ZETApress

hírportál

Hungarikumok az esélyegyenlőségért

Példaértékű kezdeményezést indít a KÜRT Zrt, a Gábor Dénes-díjasok Klubja és a Zwack Nyrt. Olyan, a hátrányos helyzetű gyermekek számára kifejlesztett oktatási program elterjesztését tűzték ki célul, amely hatékony megoldást jelenthet az iskolai alulteljesítés és az esélyegyenlőtlenségek kezelésére.

A Stanford Egyetemen kidolgozott módszertant egy lelkes tanári gárda kibővítette és a hazai körülmények között a módszertant a gyakorlatban is sikerrel alkalmazza ? tudtuk meg a délelőtti sajtótájékoztatón az MTA Székházában, az Akadémiai Klubban.

Példaértékű kezdeményezés a hazai oktatás támogatására

Magyarország elemi érdeke a növekvő tendenciát mutató társadalmi előítéletek csökkentése. Hazánkban ma több mint 1500 hátrányos helyzetű általános iskola van, ahol nagy részben az alacsonyabb társadalmi rétegekből származó, hátrányos helyzetű gyermekek tanulnak. Helyzetük aggasztó képet mutat. Életkor szerint később kerülnek iskolába, közöttük a legnagyobb az alulteljesítők aránya, előnytelenül kerülnek a munkaerőpiacra, foglalkoztatottságuk diszkriminatív.

Mindezek következtében a tartósan létminimum alatt, az úgynevezett mélyszegénységben élő rétegeket termeli újra a jelenlegi rendszer, bebetonozva ezzel a generációkon átívelő szegénységet. Mindez már nem csak a szegény rétegek problémája, hanem a teljes hazai társadalmunk egészéé.

A KÜRT Zrt. 1996 óta elkötelezettje a hátrányos helyzetűek támogatásának. Noha támogatóként rengeteg gyermeket juttattak tanulási lehetőséghez, be kellett látniuk, hogy erőfeszítésük csepp a tengerben. Egy speciális, a hátrányos helyzetűek oktatására szabott, minden iskola számára elérhető oktatási módszerrel a társadalom jelentősebb körében lehet eredményeket elérni, ehhez viszont nagyobb összefogás kell.

Ezen a ponton találkozott néhány felelősen gondolkodó és a magyarországi társadalmi problémák megoldásáért elkötelezett társaság. A hazai tudományos élet kiemelkedő alakjait összefogó Gábor Dénes-díjasok Klubja a KÜRT-tel összefogásban megkereste és felkarolta a hátrányos helyzetűek felzárkóztatására alkalmas oktatási módszert. A mecénási körhöz csatlakozott a patinás Zwack vállalat is, követve ezzel a cégalapító ősök hagyatékát, akik már a múlt század hajnalán is az iskolák támogatásában látták a jövőt.

A célnak megfelelő oktatási metódust a hejőkeresztúri általános iskola igazgatónőjének, Kovácsné Dr. Nagy Emesének köszönheti a mecénás csapat. A módszertan alapjául egy, az Amerikai Egyesült Államok Stanford Egyetemén kidolgozott metodika szolgál, amelyet az észak-amerikai kontinensen a spanyol bevándorlók oktatására fejlesztettek ki.

A hejőkeresztúri igazgatónő irányításával a szakemberek a magyar valóságra szabták és kilenc éve alkalmazzák e módszertant, amelyet azóta a tanítási tapasztalatok alapján újabb oktatási technikákkal egészítettek ki. így jött létre a négy modulból álló Hátrányos Helyzetűek Oktatása (H2O) csomag, amelynek elemei a Komplex Instrukciós Program (KIP), a generációk közötti párbeszéd, a differenciált tanulásszervezés és a logikai táblajátékok modul.

A H2O program heterogén csoportokban zajló közös munkán alapuló, kooperatív tanulási technika. A módszer segítségével a gyermekek megtanulják az egymással együttműködve alkotás képességét, a konfliktuskezeléseket, fejlődik vitakészségük és mindeközben új ismereteket sajátítanak el. Iskolai keretek között vehetik át a szülők tudását és élettapasztalatait, figyelemreméltóan fejlődik logikai- és a stratégiai gondolkodásuk.

A gyermekek saját képességeikhez mérten, egyéni adottságaiknak megfelelő képzést kapnak. A módszerben szerepet kap az öndifferenciálás, ahol a gyermek a saját fejlődési irányát bizonyos mértékben maga határozhatja meg. Ezzel a programmal minden diák sikerélményhez jut, megszereti a tanulást és motivációt merít a fejlődéséhez ? jegyezte meg Nagy Emese dr. Az általa vezetett hejőkeresztúri általános iskolában jelentősen megnövekedett (60% lett) a továbbtanulási arány a hasonló adottságú iskolákkal összehasonlítva.

Fogadj örökbe egy hátrányos helyzetű iskolát!

A Gábor Dénes-díjasok Klubja, a Zwack és KÜRT nem kevesebbet tűzött ki célul, mint hogy a módszertant minél több hazai iskolában meghonosítsa. A cél elérése érdekében hirdették meg Fogadj örökbe egy hátrányos helyzetű iskolát! ? című programjukat, amelyben arra buzdítják a felelősen gondolkodó vállalatokat, társadalmi szervezeteket, hogy támogassanak egy-egy iskolát a módszertan átvételében.

A program keretei között a Gábor Dénes-díjasok Klubja az oktatási módszertan fejlesztésére biztosít forrást, a Zwack a ferencvárosi Molnár Ferenc Általános Iskola, a KÜRT pedig a Gyermekház Iskola Lakkozó utcai tagiskolájának felkészítésére fordítja a támogatói keretét. ? Bíznunk abban, a kezdeményezés ragályos lesz és jó néhány gazdasági, társadalmi szervezet vagy akár magánszemély csatlakozik majd hozzánk, annak érdekében, hogy a program össztársadalmi szinten is megmutathassa jótékony hatását ? mondta el Kürti Sándor, a kezdeményezés egyik elindítója. Részletekről web-oldalukról tájékozódhatunk.

A Mester utcai iskola felújítását épp egy hete ünnepeltük. Kérdésünkre Zwack Sándor elmondta, hogy ő is odajár boxolni. Valaha úszott Olaszországban, de a fiait inkább a csapatsportra buzdítja. Elve, hogy már gyerekkorban, csapatjátékban kell megtanulnunk az alkalmazkodást, hogy sikeres felnőtt váljék belőlünk.

Kürt Sándor ehhez még hozzátette, hogy Madonna sem lett volna sikeres egyedül. Sok-sok hasonló hangú énekesnő szaladgál a világban, s aki negyvenfős csapatot tud maga mögé sorakoztatni, abból hazai sztár lesz, aki meg kétszáz fős stábot, abból világsztár válik. Egy primadonna is attól sikeres, hogy mögötte áll a kórus, mert egyedül kevés lenne a színpadon.

A KÜRT Zrt. 1989-ben kezdte meg tevékenységét, és az elmúlt 20 év folyamán a magyar informatikai és információbiztonsági piac meghatározó vállalkozásaként működött. A KÜRT az információbiztonság területének vezető szakértője az adatvédelem és adatbiztonság teljes palettáját átfogó, a nemzetközi és hazai szabványoknak megfelelő módszertana révén. Európa egyik vezető adatmentő cége világviszonylatban is elismert adatmentési technológiával, évi több mint négyezer adatmentéssel.

2 hozzászólás

  1. Klassz cég a Kürt, az biztos! Bár ez a Madonnás gondolatmenet elég nehezen követhető, de lehet, hogy csak nekem!