ZETApress

hírportál

Aktívabb civil szerepvállalást

A kormány kiemelt feladatként kezeli a kábítószer-probléma visszaszorítását. Az állami szervek és a civil szervezetek közti eredményes és összehangolt együttműködés érdekében döntött a kabinet a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság átalakításáról. Idén egymilliárd-százhuszonötezer forintos forrást biztosít a kormány a kábítószer-fogyasztás visszaszorítására. A kabinet szerdai ülésén fogadta el azt a jelentést, amely a kábítószer-probléma kezelésében 2003?2005. között elért eredményekről szól.

A kormány nemrégiben döntött arról, hogy a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság munkájában a kormányoldalt képviselő tagok mellett a jövőben állandó tagként négy, a kábítószerügyi koordináció stratégiai területeit képviselő, nem kormányzati szervezetek által delegált szakértő is részt vesz. Miután a civil szervezetek közvetlenül jutnak információkhoz a kábítószer-problémával kapcsolatban, ismereteik, tapasztalataik elengedhetetlenül fontosak a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság eredményes munkájához, hiszen a bizottság a kormány javaslattevő, véleményező testülete kábítószerügyekben. A Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság feladatköre kiegészül az Európai Unióhoz történő csatlakozásból fakadó, a kábítószerügyekkel kapcsolatos feladatokkal is.

A kormány tegnapi ülésén tárgyalt a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégai program 2003?2005. közötti eredményeiről, eleget téve annak a kötelezettségének, hogy kétévente jelentést készítsen a program megvalósulásáról az Országgyűlés számára. A jelentés kitér arra, hogy a kábítószert kipróbálók száma ugyan növekedett ebben a periódusban, de a növekedés üteme 1995?1999-es időszakkal összehasonlítva nagymértékben lelassult.

Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy két év alatt nem történik olyan mértékű elmozdulás a hazai kábítószerhelyzetben, amely indokolná és szükségessé tenné az Országgyűlés tájékoztatását, ezért a kormány döntött arról, hogy a kormány a jövőben háromévenként számol be a parlamentnek a nemzeti stratégia megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról.

Szilvásy György levele Simicskó Istvánnak és Lázár Jánosnak

Tisztelt Elnök Úr! ? kezdte levelét Szilvásy György, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter ma Simicskó Istvánnak, a Nemzetbiztonsági bizottság elnökének, valamint Lázár Jánosnak, a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnökének

A Nemzetbiztonsági Kabinet február 7-i ülésén részleges tájékoztatást adtam az Országgyűlés épületét érintő biztonsági kockázatokról és az ezzel kapcsolatban a közelmúltban a nemzetbiztonsági szolgálatok birtokába jutott információkról. Ezek alapján elmondható, hogy a tavaly ősszel történt utcai zavargások után, és különösen a Kossuth téren álló biztonsági kordon ideiglenes lebontását követően jelentősen megnőtt egyes szélsőjobboldali szervezetek aktivitása. Ezzel párhuzamosan nőtt az Országház épületének veszélyeztetettsége, és megszaporodtak a gyakran életveszélyes fenyegetések egyes kormánypárti politikusok és a kormány tagjai ellen.

Az információk alapján egyértelműen megállapítható: a szélsőséges csoportok szándéka az, hogy összehangolt akcióikkal megzavarják a március 15-ei nemzeti ünnepet, és nem zárható ki a konkrét támadás sem egyes közintézmények ellen. Az alkotmányellenes eszméket hirdető szélsőséges személyek nem csak a kormányt, de a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét és biztonságát is veszélyeztetik. A veszélyek elhárítása gyors és határozott cselekvést követel a nemzetbiztonsági szolgálatoktól éppúgy, mint a parlamenti pártoktól.

Ezért tisztelettel kérem a Honvédelmi és rendészeti, illetve a Nemzetbiztonsági bizottság összehívását, hogy annak tagjai számára együttes ülés keretében megfelelő tájékoztatást adhassak a szolgálatok birtokában lévő információkról, valamint a biztonsági kockázatok elhárítását szolgáló teendőkről.

Szóljon hozzá!