ZETApress

hírportál

Tanévnyitó Szegeden

Harmincezer hallgatónak, köztük kilencezer elsőévesnek kezdődött el az új tanév a ma délelőtt ünnepi szenátusüléssel a Szegedi Tudományegyetemen ? tudtuk meg sajtósaiktól.

A tanévnyitó előtt az SZTE professzorkara a hagyományokhoz híven az egyetemi hajdú vezetésével, talárban vonult a Szegedi Akadémiai Bizottság székháza elől az évnyitó helyszínére, a Tanulmányi és Információs Központba. A tanévnyitó közönsége egyperces néma felállással emlékezett az egyetem nemrég elhunyt rektor-helyettes professzorára, Kiricsi Imrére.

Tanévnyitó beszédében Szabó Gábor rektor elmondta: az oktatásban az évkezdés éppen olyan, mint a hétköznapokban az újév. Ilyenkor visszagondolunk a mögöttünk hagyott időszakra, s áttekintjük az előttünk álló feladatokat. Az egyetem vezetője szerint az intézmény sikeres tanévet hagyott maga mögött, melynek egyik legfőbb eredménye, hogy az SZTE ? négy máik hazai egyetem társaságában ? elnyerte a kutatóegyetemi címet.

A kutatóegyetemi minősítést folyamatnak kell tekintenünk, tehát nem dőlhetünk hátra. Ha nem fejlődünk tovább, idővel méltatlanná válhatunk a címre, ezért továbbra is azon kell dolgoznunk, hogy a Szegedi Tudományegyetem nemzetközi téren is elismert és versenyképes intézmény legyen ? fogalmazott a rektor.

Szabó Gábor akadémikus a gólyákhoz szólva kifejtette: az SZTE jó és erős egyetem. Egy friss felmérés szerint az itt végzett hallgatók rendkívül elégedettek az intézménnyel, az itt kapott tudással. Akik most kezdik meg tanulmányaikat elindulnak azon az úton, hogy a mai oktatók, professzorok fiatal kollégáivá, illetve ami legalább ilyen fontos: értelmiségivé váljanak.

Önök már nem azért tanulnak, hogy jó jegyet kapjanak, hanem azért, hogy az életben megállják majd a helyüket. Ez komoly feladat. Az SZTE-n megszerezhetik azokat az alapokat, melyek a boldoguláshoz szükségesek ? fogalmazott a rektor. ? A Szegedi Tudományegyetem attól kiváló intézmény ? zárta gondolatait ?, hogy jó oktatói és tehetséges hallgatói vannak. A tehetséges, ambiciózus, rátermett diákok biztosíthatják, hogy továbbra is magas maradjon az egyetem presztízse idehaza és külföldön.

A város nevében Botka László polgármester köszöntötte az egyetemet, illetve az ünnepség résztvevőit. A polgármester arról beszélt, hogy Szeged és az egyetem sorsa kilencven éve szorosan összefonódott. Szeged egyetemi város, a város és az univerzitás csak együtt lehetnek eredményesek és sikeresek. Mint fogalmazott, közös nagy siker, hogy az ELI lézerkutató központ Szegeden épülhet meg, ez a városfejlesztés egyik legfontosabb eleme lehet. Botka László köszönetet mondott a korábbi rektor, Szabó Gábor professzor munkájáért, és elismerését fejezte ki a hasonló nevű jelenlegi rektor, Szabó Gábor akadémikus tevékenységéért.

Ezt követően az ünnepi tanévnyitó alkalmából kitüntetéseket és kinevezéseket adtak át. Egyetemi Sportért-díjban részesült Boros-Gyeviné Sziklai Andrea és Katona János testnevelő tanár (Sportközpont) a Szegedi Tudományegyetem sportjáért több éven keresztül végzett kiemelkedő tevékenységüknek valamint kiváló szakmai felkészültségéről tanúskodó tanári munkájuknak elismeréséül.

A Szegedi Tudományegyetemért Mecénás-díjban részesült a MOL Nyrt. Kutatás-termelés Divíziója a szénhidrogén kutatásban több évtizeden át nyújtott, a megbízó eredményességét és az Egyetem gyarapodását, fejlődését szolgáló támogatásért. A díjat Molnár Zsolt, a MOL Nyrt. Kutatás-termelés Divízió Új Technológiák és K+F vezetője vette át.

Részfoglalkozású, további jogviszonyban foglalkoztatott főiskolai tanári kinevezést vett át Sztanáné Babics Edit, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanító- és Óvóképző Intézet főiskolai docense. A Szegedi Tudományegyetem Professor Emerita-címet adományozott Hammer Helgának, az Általános Orvostudományi Kar Szemészeti Klinika nyugalmazott egyetemi tanárának.

Kanyó Zoltán Irodalomelméleti-díjat kapott Milián Orsolya, a Szegedi Tudományegyetem Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszékének tudományos munkatársa Az ekphraszisz fikciói. Elméleti, történeti és diszciplináris átrendeződések az ekphraszisz teoretikus diskurzusaiban című doktori disszertációjáért.

Esküt tettek a gólyák

A gólyákat Ament Balázs, a SZTE Hallgatói Önkormányzat alelnöke köszöntötte. Ezt követően az elsőéves hallgatók esküt tettek, majd Szabó Gábor rektor kézfogásával egyetemi polgárokká fogadta őket. 931 diák jutott be pótfelvételivel az SZTE-re. ? Összesen 931 diákot vettek föl az egyetemre a nyári pótfelvételi eljárás keretében ? jelentette be Pukánszky Béla oktatási rektor-helyettes.

A professzor elmondta: az utóbbi években a szegedi intézmény rendre jól teljesített a pótfelvételin, mindig 900-1000 között diákkal bővült ilyenkor a gólyák létszáma. Az idén sem volt ez másként, hiszen a nyáron meghirdetett költségtérítéses képzésekre összesen 931 fő jutott be.

A diákok elsősorban az alap-, illetve az osztatlan képzésekre jelentkeztek, a legtöbben az Állam- és Jogtudományi, a Juhász Gyula Pedagógusképző, valamint az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon kezdhetik el tanulmányaikat a felvételi második köre után ? mondta el Pukánszky Béla.

Hozzátette: a Fogorvos-tudományi és Zeneművészeti Kar nem hirdetett meg helyeket a pótfelvételin, hiszen ők korábban teljesen feltöltötték kapacitásukat. Sajnálatos, de országos tendencia, hogy a tanári szakok iránt ezúttal is igen csekély volt az érdeklődés.

A nyári felvételin egyébként 8199 fiatalt vettek föl az SZTE-re, a pótfelvételin bekerültekkel együtt tehát összesen 9130-an kezdik el tanulmányaikat szeptemberben. Ők az egyetem harmincezer diákjának csaknem egyharmadát adják ? vont mérleget az oktatási rektor-helyettes. Pukánszky Béla hangsúlyozta: a pótfelvételin sikerrel bekerülők ugyan költségtérítést kell, hogy fizessenek, ám tanulmányaik során a legjobb teljesítményt nyújtó 10%-uk átkerülhet az állami finanszírozású képzésbe.

Szóljon hozzá!