ZETApress

hírportál

A GKM újra várja a mozdonyvezetőket

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) a korábbi megállapodásnak megfelelően, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által határidőre elkészített vasútbiztonsági reformkoncepció megküldésével egyidőben, újabb tárgyalási fordulóra hívta meg a Mozdonyvezetők Szakszervezetének (MOSZ) vezetőit e hét péntekre. A tárca készen áll az egyeztetések folytatására.

A minisztérium és a szakszervezet között június 28-án kezdődött meg a vasútbiztonságot érintő tárgyalássorozat, amelynek következő ülése a szakszervezet kezdeményezésére július második hetében, ezen a héten esedékes. Az ülésen az előzetes megállapodás szerint a GKM megbízásából a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kidolgozott koncepciót vitatnák meg a felek.

A vasúti képzési és vizsgarendszer reformjának koncepciója címet viselő munkaanyag a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő szakemberek képzését és vizsgáztatását, valamint e tevékenységek ellenőrzését végző intézmények rendszerének, feladat és hatásköreinek átalakítását javasolja. A vitaindítónak szánt elképzelések szerint az NKH hatósági ? főként ellenőrzési ? jogkört gyakorolna a vasúti képzés és vizsgáztatás rendszere felett, valamint az NKH elnöke által kinevezett vizsgabiztosok vizsgáztatnák a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő vasúti szakembereket és azok oktatóit. Az újonnan létrehozandó vasúti Vizsgaközpont hatósági felhatalmazás alapján látná el a vizsgaszervezéssel kapcsolatos feladatokat. Végül a képző szervezetek (akkreditált rendszerben; vasúti társaságok, illetve vállalkozások) a vasúti vizsgaközpont által kiadott szabályoknak és tanterveknek megfelelve végeznék a vasúti szakemberek képzését.

A koncepció tételesen meghatározza a minisztérium, a közlekedési hatóság, a majdani Vizsgaközpont és a képző szervezetek miniszteri rendeletben szabályozandó feladatait. Kitér az oktatás és vizsgáztatás azonos színvonala biztosításának eszközeire, a vonatkozó egységes és hiteles nyilvántartás vezetésével kapcsolatos előírásokra, vázolja az oktatók és vizsgabiztosok továbbképzésének kereteit.

Az NKH várakozásai szerint a koncepció megvalósulásával biztosíthatóak azok az elvárások, amelyeknek a vasúti közlekedés biztonságára vonatkozó képzéseknek meg kell felelniük. Valamennyi vasúti társaságnak azonos lehetősége lesz, megkülönböztetés nélkül képzési szolgáltatást igénybe venni. A jogszabályban meghatározott szakmai- és vizsgakövetelmények, a hatósági vizsgával rendelkező szakoktatók alkalmazása megteremtik annak a lehetőségét, hogy a képzés tartalma, színvonala a képzések, oktatások során azonos legyen, illetve a hatóság által kinevezett vizsgabiztos közreműködése biztosítja a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben az azonos szakismeretek, kompetenciák meglétét.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben foglalkoztatott szakemberek és szakoktatók hatósági alap és időszakos vizsgáztatását a közlekedési hatóság 2008. január elsejétől folyamatosan javasolja bevezetni. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium úgy ítéli meg, hogy a vitaanyag alapján az egyeztetések érdemben folytathatók, nyitott a szakszervezet kapcsolódó észrevételeire és bízik a további tárgyalások sikerében, és abban, hogy a MOSZ visszavonja sztrájkfelhívását, hiszen ez szolgálja leginkább az utasok érdekeit.

Szóljon hozzá!