ZETApress

hírportál

Új doktorok az Akadémián

Maróth Miklós

Maróth Miklós

Az MTA doktorainak kutatásai az egész magyar tudományosságnak fontosak. A tudománynak nemcsak a minőségét, etikai tartalmát is védelmeznie kell az Akadémia új doktorainak ? hangsúlyozta Maróth Miklós, az MTA alelnöke az Akadémia doktora oklevél átadási ünnepségén.

Tegnap az idén második alkalommal került sor a megtisztelő címek adományozására. Az Akadémia alelnöke kiemelte, a doktori címekért végzett kutatási eredmények az egész magyar tudományosság számára fontosak. Maróth Miklós azt hangsúlyozta, az Akadémia doktorai nemcsak a hazai tudományos elitet képviselik, hanem nemzetközi összehasonlításban is versenyképesnek kell lenniük.

Hiszen ? mondta az alelnök ? ha ez nem így lenne, az egész magyar tudományosság szenvedne súlyos károkat. Az alelnök azt is fontosnak vélte, hogy a tudós közéletben vezető szerepet kell betölteniük a magas rangú tudományos cím birtokosainak. Maróth Miklós a doktorok másik fontos feladataként az ifjúság tudományos nevelését, segítését jelölte meg.

Az MTA doktora tudományos cím a hazai kutatói előmenetel egyik legfontosabb mérföldköve. Az Akadémiáról szóló törvény értelmében ezt a címet azok a tudományos kutatók pályázhatják meg, akik eleget tettek a Doktori Tanács és a tudományos osztályok követelményeinek. Mint arról minden korábbi, hasonló tudósításunkban hírt adtunk, a cím odaítélésének követelményrendszere egyedülállóan magas: közel száz szakember feladata egyetlen doktor jelölt értékelése.

Az MTA doktora cím odaítélését megelőző eljárásban a pályázó tudományos, szakmai tevékenységét tudományterületének tudományos bizottsága értékeli, az illetékes tudományos osztály, a bíráló bizottság és a Doktori Tanács részvételével.

Az eljárás további részében szakértők bevonásával értékelik a tudományos bizottságok, a tudományos osztályok és a Doktori Tanács előterjesztői, valamint a hivatalos bírálók a jelölt munkásságát. Idén 33 tudóst avattak doktorrá. Az Akadémia szándéka szerint a megtisztelő cím új birtokosai biztosítják a jövőben az MTA tagjainak utánpótlását is.

Az Akadémia doktora címet az nyerheti el, aki korábban kutatói életpályája során doktori fokozatot szerzett (PhD) az egyetemi doktori iskolában és kutatói tevékenysége, szakmai elismerése és publikációi továbbra is töretlen ívet mutatnak.

Egyebek mellett erre is kitért Palkovits Miklós, a Doktori Tanács elnöke ünnepi beszédében. Az akadémikus elmondta, mivel idén júniusban már 40 jelölt megkapta a megtisztelő címet, így 2009-ben összesen 73 új akadémiai doktort köszönthettek. Velük együtt 2718 főre emelkedett a címet viselők száma. A Doktori Tanács elnöke a megtisztelő cím új birtokosait arra figyelmeztette, a titulus kötelez, kérte őket, aktív közéleti szereplésükkel bizonyítsák, az MTA keretében jelentős és magas-színvonalú munka folyik.

Az oklevelüket most átvevő akadémiai doktorok legnagyobb számban a matematika területétét kutatták, a 33 doktoriból 6 érkezett a matematikai tudományok szakágazataiból. Öt-öt friss akadémiai doktor munkássága a biológia és a fizika tudományterületét ölelte fel, míg a hadtudományt, a földtudományt, a földrajztudományt, a kémiai tudományt és a politikai tudományt egy-egy új doktor képviselte.

Ezzel szemben a június 3-i doktoravatáson negyven kutatóból legtöbben az orvostudomány területéről érkeztek. Ezúttal csak négy női kutató kaphatta meg az Akadémia doktora címet, míg korábban 7 illetve 5 hölgy nyerte el a titulust. Némileg fiatalodott a doktorok átlagéletkora, a legfiatalabb most avatott akadémiai doktor mindössze 35 éves, míg a 40-50 éves életkor közötti korosztályból 19-en vehették át a címet.

Maróth Miklós alelnök azt is fontosnak vélte, a tudománynak utat kell találnia a közélethez, az Akadémia doktorainak és tagjainak nem szabad elefántcsonttoronyban őrizniük kutatásaikat. Az alelnök felhívta a jelenlévőket, a társadalom számára tegyék hasznossá eredményeiket és ezt megfelelő párbeszéd során tegyék.

Szükség van az akadémiai doktorok munkájára, ez az ünnepség az MTA megbecsülését is kifejezi ? mondta Németh Tamás, az Akadémia főtitkára a rendezvényzáró beszédében. A főtitkár úgy vélte, akik most átvehették a címet, büszkék lehetnek teljesítményükre. Az MTA frissen avatott doktoraival kapcsolatos további információk, fotók és statisztikai összesítések a portáljukon találhatóak.

Szóljon hozzá!