ZETApress

hírportál

1997-től Héthatárban

Könyvbemutató PécsettHolnap délután 17 órától a pécsi Iparos Kisvendéglőben az idén 70. születésnapját ünneplő Szarvas István két könyvét mutatják be. Szerzője az Újra kérdeztem ? Válaszoltak címűt február 5-én már bemutatta a fővárosi Fészek Klubban is. A könyvbemutatón Szarvas Istvánnal Komlós Attila beszélget.

Dr. Lenkey István: Héthatáron innen és túl címmel Szarvas István Hetedhéthatár magazinban megjelent írásainak bibliográfiáját adja közre. A rendkívüli alapossággal összeállított, mutatókkal ellátott kötet amellett, hogy áttekinti Szarvas István Pécsett megjelent írásait, az 1997-től napjainkig terjedő időszak kortörténeti dokumentuma is. A könyv ötlete már idén februárban megfogalmazódott, előszava idekattintva olvasható.

Szarvas István interjúi a Hetedhéthatárban

Mikszáth Kálmán, aki Jókai Mór szerint Magyarország legokosabb embere, azt írta még a XIX. század utolsó évében: Az író a halhatatlanságnak dolgozik, a hírlapíró a holnapi napnak, de a holnapi nap bizonyos, a halhatatlanság bizonytalan. ? Mármost mi a helyzet Szarvas István újságírói voltával, különös tekintettel jelen bibliográfia tükrében?

Alapvető, hogy Szarvas Istvánnak a bibliográfiában számba vett írásai a Hetedhéthatár közérdekű magazinban jelentek meg. A lap olvasótábora életkorának, érdeklődési körének sokrétségű különböző témát igényelt. Igaz, hogy szűk 15 év időtartamban íródtak, de ez az időszak hazánkban is igen mozgalmas számos vonatkozásban. Idehaza négy parlamenti választás kormányváltásokkal, helyi választások, népszavazások ? köztük az emlékezetes 2004. december 5-i ?, az EU-hoz csatlakozás, nemzetközi kapcsolatok alakulása fénnyel és árnyékkal, helyünk keresése Európában meg azon túl. Gazdasági, tudományos, kulturális életünk, szociális, egészségügyi helyzetünk gondjai s a körülöttük kavargó nézetkülönbségek, viták megannyi szála-boga adott lehetőséget publikálásra.

Szarvas István - Fotó: Tám LászlóSzarvas István élt is a lehetőségekkel. A mindennapok történelme visszhangzik az írásaiból, s az interjúalanyok megnyilatkozása szórakoztató olvasmánynak sem utolsók-különösen így idő távlatából. (A dobogón végzünk a választásokon! ? s az országgyűlésbe sem jutottak?) Megszólítottjai sokrétűek: államfők, miniszterelnökök, nagykövetek, miniszterek csakúgy, mint a tudományos, kulturális élet kiemelkedő a fennmaradásért, felemelkedéséért dolgozók. Ha csak egy írást tekintünk, akkor valóban a ?ma? eseménye, szereplői a ?ma? emberei (közülük számosnak már a neve is elhomályosult), de összességükben az interjúk új minőséggé: történelmi korrajzzá, dokumentummá váltak. Nem árt elmúlt idők sajtóját visszalapozni, tanulságul szolgálnak, kudarcok elkerülését, a tisztábban látást szolgálhatják, segíthetik.

Egy újságírónál a legfontosabb a kíváncsiság ? vallja Szarvas István. No igen, ha az etikával is párosul. Ő is ?lát, hall, kérdez?, de nem kíváncsiskodik, nem kutakodik. Interjúi nem véletlenszerűek, azokra tudatosan, alaposan felkészül. Ezáltal lesz hitelük. Komlós Attilával készült beszélgetéséből idézem szavait: A legfontosabb szempont, ugyanúgy, mintha valaki vizsgázni megy felsőbb intézménybe, hogy alaposan felkészüljön. A jó interjú egyik fontos titka, hogy felkészültnek kell lennünk a meginterjúvolt személyből szakmailag? Szarvas István beszélgetéseiben nem eset vagy esemény van a középpontban, hanem interjúvoltjának ahhoz kapcsolódó véleményére, állásfoglalására kíváncsi. Interjúalanyai ezért is fogadják újólag, válaszolnak kérdéseire ismételten szívesen, s mivel mértéket tart, írásai nem fárasztóak vagy unalmasak, de tartalmasak.

És akkor hogyan állunk a hírlapíró-író viszonylattal? Szarvas István eddig megjelent köteteivel bizonyított. A mikszáthi értelemben vett halhatatlanságnak is dolgozik. Jelen kötet is reményeink szerint igazolja ezt, még annak a tudatában is, ha 110 évvel ezelőtti Mikszáth írást idézek: többé-kevésbé üzlet a mai lap már és nem kulturális faktor ? írta Kardhordó Kálmán a bibliográfiában. A fővárosi könyvbemutató december 9-én kedden 16 órakor lesz a Zuglói Cserepes Házban, a Vezér utca 28/B-ben.

2 hozzászólás

  1. Szarvas István Hetedhéthatár magazinban megjelent írásait tartalmazó bibliográfiájának december 4-i pécsi bemutatójáról idekattintva olvashatunk.