ZETApress

hírportál

Ünnepélyes átadások

Ünnepélyes keretek között átadták ma az utazóközönségnek a szombathelyi vasútállomás megújult utas-peronját, az átépített perontetőt, valamint azokat az életvédelmi kerítéseket, amelyek szintén most létesültek. A szombathelyi vasútállomás épületének nemrégiben elkészült rekonstrukciós munkáihoz kapcsolódó, 47,4 millió forint értékű peron-fejlesztési munkálatok a MÁV ZRt. Pályavasúti Üzletágának beruházásában valósultak meg. A szombathelyi vasútállomás épülete mellett található peron burkolatának és tejének felújítása ? melyet az állomásépület rekonstrukciójával párhuzamosan végeztek ? 2006. október közepére fejeződött be.

Szintén a mai napon adták át Vasvárnál a közel 650 millió forint értékű beruházás eredményeként nemrégiben elkészült új, Rába-ártéri vasúti hidat is, Heinczinger István, a MÁV ZRt. általános vezérigazgató-helyettese; Németh Zsolt, országgyűlési képviselő, Vasvár város polgármestere; valamint a kivitelező Ágfalva Konzorcium képviselőinek részvételével, tudtuk meg a MÁV Zrt. Sajtóosztályától.

Új peron és perontető ? esztétikus és biztonságos közlekedés a szombathelyi állomáson

A beruházás eredményeként a szombathelyi vasútállomás épületével határos peront teljes egészében felújították: közel 1800 négyzetméternyi területet láttak el térköves és aszfaltos burkolattal. A peronburkolatba vakvezető sávokat építettek, segítve a vakok és gyengén látók közlekedését. Az épülettel határos, közel 1200 négyzetméter felületű perontető is megújult. A munkálatok során a perontető szerkezeti felújításán kívül új fedés készült, s az eredeti öntöttvas oszlopok is új felületkezelést kaptak. Az állomási peron déli oldalán ? az esélyegyenlőség biztosításának szempontjaira is figyelemmel ? felújították az átjárót, valamint elkészült a vágányokat és az épületet összekötő aluljáró tisztasági festése is. Az I. és II. számú vágányok között új életvédelmi kerítést létesítettek és új szolgálati átjárót alakítottak ki.

Mint emlékezetes, az újonnan elkészült peron-felújítási munkálatokat megelőzően, az állomás megújult épületének ünnepélyes átadására ? a MÁV ZRt. és Szombathely Megyei Jogú Város képviselőinek részvételével ? 2006. szeptember 27-én került sor. Az állomásépület homlokzat-felújítási munkálatait a közbeszerzési pályázaton sikerrel szerepelt zalaegerszegi székhelyű ZÁÉV (Zalai Általános Építési Vállalkozó) Zrt., és a MÁV ZRt. Pályavasúti Üzletága saját kivitelezésben végezte. A felújítás nyomán a 1901-ben épített impozáns állomásépület homlokzatát az akkori állapotnak megfelelően állították helyre, és korszerű, új szolgáltatásokat nyújtó ügyfélcentrumot alakítottak ki.

A hétköznap 15-20 ezer, hétvégén mintegy 20-25 ezer fős utasforgalmat bonyolító szombathelyi vasútállomás épületének felújítási munkálatai ? a MÁV felvételi épület rehabilitációs programja keretében ? 2002 májusában kezdődtek. A rehabilitáció célja az elvavult épületszerkezetek felújítása, az építészeti értékek helyre-, illetve visszaállítása mellett az eredeti funkciók mai kor követelményeinek megfelelő modernizálása, az utasterek és a munkakörülmények komfortjának javítása volt. A szeptember végén átadott teljes beruházás összértéke 1,1 milliárd forint volt, melyhez Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata százmillió forinttal járult hozzá.

A MÁV műemlékvédelmi szabályzata alapján vasúti műemlékké nyilvánított épületegyüttes felújításánál, az épület homlokzatának rekonstruálásánál ás a perontető felújításánál az építési munkálatokat a műemléki követelményeknek megfelelő gondossággal végezték.

A MÁV ZRt. állomás-rehabilitációs programja

A MÁV ZRt. mintegy 1370 vasútállomásán és megállóhelyén közel 1100 épület áll, amelyekben az utasok kiszolgálása történik. Az épületek műszaki és funkcionális megújítása céljából a MÁV ZRt. ? a szolgáltatásfejlesztési stratégiájába illeszkedően ? 1998-ban tízéves állomás-rehabilitációs programot dolgozott ki. A program a fővárosi pályaudvarok, és a megyeszékhelyek állomásépületeinek korszerűsítése mellett hangsúlyt helyez a szolgáltatási kultúra jelentős javítására és az utasforgalmi létesítmények új építészeti arculatának kialakítására.

A program megvalósítása keretében a legforgalmasabb állomásokon már megújultak, illetve most újulnak meg az utas-csarnokok és az állomásépületek, helyeként ? a szombathelyi vasútállomáshoz hasonlóan ? az utas-peronok is, valamint kiépülnek az utas-tájékoztatás és a jegykiadás korszerű rendszerei.

Az épület-rehabilitációs munkák során a társaság nagy figyelmet fordít a vasút-építészeti értékek megőrzésére. A MÁV ZRt. ? a gazdasági táraságok közül egyedüliként ? saját műemlékvédelmi szabályzata alapján is védi a közlekedéstörténeti értéket képviselő épületeit. Műemlékvédelmi tevékenysége során a vasúttársaság közel száz épületét nyilvánította vasúti műemlékké.

Új vasúti híd a Rába árterében Vasvárnál ? Gyorsabb és biztonságos utazás

Az Ágfalva (országhatár) és Nagykanizsa közötti vasútvonalon első ártéri Rába-hidat 1865-ben, a vasút megnyitásának évében építették. A második világháború során az akkori kétnyílású acélhíd megsérült. Az 1960-ban végzett teljes átépítés során az akkor épített vasbeton hidat a meglévő fa cölöp-alátámasztásokra és a közéjük épített új síkalapozású pillérekre helyezték, s a hidat egy további nyílással ? a Vasvár felőli oldalon ? meg is hosszabbították. Az átépítést követően így létrejött új híd már öt, egyenként 14,7 méter támaszközű hídszelvényből állt.

A híd üzemeltetője 2001. júniusában megállapította, hogy a vasbeton műtárgy három, ?60-as években épített síkalapozású alépítménye megsüllyedt, s a pilléreknél, a hídtengelyre merőleges síkban, a híd kismértékben meg is billent. A támasztékok elmozdulása miatt a hídon 20 km/órás sebességkorlátozást kellett bevezetni. A híd további állagromlásából következő további forgalomkorlátozások elkerülése miatt, a vasúti közlekedés elvárható színvonalának fenntartása érdekében döntött a híd teljes átékítése mellet a MÁV ZRt. Pályavasúti Üzletága.

2002-ben a vasúttársaság saját forrásainak felhasználásával, a lebonyolítással megbízott MÁV ZRt. Beruházás Szolgáltató Egység Szombathelyi Területi Központja, illetve jogelődje nyílt közbeszerzési eljárást írt ki az új híd tanulmány- és engedélyezési terveinek elkészítésére. A tervezési feladatot a budapesti székhelyű MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft. nyerte el.

Az új, 50 méter szabad nyílású, egy támaszközű acélszerkezetű híd megépítésére, illetve a régi vasbeton hídszerkezet bontási munkáira kiírt nyílt közbeszerzési eljáráson a kivitelezést az Ágfalva Konzorcium (Konzorciumi tagok: Strabag Zrt., MCE Nyíregyháza Kft.) nyerte el.

Az összesen közel 650 millió forint értékű beruházás tényleges kivitelezési munkálatai, a szerződés aláírása után, a 2006. február 9-én tartott munkaterület átadással kezdődtek meg. A helyszíni munkák első lépéseként a terület megközelítését biztosító utat kellett megépíteni, ezt követően kerülhetett sor a hídfőnkénti egy-egy próbacölöp elkészítésére, és azokon a próbaterhelések elvégzésére. A munka első látványos fázisára 2006. április 24. és 29. között került sor, amikor a régi vasbeton híd két szélső nyílásának robbantásos bontását végezték.

A híd alapozását képező 80 centiméter átmérőjű cölöpök fúrási munkái során nehézséget okozott, hogy a hídfőnél elhelyezkedő cölöpök fúrásakor a fúrófej az 5 méter mélységben elhelyezkedő nagyméretű gránittömbök miatt elakadt. Ugyancsak próbára tette az építőket a híd mellett elhelyezkedő tó magas vízállásából adódó magas talajvízszint is. A munkálatok végzését hátráltató gránitkövek eltávolítása és a megfelelő cölöpalapozás elkészítése érdekében szükségessé vált az alapozási tervek módosítása. A gránittömbök eltávolítása után már elkészülhettek a hídcölöpök. A talajvíz betörésének megakadályozása érdekében az építők szádfalas védelmet létesítettek, a cölöpösszefogó gerendák, majd a hídfők felszín felett szerkezeti elemei ezt követően már fennakadás nélkül készülhettek el.

A híd acélszerkezetének gyártási, szerelési munkálatait a folyóparti építési helyszínen végzett munkálatokkal egyidejűleg az MCE Kft. nyíregyházi szerelőcsarnokában végezték. A kft. a híd acélszerkezetét ? a könnyebb helyszínre szállíthatóság érdekében ? hat egységben gyártotta le. Az egységek végleges összeszerelése a Vasvárhoz közeli munkaterületen kialakított szerlőtéren történt. Az acélszerkezet végleges helyre emelésére a régi vasbeton híd még meglévő, három közbenső nyílásának robbantását követően, 2006. augusztus 22. és 29. között került sor. A kivitelező ekkor végezte a sínek beállítását és a csatlakozó vasúti pálya kialakítását is. A híd próbaterhelésére és azt követő ideiglenes forgalomba helyezésre 2006. augusztus 29-én került sor.

Szóljon hozzá!