ZETApress

hírportál

A dán bírák is szigorúak

Nemrég az ASVA hazai razziájáról írtunk. A napokban a Dán Legfelsőbb Bíróság is visszautasított egy fellebbezési kérelmet, mely az ISP Sonofon A/S (korábban DMT2 A/S) nyújtott be egy végzés ellen, melynek értelmében a cég köteles lenne letiltani a Piratebay web site-ra való csatlakozási lehetőséget ? adta hírül az ASVA, a magyarországi Audiovizuális Művek Szerzői Jogait Védő Közcélú Alapítvány.

Január 29-én a Danish Anti-Piracy Group (Dán Kalózellenes Tömörülés) kérvénye alapján az elsőfokú bíróság kibocsátott egy végzést, melynek értelmében az ISP köteles letiltani a Thepiratebay.org kalóz site-ra való csatlakozási lehetőséget. A bíróság az alábbi végzést bocsátotta ki:

A Sonofon számára tilos, hogy segítse illetve bűnrészesként hozzájáruljon ahhoz, hogy a Thepiratebay.org honlapon keresztül olyan filmek, hangfájlok illetve irodalmi alkotások váljanak hozzáférhetővé illetve másolhatóvá, melyek szerzői joga a felperes kizárólagos tulajdonát képezi. A Sonofon köteles megtenni a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy felhasználóinak ne legyen hozzáférése a Thepiratebay.org oldalhoz, és annak további al-oldalaihoz és al-domainjehez.

Fellebbezési kérelmében a Sonofon nem vitatta, hogy a 2001-ben Dániában jogerőre emelkedett Szerzői Jogi Direktívák értelmében jogsértő lehet, amennyiben az ő felhasználói rajta keresztül jutnak jogvédett tartalmakhoz, mindazonáltal állítja az alábbiakat: az elsőfokú bíróság félreértette a tényeket: azáltal ugyanis, hogy a Sonofon hozzáférést biztosít az érintett honlapokhoz, még nem közvetíti a jogvédett tartalmakat; a végzés nem volt egyértelmű abban az értelemben, hogy nem megfelelően határozta meg, hogy mitől kell, hogy ISP tartózkodjon vagy mit kell foganatosítania; az utasítás inkább volt egy kötelező végzés semmint egy tiltó végzés, és ellentmondott annak az alapelvnek, hogy a végzéseknek alapvetően jellegükben inkább tiltónak kell lenniük.

A végzés aránytalan volt annyiban, hogy a honlap üzemeltetői ismert, EU állampolgárok ? ahol a szerzői jogi törvényt is harmonizálták ?, de ellenük a felperes semmilyen eljárást nem kezdeményezett, bizonytalan, miután a honlap illegális mivoltát mindenképpen számításba kellett volna venni, különös tekintettel arra, hogy az üzemeltető ismert személy volt, és ráadásul uniós állampolgár, a végzés oly mértékig nem volt egyértelmű, hogy képtelenség volt megbecsülni, hogy az ISP számra milyen költségekkel és egyéb következményekkel járna annak teljesítése; az elsőfokú bíróság tehát minden bizonnyal figyelmen kívül hagyta ezt.

A felperes szerint , a végzés kellően egyértelmű volt, és nem alapszik,korábbi precedensen. A ISP a legjobb helyzetben volt ahhoz, hogy eldöntse, hogy az általuk üzemeltetett hálózaton mely lépések használata a leghatékonyabb. A DNS-szint-blokkoló, mint kiindulási alap, megfelelően hatékony volt. Az elsőfokú ítélet szerint a jogtulajdonostól nem elvárható, hogy megkísérelje saját jogai érvényesítését a weboldal üzemeltetőjével szemben. Egy ilyen intézkedés jelentősen meghosszabbítaná az ügyet és növelné a felperes kármennyiségét.

A 2001-es Szerzői Jogi Direktívák 8(3) cikkelyének értelmében a jogtulajdonost megilleti effajta intézkedés és ezért nem várható el tőle, hogy maga más, alternatív megoldások után nézzen akár a polgári, akár a büntetőjogon belül. Megfelelően felmérték a végzés arányait, melyben, korábbi bírói döntések alapján, a vádlottat ért hátrány nem volt meghatározó. A hátrányok és a költségek valójában szerénynek mondhatóak.

A bíróság döntése rövid volt, de velős

Íme a nem-hivatalosfordítás: ?..a fellebbező fél, azáltal, hogy felhasználói számára hozzáférést adott a fent említett honlaphoz, hozzájárult ahhoz, hogy olyan tartalmak kerüljenek hozzáférhetővé és másolhatóvá a nagyközönség számára, melyek jogtulajdonosa a felperes??

?A fellebbező által alkalmazott DNS-blokkoló hatékonyságáról szóló információ, valamint az annak intézésével kapcsolatos, a fellebbező számára felmerült költségekről való hiányos információ figyelembevételével a fellebbező fél ellen kiadott végzés a bíróság megítélése szerint nem mond ellent az arányosság követelményének.

?Miután a Legfelsőbb Bíróság által lefolytatott eljárások alapján a tiltás és utasítás megfogalmazása kellően egyértelműnek és biztosnak bizonyult, a Legfelsőbb Bíróság megerősíti az Elsőfokú Bíróság döntését.

Valószínűsíthető, hogy a Sonofon bírósági engedélyt fog kérni, hogy megfellebbezhesse a Legfelsőbb Bíróság döntését. Nyolc hetük van erre. Minden kétséget kizáróan bizonyos, hogy meg fogják kapni az engedélyt, miután számos korábbi döntés született már ezen a területen. De, ha meg is kapják az engedélyt, a Legfelsőbb Bíróság nagy valószínűség szerint 18 hónapig nem hozna döntést.

Függetlenül minden további fellebbezéstől, a Kalózellenes Tömörülés folytatni fogja abbéli erőfeszítéseit, hogy minden ISP-t önkéntes egyetértésre bírjon a tekintetben, hogy letiltsa a vitatott hozzáférést. Az ő álláspontjuk nyilvánvalóan nagy hangsúlyt kapott ebben a fantasztikus eredményben.

Szóljon hozzá!