ZETApress

hírportál

Új műszerek a fedélzeten

A MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. délelőtt a budapesti Területi Vontatás-szolgáltatási Központjában ismertette egyik, a vontatás-szolgáltatás tervezésének és végrehajtásának hatékonyabbá tételét célzó fejlesztési beruházását. A sajtótájékoztatón Márkus Imre, a Zrt. vezérigazgatója, Márton Ferenc, a társaság működtetési vezérigazgató-helyettese és Rácz Imre vontatójármű menedzsment vezető mutatta be a mozdonyfedélzeti berendezést (mfb-t), a rendszer alkalmazásának célját és előnyeit.

A tájékoztatót követően a külön-útra biztosított V63 sorozatú villany- és az M62 sorozatú dízelmozdonnyal menetrendi pontossággal elindultunk a Nyugati pályaudvarról Rákosrendező állomásra, majd onnan negyedórával később vissza. Így menetközben is tesztelhettük a rendszert. A villanymozdonyt nem kisebb irodalmi nevű mozdonyvezető vezérelte, mint Móricz Zsigmond. Kérdésemre elmondta, hogy csak névrokona a ?42-ben Budapesten elhunyt írónak, mert akkor még meg sem született.

A MÁV cégcsoporton belül a vonatok továbbítását, illetve a tolatást ? szolgáltatási szerződések alapján ? a MÁV-TRAKCIÓ Vasúti Vontatási Zrt. végzi. Magyarországon ma egy átlagos munkanapon mintegy 3600 teher- és személyszállító vonat indul el és érkezik meg a célállomásra. A vonatok vontatásának megszervezése óriási feladat, különösen, hogy az információk eddig jórészt telefonon, illetve kézzel kitöltött, papíralapú dokumentumokon jutottak el egyik helyről a másikra. A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. által elindított projektnek köszönhetően ez a helyzet változik meg gyökeresen: a most zajló fejlesztések nyomán egyszerűsödnek, átláthatóbbá válnak a vontatás-szolgáltatási folyamatok.

A mozdonyfedélzeti berendezés

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. célul tűzte ki a mozdonyok hatékonyabb felhasználását, a mozdonyvezetők hatékonyabb foglalkoztatását, valamint a mozdonyok által felhasznált vontatási energia mennyiségének csökkentését. A vontatási társaság ezen célok elérése érdekében indított fejlesztési projektet, amelynek keretében a mozdonyokat valós idejű adatokat szolgáltató mozdonyfedélzeti berendezéssel látja el. A berendezés legfontosabb célja a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. igényeinek megfelelő műszaki adatok és egyéb információk előállítása és elektronikus úton történő továbbítása.

Az mfb-vel szembeni követelményeket a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. egy kutatás-fejlesztési projekt keretében határozta meg a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemmel együttműködve. A berendezés nem csupán a vonatok mozgási adatainak gyűjtését, hanem sok egyéb hasznos műszaki adat valós időben történő figyelését, közzétételét és elemzését is lehetővé teszi. A megoldással a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. ügyfelei információigényeit is gyorsabban, pontosabban, hatékonyabban tudja kielégíteni, ugyanakkor a teljesítménymérési rendszer is hitelessé válik.

A rendszer működtetéséhez szükséges információk szolgáltatása érdekében egy, a műszaki jellemzőket folyamatosan mérni képes rendszer kiépítése vált szükségessé, amelyhez a legkézenfekvőbb megoldást dolgozták ki a szakemberek. A szükséges adatok összegyűjtése ott történik, ahol az információk keletkeznek: a járműveken, a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. mozdonyain és a MÁV-START Zrt. motorkocsijain, illetve vezérlőkocsijain.

A rendszer lelke a vontatójármű vezetőállásán elhelyezett fedélzeti számítógép. A mozdonyvezető a kijelző melletti klaviatúrával tud adatokat bevinni a berendezés számítógépébe. A mozdonyvezető a személyre szóló mágneskártya lehúzásával jelentkezik be a rendszerbe. Ezt követően a jármű üzemelésére vonatkozó adatok továbbításával nincs több teendője, az automatikusan történik. A mozdonyfedélzeti berendezés által szolgáltatott adatokat a központi szerveren dolgozzák fel. Az mfb és az általuk szolgáltatott elektronikus információk lehetővé teszik a jelenlegi papír alapú adatszolgáltatás kiváltását. A számítógépes rendszerek összhangjának megteremtésével az elektronikus adatok újabb adatbevitel nélkül, papírhasználat mellőzésével rögzíthetők.

K+F projekt keretében jelenleg folyik az a fejlesztés, amely lehetővé teszi, hogy a későbbiekben a mozdonyfedélzeti berendezés alkalmassá váljon a szolgálati menetrend elektronikus megjelenítésére, közvetlenül a mozdonyvezető előtt. Így feleslegessé válik a mozdonyvezetők részére papír alapú szolgálati menetrendet nyomtatni. Az elektronikus rendszer segítségével az egyes mozdonysorozatok közötti fogyasztás-különbségek is összehasonlíthatóvá válnak. Az így nyert tapasztalatok felhasználhatók a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. további energia megtakarítás elérését célzó törekvéseinek megvalósításához.

A mozdonyfedélzeti berendezés a járművek vezérlésébe nem avatkozik be, csupán műszaki-technológiai jellegű adatokat gyűjt és továbbít, egyebek mellett például a mozdony berendezéseinek, részegységeinek pillanatnyi állapotával kapcsolatosan. A berendezésnek ugyanis több mérőmodul is része, így folyamatosan képes információt továbbítani például a vonat sebességéről, a motor fordulatszámáról, de mérni tudja a felhasznált energiát: villamos mozdonyoknál az áramfogyasztást, míg dízelmozdonyoknál a gázolaj mennyiségét.

Műholdkövető a helymeghatározásban

A berendezés részegységei, a GPS adók 10-20 méteres pontossággal képesek meghatározni az adott jármű mindenkori helyzetét; a GSM alapon működő informatikai rendszer pedig ? ilyen hálózaton működnek a mobiltelefonok is ? percenként (illetve az aktuális adatok tekintetében bekövetkezett változások esetén) online módon továbbítja az adatokat, a vontatási tevékenységet irányítók számára. Ezáltal a mozdonyok (és velük a szerelvények) helyzete, mozgása és a fontosabb műszaki információk folyamatosan nyomon követhetők az irányító központban. A központ szerverein tárolt adatok ? különböző céloknak megfelelően ? különválogathatók. Az így nyert információk összevetésével igen hasznos tapasztalatokat lehet leszűrni, többek között a járművek kihasználtságával és energia felhasználásával kapcsolatosan.

A szakemberek előtt megjelenített digitális térképen megjelenő információk, koordináták percenként ? egyes esetekben annál is gyakrabban ? frissülnek. A rendszer minden változást ? így például a vonat indulását vagy megérkezését is ? automatikusan jelzi. Ezáltal lehetőség van arra is, hogy a mozdonyok irányítását végző szakemberek információval rendelkezzenek arról, hogy az adott mozdony (illetve vonat) időben megérkezik-e a csatlakozási ponthoz, avagy a célállomásra. A mozgási és időadatokból az esetleges késések időtartama is a korábbinál pontosabban határozható meg.

A távlati tervek szerint a fedélzeti berendezés szolgáltatja majd a megfelelő bemenő adatokat (például földrajzi koordináták, sebesség stb.) az utas-tájékoztató rendszerek működtetéséhez is, bár a berendezés fejlesztésének legfőbb célja nem ez. A dízelmozdonyok GPS, illetve GSM rendszerrel történő ellátása tárgyában kiírt pályázatot a Prolan Zrt. nyerte el. A dízel járművekre tavaly februárban, a villamos járművekre pedig októberben kezdődött el a berendezések felszerelése. A nyertes cég a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. közreműködésével telepíti a berendezéseket a járművekre. A mozdonyok tetejére antennákat szerelnek, a vontatójárművek különböző pontjait pedig érzékelőkkel látják el. Az üzemanyagtartályba, a fékrendszerbe és a légfék fővezetékbe nyomásérzékelőket, a jármű bizonyos pontjaira pedig hőmérsékletadókat építenek be.

A MÁV-TRAKCIÓ Zrt. kezelésében lévő projekt keretében idén megtörténik a MÁV Csoport valamennyi vontató járművének, motorvonatának és vezérlőkocsijának korszerű, GPS-alapú mozdonyfedélzeti berendezéssel történő ellátása. A teljes vontatójármű állományból, összesen 1500 járműből 920 jármű a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., további 580 jármű pedig a MÁV-START Zrt. és a MÁV Zrt. tulajdonában van. A projekt két szakaszban valósul meg. A dízel járművek mozdonyfedélzeti berendezéssel történő ellátása decemberben befejeződött, a villamos járművek felszerelése pedig várhatóan nyáron ér véget. A mai napig több mint ezer járműre került fel a berendezés, a projekt a terv szerinti ütemben halad.

A mozdonyfedélzeti berendezések járművekre szerelésétől a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. a vontatási energia-költség csökkenését, és a korábbinál korszerűbb és rugalmasabb vontatási szolgáltatás elérését várja. A fejlesztés megvalósítása a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. működtetési és gazdasági folyamatait teszi hatékonyabbá, valamint a mozdonyvezetők napi munkavégzését teszi egyszerűbbé. Bővebbet honlapjukon olvashatunk.

Szóljon hozzá!