ZETApress

hírportál

CD-n az Utolsó óra

Újabb 28 CD-vel bővült az Új Pátria sorozat ? tudtuk meg a minapi sajtótájékoztatón. Eddig 28 CD készült el az Új Pátria sorozatban, amely az Utolsó óra gyűjtéseinek reprezentatív részét ismerteti meg a hallgatókkal.

Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által támogatott Jövőnk öröksége XX. ? XXI. projekt keretében összesen ötven eredeti népzenei felvételeket tartalmazó CD jelenik meg novemberig, amelyek aztán többek között Európa nagyobb könyvtáraiba jutnak el, hogy az érdeklődők bárhol megismerhessék a Kárpát-medencei hangszeres népzenét.

A Fonó Budai Zeneház és a Hagyományok Háza 800 ezer eurós (mintegy 220 millió forintos) támogatást nyert a norvég alaptól, amelyet a Jövőnk Öröksége XX. ? XXI. projekt keretében többek között arra fordítanak, hogy ötven CD-t jelentessenek meg az Utolsó Óra projekt gyűjtéseinek anyagából.

Az első 28 CD-t a Sziget Fesztiválon mutatták be a nagyközönségnek: ezeken többek között erdőalji, észak-mezőségi, gyergyói, szilágysági, vízmelléki, zempléni, szatmári népzene hallható. A több ezer órányi felvételből az adott tájegységeket tökéletesen ismerő szerkesztők (Agócs Gergely, Árendás Péter, Avar Panni, Bodor Anikó, Juhász Zoltán, Kelemen László, Németh István, Pávai István, Vavrinecz András, ifj. Vitányi Iván népzenekutatók) válogatták ki azokat a felvételeket, amelyek leginkább megidézik egy-egy vidék hangszeres népzenéjének jellegzetességeit, hangulatát, sokszínűségét.

A CD-k egyelőre ezer-ezer példányban jelennek meg, ezekből négyszázat Európa nagyobb könyvtáraiba, zeneiskoláiba és folklórarchívumaiba juttatnak el, hogy a kontinens bármely pontján megismerhető legyen a magyar népzenei kincs A felvételekbe hamarosan bele lehet hallgatni az Utolsó óra honlapon.

Jövő márciusra a teljes gyűjtés meghallgatható, kutatható lesz a Hagyományok Háza honlapjáról elérhető adatbázisban. A tervek szerint az érdeklődők hamarosan a Fonó Budai Zeneház kedvezményes előfizetési akciója keretében vásárolhatják meg a CD-sorozatot. A szerkesztők már dolgoznak a következő 22 CD-n is, ezek várhatóan október végén látnak napvilágot.

A Fonó és a Hagyományok Háza távolabbi tervei között szerepel, hogy amint sikerül a munka anyagi fedezetét előteremteni, ismét kiadják a korábban az Új Pátria sorozatban megjelent 18 CD-t. Ezen kívül újabb lemezeket is szeretnének megjelentetni, hiszen az Utolsó Óra gyűjtései közül még kiadatlan például Bálványoscsaba, Csabaújfalu, Alsójára, vagy éppen Aknaszlatina hangszeres népzenei öröksége.

A Jövőnk öröksége XX. ? XXI. projekt

A Hagyományok Háza az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatásával Jövőnk öröksége XX. ? XXI. című, közel 220 millió forint összköltségvetésű projektet valósít meg 2011 áprilisáig. Magyarországon a XIX. század végétől kezdve történik tudományos igénnyel a magyar népi kultúra feltérképezése. A magyar népdalok leghíresebb gyűjtőit, Kodályt és Bartókot követően Lajtha László, Martin György, valamint tanítványaik és követőik folytatták a folklór gyűjtését.

A ?70-es években kibontakozó táncház-mozgalom komoly lökést adott a gyűjtésnek, így napjainkra óriási tömegű hangfelvétel, mozgókép, fénykép és írott folklórdokumentum halmozódott fel. A XX. század technikai színvonalán rögzített archiválási módok nem időtállóak. Számos gyűjtemény ma már nagyon rossz állapotban van, ezeket meg kell menteni a legkorszerűbb archiválási technikák segítségével.

A Jövőnk öröksége projekt első lépése a Hagyományok Háza tulajdonában levő, több mint 150 gyűjtés bővítése további gyűjtemények megvásárlásával. A második lépés a népzene-, néptánc- és egyéb analóg folklórfelvételek digitalizálása, harmadik pedig a közzététel. A nagy-felbontású, digitalizált és feldolgozott média könnyebben kezelhető és közzétehető formátumokra konvertálva kerül a világhálóra. A Hagyományok Háza a projekt keretében kialakít egy klimatizált, tűzvédelmi szempontból is megfelelő raktárat, ahol a digitális adathordozók optimális körülmények között tárolhatók.

A projekt másik nagy eredménye lesz a kilencvenes évek végén lezajlott Utolsó Óra program eddig ki nem adott gyűjtéseiből készített reprezentatív CD-sorozat megjelentetése (50 új CD egységes sorozatként, 1000-1000 példányban). Elkészül további hét új szakkönyv a folklórgyűjtések ismeretterjesztő és oktatási célú feldolgozásának eredményeként. A kiadványokból 350 példány az Európában működő nagyobb könyvtárakba, zeneiskolákba és folklórarchívumokba jut el. A projekt összköltségvetése 800 ezer euró (kétszázhúszmillió forint), amelyet 85 százalékban az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok, 15%-ban a Hagyományok Háza az NKA és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium segítségével finanszíroz.

Az Utolsó óra

A századforduló legnagyobb szabású kárpát-medencei népzenei gyűjtése Kelemen László ötletéből kiindulva, az ő vezetésével a Fonó Budai Zeneházban zajlott 1997. és 2001. között. A program megvalósításának részleteit egy szűk szakmai stáb ? Kelemen László, Lukács József és Zsidei János ? dolgozták ki.

1997 szeptemberétől kezdve kisebb megszakításokkal (nyári időszak, karácsony) rendre felvétel készült a még élő falusi hagyományos népzenei együttesekről. Egy-egy zenekar megközelítőleg teljes, több etnikumot is kiszolgáló repertoárjának felgyűjtésére három-öt nap állt rendelkezésre, ezért jutott idő arra is, hogy ne csak a dallamkészletet, hanem a zenével, tánccal, népszokásokkal kapcsolatos szöveges adatokat is rögzítsék, majd archív CD-lemezekre írják. Lehetőség szerint a zenekarokkal egy-egy pár táncos, illetve egy-két énekes is érkezett, ami a hangszeres népzene vokális és funkcionális kapcsolatainak feltárásához nyújt segítséget.

A program először az erdélyi hangszeres népzene minél teljesebb repertoárjának rögzítését tűzte ki célul, így az első részben közel másfél év alatt 47 zenekar, valamint több tucat énekes és táncos érkezett Erdélyből. A program része volt a hagyományos erdélyi furulyazene feltérképezése is. A gyűjtéseket elsősorban Kelemen László, Pávai István, valamint Juhász Zoltán és Árendás Péter végezték, a táncgyűjtésben Zsuráfszki Zoltán és a Budapest Táncegyüttes néhány tagja segített. Minderről számítógépes jegyzőkönyv készült, melyet Koncz Gergely írt. A lezárt gyűjtés mintegy 550 CD-nyi zenei anyagot jelent, továbbá minden csoportról videofelvétel is készült. A csoportok kiutazását Erdélyből Tötszegi András szervezte.

1999 tavaszától a gyűjtés 25 felvidéki együttessel folytatódott. A szlovákiai magyar, szlovák, gorál és ruszin csoportok megszervezését és gyűjtését Agócs Gergely végezte, teljessé téve ezzel igen hiányosan kutatott falvak és területek gyűjtését is. Itt újabb 250 CD-nyi anyagot rögzítettek, nem beszélve a videofelvételekről.

A program harmadik része 2000 májusában kezdődött, a kimaradt kárpátaljai, partiumi, délvidéki és magyarországi zenekarokkal. Táncosokat itt már csak elvétve találtunk, és az együtt muzsikáló zenészeket is gyakran több faluból kellett összeszedni. A negyven különböző zenekar előkészítését és gyűjtését főképpen Vavrinecz András, Németh István, Árendás Péter, valamint Pál Lajos (Kárpátalja) és Bodor Anikó (Délvidék) végezték. A paletta itt igen sokszínű volt: a vonósokon kívül a kárpátaljai rutén bandától a bánsági román fúvósokon át a délvidéki tamburásokig sok zenész, magyar és cigány énekes is megfordult a stúdióban. Az itt készült 450 CD-vel együtt az Utolsó Óra programban összesen 1250 CD telt meg zenével és szöveges adatokkal.

Szóljon hozzá!