ZETApress

hírportál

Médiahatások az ifjakra

Csak 18 éven felülieknek!A média hatása a gyermekekre és fiatalokra címmel a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) és az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) közös szervezésében szeptember 28-tól 30-ig került megrendezésre az V. Nemzetközi Médiakonferencia Balatonalmádiban.

A konferencia lehetőséget adott a szakembereknek arra, hogy megvitassák, hogyan befolyásolják az elektronikus és az írott médiumok, a számítógépes játékok és a mobiltelefon-kultúra a gyermekek és fiatalok fejlődését. A háromnapos konferencián 79 magyar és külföldi szakember, öt országból ? többek között jogász, pszichológus, politikus, gyermekvédelmi szakember, médiaszakember stb. ? tartott előadást a konferencia témájához kapcsolódóan, saját szakterületén szerzett tapasztalatairól, valamennyi médium ? a digitálistól az írottig ? gyermekekre és fiatalokra gyakorolt hatásáról.

A konferencia alapjául szolgáló kutatást a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által megbízott kutatócsoport végezte el. A 12-17 éves diákok körében végzett többfordulós felmérés különböző társadalmi csoportokon belül vizsgálta a médiumokhoz, reklámokhoz való viszonyulást, illetve azok hatásait. A kutatás kimutatta, hogy a gyermekek és a fiatalok körében az elmúlt egy évben az internet használata lehagyta nem csak a rádió, de a televízió használatát is. A nívós, kulturált, gyermekeknek és fiataloknak szóló tévéműsorok aránya tovább csökkent, ugyanakkor elkezdődött a tematikus csatornák térhódítása.

A konferencia résztvevői három témakörben ütköztették véleményüket: Tartalom?Hatás?Oktatás, lineáris tartalmak (TV, rádió, írott sajtó). Safer Internet Plus program, Tartalom?Hatás?Oktatás, nem-lineáris tartalmak (TV és rádió az interneten, internet, PC-játékok, mobiltelefon). Szabályozás és etika.

Idén először mutatkozott be a konferencián a Safer Internet Plus program Magyarországon. A Safer Internet Plus program célja az Európai Unió által közvetített értékrenddel összhangban, az internet és az új online-technológiák használatának ? különösen a gyermekek számára való ? biztonságosabbá tétele, és a jogellenes, valamint az internethasználó által nem igényelt tartalom elleni küzdelem hatékonyságának biztosítása.

A felmérésekből kiderült, hogy Magyarországon túl sok szereplője van a médiapiacnak. Több tévéadó, rádióállomás és kiadó van országunkban, mint a nyolcvanmillió lakosú Németországban. A konferencia legfontosabb megállapítása, hogy a felnőttek összfelelőssége a gyermekekre, fiatalokra vonatkoztatva egymásra nem áthárítható. Különösen vonatkozik ez a szülőkre, tanárokra, a politikusokra és újságírókra. A konferencia az előadók és a résztvevők közös zárónyilatkozatának megszövegezésével és elfogadásával zárult.

A Konferencia résztvevői megállapítják, hogy a gyermekek és fiatalok média-eszközellátottsága nagymértékben nőtt, a fiatalok számára meghatározó médium az internet lett, messze megelőzve minden más médiumot (például a rádiót és a televíziót). A fiatalok idejük egyre nagyobb részében használják a médiát, ugyanakkor a szülők részvétele a gyermekek és a fiatalok médiahasználatában továbbra is csekély. A médiatartalmak egyre több funkciót ellátó, integrált médiaeszközökön keresztül jutnak el a fiatalokhoz ? olvashatjuk a nyilatkozatban.

A fentiekre tekintettel a Konferencia résztvevői: Kiemelik, hogy a felnőttek a gyermekek védelmében együttes és egymásra át nem hárítható módon viselnek felelősséget. Javasolják, hogy az Országgyűlés alkossa meg a felhasználói eszközök integrációjából következően szükséges jogszabály-módosításokat. Felhívják a Kormány figyelmét arra, hogy a médiaműveltség fejlesztése érdekében az oktatás minden szintjén és a közműveltség körében határozott és átfogó intézkedések váltak szükségessé, kiterjesztve ezek hatályát a fogyatékkal élőkre is.

Továbbra is károsnak tartják a 3 év alattiak aktív és passzív médiahasználatát, és nem tartják kívánatosnak, hogy a gyermekintézményekben az ilyen korú kisgyermekek médiaeszközökkel találkozzanak. Szükségesnek tartják, hogy a Médiatörvény kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezései ? a jelenlegi gyakorlattal szemben ? a 12 éves kor alatti korosztályt differenciáltan kezeljék.

Javasolják, hogy a közszolgálati műsorszolgáltatáson és a kereskedelmi médiumokra kirótt közszolgálati kötelezettségeken belül növeljék a magas minőségű és magyar gyártású gyermek- és ifjúsági műsorok részarányát. Javasolják egy olyan, életkorhoz igazodó, megbízható rendszer kialakítását, amelyben a szülőket külön jelzések tájékoztatják a gyermekek számára kifejezetten ajánlott tartalmakról. Szorgalmazzák a kiskorúak médiahasználatával kapcsolatos átfogó, a szabályozás és a médiatudatosságra nevelés számára is megfelelő támpontokat nyújtó további kutatásokat és a kiskorúak védelmét szolgáló technikai fejlesztéseket.

Javasolják, hogy a kiskorúak számára ártalmas (erőszakos vagy pornográf) tartalmak előállításához és terjesztéséhez olyan befizetési kötelezettség társuljon, amely megfelelő finanszírozási hátteret teremt a gyermekek számára értékes és hasznos műsorok hazai gyártásának és terjesztésének állami támogatásához ? fejeződik be a nyilatkozat.

Szóljon hozzá!