ZETApress

hírportál

Dohányboltok fóliával

Nemzeti DohányboltA múlt heti kegyetlen trafikos gyilkosság kapcsán az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Nemzeti Dohányboltok kialakításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta a dohányboltok kirakatának lefóliázásáról.

Azon kötelezettséget, hogy a dohánytermék értékesítése a fiatalkorúak elől elzárt módon történjék, továbbá hogy ezen termék a fiatalkorúak részére ne legyen hozzáférhető, illetve az a dohánybolt külső felületére tekintve ne legyen látható, a 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.), 1. § (2) bekezdése és a 3. § 8. pontja tartalmazzák az alábbiak szerint: A dohánytermék-kiskereskedelem folytatásakor mindenkor arra kell törekedni, hogy dohánytermék értékesítése a fiatalkorúak elől elzárt módon történjék, illetve dohánytermék a fiatalkorúak számára ne legyen hozzáférhető. A dohánybolt törvényi fogalma értelmében a dohánybolt olyan nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlettől elkülönült olyan önálló üzlethelyiség, amelynek külső felületére tekintve dohánytermék nem látható, csak az üzlethelyiségbe belépve.

Fent hivatkozott rendelkezés a fiatalkorúak védelmét biztosítva szabályozza a beláthatóságot, azonban a szabályzásoknak megfelelő megvalósítás, illetve kivitelezés minden esetben az adott Nemzeti Dohánybolt egyéni területi adottságai, igényei alapján történik. Társaságunk működése során, felhívja a dohánytermék-kiskereskedők figyelmét többek között az Fdvtv. nevezett pontjának értelmezésére, mely szerint kizárólag a dohánytermékek láthatóságának korlátozása, nem pedig a Nemzeti Dohányboltokba történő általános belátás korlátozása szerepel törvényi előírásként.

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Dohányboltok kiterjedt termékkör forgalmazására jogosultak, az idézett elvárást többek között az üzlethelyiség berendezésének megfelelő kialakításával, az egyes termékcsoportok átgondolt elhelyezésével, akár a kirakat elsötétítése nélkül is teljesíthetik. Társaságunk weboldalán közzétett Arculati kézikönyv többféle lehetőséget is illusztrál a Nemzeti Dohányboltok kialakítása vonatkozásában. Megállapítható ugyanakkor, hogy a Nemzeti Dohányboltok kirakatainak teljes fóliázása egy kétségkívül széles körben alkalmazott, de nem kötelezően követendő megoldás a dohánytermék-kiskereskedelmével összefüggő jogszabályok betartására.

A törvény értelmében az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) ellenőrzési feladatköre a megkötött koncessziós szerződésekben foglaltak ellenőrzésére terjed ki, azonban a hivatkozott kötelezettséget nem a koncessziós szerződés tartalmazza. Az ND Nonprofit Zrt. ellenőrzési tevékenysége a koncessziós szerződés rendelkezéseinek betartására irányul, természetesen vélhető jogszabálysértés észlelése esetén felhívjuk a Nemzeti Dohányboltok figyelmét a hatóságok által ellenőrzött szabályok betartására is. Hangsúlyozzuk, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében Társaságunk nem rendelkezik hatósági jogkörrel, ennél fogva a hatóságok által alkalmazott szankcionálásra sincs jogosultságunk.

Napokban a sajtóban hivatkozott állítások több ponton sem felelnek meg a valóságnak. Tekintettel arra Társaságunk koncesszió ellenőrzési munkatársa által felvett jegyzőkönyv nem tartalmaz olyan kötelező érvényű utasítást a Nemzeti Dohánybolt felé, amely a kirakata fóliával történő bevonását írná elő. A jegyzőkönyvben foglaltak arra hívták fel a figyelmet, hogy a vonatkozó törvényi előírások sötétedés után nem teljesülnek maradéktalanul.

Aktuális ellenőrzési szakaszunkban közel 3500 Nemzeti Dohánybolt került látogatásra, ezen alkalmak során 165 esetben volt tapasztalható az átláthatóságbeli rendellenesség. Ezek vélhető megsértése okán a hatóságok által alkalmazott szankciók elkerülése érdekében, tájékoztató jelleggel hívjuk fel a figyelmet a hiányosságokra. Számos olyan eset is előfordult, mikor az ellenőrzés során túlzott mértékű elsötétítés volt tapasztalható, ilyenkor a törvényi előírásokról való pontos tájékoztatás által segítjük elő a Nemzeti Dohányboltok kényelmes, biztonságos működését.

Megállapítható továbbá, hogy az Fdvtv. értelmében szabályozott, valamint üzemelő Nemzeti Dohányboltok a kiskereskedelmi egységek viszonylatában kontrollált és biztonságvédelmi szempontból jól felszerelt körülmények között működnek azáltal, hogy számos Nemzeti Dohánybolt megfigyelő kamerarendszereket, időzáras kasszarendszert működtetnek, továbbá napi többszöri pénzelszállítási módot, pánikgomb bekötést, járőrszolgálatot vesznek igénybe. A Magyarországon üzemelő egyéb kiskereskedelmi egységek viszonylatában az tapasztalható, hogy biztonságvédelmi eszközöket illetően a Nemzeti Dohányboltok jobban felszereltek.

Szóljon hozzá!