Öngyilkosság prevenció és kutató laboratóriumot Rihmer Zoltán Széchenyi-díjas professzor irányítja. Az évenként megjelent publikációk száma és színvonala nemzetközi mércével is jelentős. A kutatásban jelen vannak a fiatalok is, amit az is jelez, hogy 2015 januárjában Szegeden, a Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlésén húsz előadást tartottak a Nyírő-OPAI munkatársai. A tudományos színvonal emelkedését tükrözi az is, hogy korábban a Nyíró Gyula Kórházban csak kevés minősített diplomás volt, jelenleg a Nyírő-OPAI állományában 14 PhD, 4 MTA doktor, 4 egyetemi tanár és 1 Európa Tudományos Akadémia tag (Dr. Kéri Szabolcs) található.

Oktatás belföldön…

Míg korábban nem voltak szervezett továbbképzések, sem rendszeres tudományos ülések, most itt is élen jár az intézet. Rezidensei és diplomásai részére kéthetente tart betegbemutatásokat, esetmegbeszéléseket a menedzsment. Félévenként Országos Rezidens Továbbképzési Napot rendeznek, havonta egyszer pedig rendszeressé váltak a Nyírő-OPAI Multidiszciplináris tudományos ülések. 2014 őszén fél éven át Igazságügyi Pszichiátriai képzést tartottak az ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszéke részére. A továbbképzés részének tekinthető a törvényszerkesztés is. A Pszichiátria Magyar Kézikönyvének eddig 4 teljes és 3 rövidített kiadása jelent meg. Míg az eddigi kiadásokban szinte senki sem szerepelt a Nyírő Gyula Kórházból, addig a januárjában megjelent 5. kiadás 4 szerkesztője közül 3 az OPAI munkatársa és a 111 szerző közül 23 teljesen vagy részben az OPAI-ban dolgozó kolléga.

Az eddigiekből is kiderül, hogy az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet a szűkös anyagi források ellenére egyértelműen fejlődik. Az eddigi munkának már láthatóak az eredményei. Az öngyilkossági ráta ismét csökken ? ez persze nemcsak az OPAI érdeme! ? vannak már külföldről hazatérő pszichiátereink is, nemzetközi színvonalú tudományos munka folyik, kialakultak új ellátási modellek. A fekvőbeteg struktúrában a szomatikus és a pszichiátriai osztályok párhuzamos fejlesztése zajlik, hiszen csak így biztosítható a betegek holisztikus ellátása.

Hármas egység az intézetben

Dr. Kéri Szabolcs igazgatóKözép-magyarországi Operatív program (KMOP) ? Pszichiátriai és addiktológiai egészségügyi szolgáltatások fejlesztése a Közép-magyarországi régióban. Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) bezárása (2007. december 31.) után egy esztendővel az egészségügyi kormányzat a Semmelweis Egyetemen létrehozta az Országos Pszichiátriai Központot (OPK). Az OPK ahhoz elég volt, hogy az OPNI-ban zajló szakmafejlesztési, oktatási és tudományos tevékenység ne vesszen el nyomtalanul. Az OPK-hoz azonban nem rendeltek gyógyítási kapacitást és önálló laborhelyiségeket. Ezt a hiányosságot pótolták 2012 nyarán a Nyírő Gyula Kórház bevonásával, ahol létrejött az új OPAI.

A KMOP pályázat segítségével lehetőség nyílt nem csak a gyógyítás körülményeinek jobbá tételére, de az ettől elválaszthatatlan kutatási és oktatási tevékenység jelentős fejlesztésére is. Az OPK keretei között kialakított tudományos együttműködéseket ? Semmelweis Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (az MTA TTK-n néhány napja átadott MRI-laboratórium), Szegedi Tudományegyetem, Rutgers Egyetem Newark, USA ? a pályázat segítségével integráltuk a Nyírő-OPAI életébe.

Új laborkapacitást hoztunk létre, és nem utolsó sorban jobb körülmények között folytathatták tevékenységüket az OPNI iskolateremtő szakemberei és munkacsoportjaik is, különös tekintettel Füredi János és Rihmer Zoltán professzorokra az öngyilkosság és a hangulatzavarok megelőzésének és kezelésének lehetőségei, új szemlélet és szakmai metodika kialakítása a szakorvosok képzésében, országos rezidensnapok szervezésében.

Az országban egyedül a Nyírő-OPAI-ban működik a kényszerbetegség kezelésére és kutatására specializálódott csoport, amely a pszichoterápiás eljárásokat ötvözi a legmodernebb neurobiológiai megközelítésekkel. A tudományos munka eredményességét kiemelkedően sikeres nemzetközi publikációs és pályázati tevékenység, a frissen megszerzett PhD-fokozatok száma, a gyakorlatban pedig új diagnosztikus eljárások fejlesztése, és ezen eredmények oktatásban és gyógyításban történő közvetlen alkalmazása jelzi ? mondta el Prof. Dr. Kéri Szabolcs tudományos igazgató.

Szóljon hozzá!