ZETApress

hírportál

Megújul a kormányprogram

Sajnálom, hogy az SZDSZ vezetése vissza kívánja vonni minisztereit és államtitkárait a kormányból. Kóka elnök úr parlamenti hozzászólásából ? mely szerint a ?politika (?) nem személyi kérdésekről, nem kommunikációs tervekről, hanem programokról szól, illetve arról, hogy mit tudunk tenni az ország érdekében? ? megértettem, hogy lépésük mögött nem személyi vagy bármely más indok, hanem a reformpolitika haladásával kapcsolatos elégedetlenségük áll ? nyilatkozta Gyurcsány Ferenc azzal kapcsolatban, hogy az SZDSZ április 30-val visszahívja minisztereit.

Amennyiben ez így van, akkor az ország érdekében, a kormányzás folytatása érdekében, miniszterelnökként arra kérem a koalíciós pártokat, hogy aktívan segítsék a következő évek kormányzati politikájának meghatározását, a kormányprogram megújítását, a koalíció működési feltételeinek helyreállítását, megerősítését. Ennek érdekében kérem, hogy fogalmazzák meg és ismertessék a legfontosabb gazdasági és társadalompolitikai kérdésekben elfoglalt álláspontjukat.

Ezek között elsőként kérem, rögzítsék, hogy milyen rövid és középtávú költségvetési politikát támogatnak. Egyetértenek-e a konvergenciaprogramban megfogalmazott egyensúlyi követelményekkel, kívánnak-e azon módosítani, van-e javaslatuk a költségvetés kiadási vagy bevételi oldalának érdemi átalakítására.

Szükségesnek tartom, hogy megismerhessük véleményüket arról, hogy milyen konkrét szerkezeti, finanszírozási javaslataik vannak az államháztartás egyes alrendszereinek (például igazgatás, védelem, jóléti kiadások) átalakítására? Kérem, nyilatkozzanak arról, hogy át kívánják-e alakítani a nyugdíjrendszert, a család- és gyermektámogatást, a szociális segélyezést, az egyes ártámogatások (gáz, gyógyszer, közlekedés stb.) rendszerét?

Kérem, fogalmazzák meg az adórendszer átalakítására vonatkozó konkrét javaslataikat (adózás egyszerűsítése, adóalap kiszélesítése, adókulcsok esetleges csökkentése)! Javaslom, hogy fogalmazzák meg álláspontjukat az egészségügyi rendszer reformjának folytatásáról, a szükségesnek tartott intézkedésekről és korrekciókról, a fejlesztések célterületeiről.

Kérem, alakítsák ki álláspontjukat a felsőoktatási reformok továbbviteléről, arról, hogy milyen lépéseket tartanak szükségesnek az egyetemi autonómia növelése, a gazdálkodási szabadság kiterjesztése, a minőséget szolgáló verseny fenntartása és fokozása érdekében! Kérem, ismertessék egyéb javaslataikat a gazdasági növekedés ösztönzésére, a szociális biztonság megerősítésére vonatkozóan!

A koalíciós pártok szakmai, szakmapolitikai álláspontjának rögzítése és vitája hozzásegíthet minket ahhoz, hogy a kormányprogram megújításával folytassuk a kormányzást, mely egyszerre szolgálja az ország alkalmazkodását, a hétköznapok biztonságának fenntartását, a versenyképesség növelését ? fejeződik be a miniszterelnök levele.

1 hozzászólás

Visszajelzések

  1. ZETApress » Vele, vagy nélküle?

Szóljon hozzá!