ZETApress

hírportál

Lenkovics a pszichiátriáért

Az állampolgári jogok biztosa felszólította az Országgyűlés Egészségügyi bizottságát, hogy haladéktalanul tekintse át az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet jogutód nélküli megszüntetésének kísérlete kapcsán az egész ország pszichiátriai (benne a szélsőségesen elhanyagolt gyermekpszichiátriai) ellátásának helyzetét. Felszólította továbbá az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottságát, hogy soron kívül vizsgálja meg az OPNI bezárásának jogi, gazdasági és szakmai körülményeit, és következményét, mivel április elsejétől az intézetben betegfelvételi tilalom van.

Tekintettel a speciális betegcsoport korlátozott érdekérvényesítő képességére, a vizsgálatok befejezéséig haladéktalanul gondoskodni kell az átalakítás lebonyolítását koordináló szakmai grémium felállításáról, amely egyúttal felelősséget is vállal az átszervezésért. Ezzel egy időben pedig ugyancsak gondoskodni kell az OEP általi finanszírozás tovább folyósításáról, a folyamatos ellátásról.

A Magyar Pszichiátriai Társaság javaslatai

Az OPNI felszámolását függesszék fel addig, amíg nevesítik a jogutódként létrehozandó országos intézetet, és kijelölik a telephelyét! A krónikus pszichiátriai betegek további ápolását, illetve gyógykezelését kell biztosítani legalább hasonló színvonalon, a speciális profilok szakembergárdájának pedig további munkalehetőséget kell biztosítva. Ha az adott betegcsoport ellátása már nincs veszélyeztetve, a drogbetegek és a gyermekpszichiátriai betegek ellátása megfelelően lesz megoldva, s a kieső ágyszámot kompenzáló járó-betegellátás fejlesztése megtörténik, akkor lehet beszélni a bezárásról.

Szóljon hozzá!