ZETApress

hírportál

Rossz címet választott Morvai

Tájékoztatjuk a levél íróit, hogy szemben a levelükben foglaltakkal, Rendőrségi és Igazságügyi Minisztérium Magyarországon nincs, fejeződik be a Kormányszóvivői Iroda levele, mellyet a Morvai Krisztina által vezetett civil szervezetnek írt. S miért kellett ez a válasz? Mert a politikai szerepet vállaló civil szervezet nyílt levelet tett közzé, annak tartalma azonban túllép a műfaj szokásos keretein: formájában és tartalmában is egy parlamenti kérdés vagy interpelláció szövegét idézi.

A rendőrökkel szembeni vizsgálatokat folytató civil szervezet mögött egyértelmű és nem is tagadott pártpolitikai támogatás van. E parlamenti erőknek és képviselőknek megvan a lehetősége, hogy a levélben szereplő, részben politikai, részben szakmapolitikai részleteket érintő interpellációkat, kérdéseket megfogalmazzák az Országgyűlésben. Aki az Országgyűlés munkáját rendszeresen nyomon követi, az tapasztalhatta, hogy ezt e képviselők rendszeresen meg is teszik, a kormány részéről pedig e kérdések és interpellációk sosem maradnak megválaszolatlanul.

Mindezek ismeretében Morvai Krisztina nyílt levele nehezen minősíthető másnak, mint politikai akciónak. A kormány koordinálja azoknak a szerveknek a munkáját, amelyek március 15-e nyugalma és biztonsága érdekében dolgoznak a nemzeti ünnepet megelőző időszakban, illetve az ünnepi hosszú hétvége során. A rendőrség békés, nyugodt és az ünnephez méltó megemlékezésekre készül, céljuk a rend és a biztonság megőrzése mindenki számára, aki részt vesz a megemlékezéseken, illetve a törvények tiszteletben tartásával fejezi ki a véleményét. Törvénysértés esetén a rend őrei törvényes, indokolt és arányos módon fognak fellépni a rendbontókkal szemben a közrend védelme érdekében.

Morvai Krisztina levele ugyanakkor ráirányítja a figyelmet a politika kiemelt felelősségére március 15-e rendje és biztonsága kapcsán. A szélsőségesektől való egyértelmű elhatárolódás, a kódolt mondatoktól és gesztusoktól való tartózkodás, a rendőrökkel szembeni hangulatkeltés befejezése valóban nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy március 15-e a nemzeti egységről és ne a megosztásról, kirekesztésről szóljon. Morvai Krisztina az általa vállalt politikai szerepben osztozik ebben a közös politikai felelősségben.

Szóljon hozzá!