ZETApress

hírportál

Gábor Dénes-díjak a Parlamentben

Dr. Barabási Albert-LászlóTizenhárom tudóst és kutatót, fejlesztőt és feltalálót tüntettek ki kiemelkedő teljesítményeik elismeréséül Gábor Dénes-díjjal ma délben az Országház Felsőházi Termében. 1989. óta ez már a 28. díjátadási ünnepség volt. Gábor Dénes 45 évvel ezelőtt, 1971-ben kapta meg 8. magyarként a Nobel-díjat.

Tudósaink eredményei világra szólók, de látni kell mögötte a nemzeti tehetségbe ágyazott alkotó géniuszt és azt a környezetet, amiből erőt lehetett meríteni, ami intellektuálisan képes volt inspirálni őket – hangsúlyozta Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke. – Különösen fontosnak tartom, hogy az élettudomány ne csak használja a fizikai, kémiai eszközöket, hanem a mérnöki kutatás gondolkodás módja hassa át az élettudományokat, és keveredjék akár a medicinával, akár az agráriummal vagy a társadalomtudományokkal – hangsúlyozta Gyulai József, a díjat odaítélő kuratórium elnöke.

Jamrik Péter alapító, a Novofer Zrt. vezérigazgatója úgy vélte, a díj történetében még nem volt ilyen szakmailag kiegyensúlyozott és széles tevékenységi spektrumot felölelő a díjazottak listája. Kiemelte, hogy a kitüntetettek végzettsége, alaptevékenysége felöleli a hazai értékteremtő területek szinte mindegyikét. Gábor Dénes külhoni-díjban részesült dr. Barabási Albert-László fizikus, hálózatkutató, a modern hálózattudomány megalapításában, a hálózatelméleti kutatásokban nyújtott és a gyakorlati, üzleti életben is hasznosítható eredményeiért. Gábor Dénes-díjat heten vehettek át:

Gábor Dénes-díjat kapott Bagaméry István villamosmérnök a világszínvonalú innovációs műhely létrehozásáért és számos szabadalmaztatott orvosi leképezési eljárásra épülő, többszörös Innovációs Nagydíjas SPECT, PET, CT és MRI modalitásokat átfogó képalkotó berendezéscsalád kifejlesztésében és piacra vitelében elért eredményeiért; valamint dr. Simonyi Sándor gépészmérnök, a gépjármű hajtásvezérlési rendszerek, az alternatív járműhajtások, illetve a jármű-komponensek vizsgálati technológiáinak fejlesztése terén elért tevékenységéért.

Kitüntették dr. Babcsán Norbert mérnök-fizikust az alumíniumhabok fejlesztésének, széles körű elterjesztésének és üzemszerű gyártásának területén elért kiemelkedő tevékenységéért. Frank Péter gépészmérnök a korszerű matematikai és mechanikai ismeretek innovatív ipari alkalmazása terén elért eredményeiért vehette át a díjat, dr. Józsa János Balázs építőmérnök pedig a felszíni vizek hidrodinamikája, az elkeveredési hidraulika terén elért kimagasló eredményeiért kapott elismerést.

Dr. Berényi Antal orvos-közgazdász, neurofiziológus az idegtudományi méréseknél alkalmazható multiplexelt erősítőrendszer és a mikroelektródák fejlesztése terén elért eredményeiért kapta meg a tudományos díjat; dr. Ürge László vegyészt, pedig a gyógyszerjelölt vegyületek tervezését és előállítását támogató új termékek és technológiák kidolgozása során nyújtott tudományos közreműködéséért és a létrehozásában végzett szakmai-üzleti vezetői tevékenységéért ismerték el.

Gábor Dénes Életműdíjban részesült dr. Szabó Csaba Attila villamosmérnök a széles-sávú hálózatokon és interneten keresztüli multimédia-továbbítás kutatásában és oktatásában elért eredményeiért; valamint dr. Dolhay Balázs orvos a nőgyógyászati problémákkal összefüggő diagnosztikai módszerek és terápiás megoldások terén végzett több évtizedes innovatív fejlesztési és feltalálói tevékenységéért. Életműdíjat kapott még dr. Meiszel László vegyészmérnök az új műszaki elveken alapuló polipropilén szálgyártási eljárás kidolgozása és az első magyar membrángyártó üzem és kutató bázis létrehozása terén végzett feltalálói tevékenységéért.

In Memoriam Gábor Dénes elismerést vehetett át dr. Kovács László matematika-fizika szakos középiskolai tanár, fizikatörténész, a Gábor Dénes-i örökség feltárása, kutatása és védelme területén végzett több évtizedes munkájáért, a Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjat pedig Szlancsik Attila másodéves gépészmérnök mesterszakos egyetemi hallgató vehette át a szintaktikus fémhabok mechanikai tulajdonságainak becslése és mérése című munkájáért.

Szóljon hozzá!