ZETApress

hírportál

Charles Simonyi-díjátadás tizedszer

Simonyi Károly professzor (1916-2001)A Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjakat immár tizedszer adták át ma délelőtt az MTA Felolvasótermében. A jubileumi díjátadáson a családot Sarlu-Simonyi Borbála, a nyolc éve elhunyt professzor unokája képviselte.

Simonyi Károly professzort az akkor 175 éves Magyar Tudományos Akadémia 2000. évi ünnepi Közgyűlésén Aranyéremmel tüntette ki. Fia, Charles Simonyi ? a későbbi űrutas, a Microsoft szoftverfejlesztésének vezetője, Borbála nagybátyja ? amikor édesapja nevében átvette a kitüntetést, 25 millió forintot ajánlott fel a Simonyi család nevében a magyar tudomány támogatására.

Charles Simonyi édesapját, Simonyi Károly professzort a magyar szellemi életben leginkább A fizika kultúrtörténete című könyve alapján ismerik. Ez a maga nemében egyedülálló, több nyelvre lefordított mű sokoldalúan, történelmi, kultúrtörténeti közegbe ágyazottan mutatja be a fizika és tágabb értelemben a tudomány fejlődését és hatását az emberi életre és közgondolkodásunkra az emberiség történetének kezdetétől napjainkig. A könyv CD-változata 2000-ben jelent meg. Megrendítő, hogy Simonyi professzor nemzetközi elismertségét kiváltó munkáját 2001. október 9-én bekövetkezett halála miatt már nem tudta befejezni.

Charles Simonyi oktatást és kutatást támogató tevékenységét jól példázza az Oxfordi Egyetem által létesített tanszék, amelyen a kiváló, tudomány-népszerűsítéséről is ismert Dawkins professzor dolgozik, és Princetonban az általa adományozott pénzből felépített Simonyi Előadóterem. Az adományozást követően 2000. augusztus 10-én, az Oktatási Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, a Simonyi család és az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért (AMFK) megállapodást kötött a Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj megalapítására. Az ösztöndíjat, amelynek éves összege kezdetben 2,5 millió forint volt, évente három, egyetemen vagy kutatóintézetben dolgozó, kimagasló teljesítményt nyújtó kutató kaphatta meg.

Charles Simonyi második 25 millió forintos adománya alapján 2002. április 5-én írta alá a Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj folytatására szolgáló megállapodást az Oktatási Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, a Hungárián American Coalition és az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért Kuratóriumának elnöke. Ez a megállapodás lehetővé tette a tudományos közösség által is elismert program folytatását további három évig. Az Alapítvány befektetésének köszönhetően 2002-ben négy, 2005-ben öt ösztöndíjat osztott ki a Kuratórium.

Charles Simonyi harmadik 30 millió forintos adománya alapján 2006. április 12-én írta alá a Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj folytatására szolgáló megállapodást az Oktatási és Kulturális Minisztérium jogelőde, a Magyar Tudományos Akadémia, a Hungarian American Coalition és a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány Kuratóriumának elnöke. Az új szerződésben a kutatói ösztöndíj összege 3 millió forintra emelkedett. Az Alapítvány befektetésének köszönhetően 2008-ban öt ösztöndíjat osztott ki a Kuratórium.

Charles Simonyi negyedik 30 millió forintos adománya alapján idén, május 27-én írta alá a Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj folytatására szolgáló megállapodást az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakállamtitkára, a Magyar Tudományos Akadémia, a Hungarian American Coalition és a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány Kuratóriumának elnöke.

Az ösztöndíj adományozásának előkészítését a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány keretében működő héttagú Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj Bizottság végzi. A Bizottság elnöke Keszthelyi Lajos akadémikus (MTA SZBK). Az ösztöndíjakat minden évben ünnepi tudományos ülés keretében az oktatásért felelős miniszter, illetve megbízottja és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke adja át.

Az ösztöndíjakról 2008-ig kilenc alkalommal döntött a Bizottság javaslatára a Magyary Zoltán Felsőoktatási Közalapítvány, illetve jogelődjének Kuratóriuma. 2000-ben 3 fő: Keserű Katalin művészettörténész, Pósa Lajos matematikus és Sonkodi Sándor orvos kapta. 2001-ben is hárman: E. Kiss Katalin nyelvész, Demeter Judit orvos és Lovas Rezső fizikus; 2002-ben négyen: Elekes Károly biológus, Fülöp Ferenc vegyész, Lantos Béla mérnök és Miskolczy Ambrus történész vehette át. 2003-ban 3 fő: Hoppal Mihály néprajzkutató, Rontó Miklós matematikus és Rőth Erzsébet orvos; 2004-ben ugyancsak három: Ovádi Judit biológus, Dávidházi Péter irodalomtudós és Szirmay-Kalos László informatikus kapta meg.

2005-ben öt kutató: Horváth Ildikó orvos, Kérchy László matematikus, Kovács Ilona pszichológus, Liposits Zsolt orvos és Péceli Gábor mérnök lett a díjazott. 2006-ban 3 fő: Csapó János mezőgazdász, Tisza Miklós mérnök és Imre László irodalomtörténész; 2007-ben ugyancsak három: Sperlágh Beáta orvos, Bíró Tamás Sándor fizikus és Granasztói György történész kapta meg. Tavaly újra öt fő: Könczei György szociológus, Kövecses Zoltán nyelvész, Levendovszky János villamosmérnök, Rajnavölgyi Éva biológus és Romics Imre orvos részesült ebben az elismerésben. A korábbi 32 díjazottból azóta már öten egyetemi rektorok lettek.

Idén a Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíjat hárman: Dr. Kollár László, a kémiai tudományok doktora (PTE TTK Kémiai Intézet), Dr. Simon István, a biológiai tudományok doktora (MTA SZBK Enzimológiai Intézet), és Dr. S. Varga Pál, az irodalomtudomány doktora (DE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet) nyerték el, így számuk már 35-re emelkedett.

A 2009. évi ösztöndíjakat Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár és Keszthelyi Lajos, a Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj Bizottság elnöke adja át ma délelőtt 10 órakor az MTA Felolvasótermében. A díjazottak munkássága mutatja, hogy az eddig kiosztott ösztöndíjak méltó helyre kerültek.

A magyar szellemi élet köszönettel fogadja Charles Simonyi kezdeményezését, amely jó példája annak, hogy a nemzetközileg elismert magyar tudományos életből sarjadó tudás világraszóló gazdasági sikerre jutva hogyan segítheti saját gyökereit további tudományos eredmények létrejöttében ? hallhattuk az ünnepi fogadás pohárköszöntőjén.

S miért angol nevű a díj, ha hazai kutatók kapják egy magyar családtól? Mint Keszthelyi professzor kérdésemre a fogadáson elmondta, az idősebb Simonyi Károly akarta így. Igaz, hogy ő világéletében idehaza alkotott, magyar egyetemen tanított, fia viszont 2000-ben már Charles Simonyi néven ért el nemzetközi karriert az Amerikai Egyesült Államokban. Az űrhajós azóta is a tengerentúl él, míg testvére ? Borbála édesapja ? itthon maradt, s a díjjal kapcsolatos ügyes-bajos dolgokat is idehaza intézi.

Szóljon hozzá!