ZETApress

hírportál

Továbbra is Lendületben

Lendület eredményhirdetés18 új kutatócsoportot alakíthatnak fiatal kutatók az MTA kiválósági programjának támogatásával. Az intelligens anyagok fejlesztésétől a rosszindulatú daganatos betegek túlélési esélyeinek előrejelzésén át a középkori európai Magyarország-kép meghatározásáig igen változatos azon fiatal tudósok kutatási területeinek köre.

Idén ők alapíthatnak önálló kutatócsoportot a Magyar Tudományos Akadémia kiválósági programjának támogatásával. Az immár hatodik éve meghirdetett Lendület-pályázat 18 idei nyertese közül többen is külföldről térnek haza, hogy világszínvonalú eredményeket ígérő tudományos munkájukat Magyarországon folytassák. A Pálinkás József elnök által 2009-ben elindított Lendület program célja, hogy egyedülálló kutatási lehetőséget kínálva itthon tartsa, illetve hazahívja a legkiválóbb fiatal kutatókat. Az elmúlt hat esztendőben külföldön is elismert és követendő modellként emlegetett kutatásfinanszírozási program hozzájárult a hazai tudomány intézményi kultúrájának megújításához és az egész magyar tudományos élet felpezsdítéséhez.

A kiemelkedően eredményes kutatók hazatérésének, illetve itthon maradásának elősegítése mellett a Lendület azért is fontos, mert általa láthatóbbá válik, hogy Magyarországon is világszínvonalú kutatás folyik ? méltatta a program jelentőségét az MTA Székházában tartott sajtó-nyilvános eredményhirdetésen Lovász László. Az Akadémia elnöke az idei nyertesek, az őket kutatócsoportjaikkal együtt befogadó akadémiai központok, intézetek és egyetemek vezetői és képviselői, valamint a korábbi nyertesek, érdeklődők és családtagok részvételével tartott eseményt egy olyan seregszemlének nevezte, amely megmutatja, hogy a magyar tudomány nem csupán volt, hanem lesz is. Lovász László kiemelte: a Lendület további sikere szempontjából kulcsfontosságú, hogy megmaradjanak eddigi eredményességének garanciái, a szigorú monitoring, a program társadalmi hasznosságát hangsúlyozó kommunikáció, valamint a fenntarthatóság feltételei.

Újabb 800 millió forint a kiválósági programra

A 2009-ben 213 millió forinttal elindított Lendület programra 2013-ban már kétmilliárd 890 ezer forint jutott, az elmúlt évig 79 kutatócsoport kapta meg a kivételes lehetőséget. A program eredményességét mutatja, hogy az elsők közül három kutatócsoportot már véglegesítettek a befogadó akadémiai intézményekben. Az új Lendület-kutatócsoportok támogatására 2014-ben 800 millió forint áll rendelkezésre. Ebből az összegből 18 további fiatal kutató alakíthat önálló kutatócsoportot az MTA kutatóintézeteiben és az egyetemeken. Velük együtt az Akadémia összesen 97 világszínvonalú eredményeket ígérő hazai kutatócsoport létrejöttéhez és működéséhez járult hozzá.

A következő lépés az ERC-pályázat

A 2014-es pályázati felhívásra két kategóriában ? önálló kutatói pályát kezdők, illetve sikeres önálló kutatói pályát folytatók ? pályázhattak. Az önálló kutatói pályát kezdők számára kiírt programra olyan 38 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató ígéretes fiatal kutatók jelentkezhettek, akik vállalták, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy annak befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) Starting-, vagy Consolidator-kategóriájában. A sikeres önálló kutatói pályát folytatók kategóriájában pedig azok a 35-45 év közötti, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók indulhattak a támogatás elnyeréséért, akik vállalták, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy annak befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) Consolidator-, vagy Advanced-kategóriájában.

Szigorú és következetes elbírálás

A beérkezett 82 pályázatot szigorú szempontok alapján két szakaszban értékelték. A formailag érvényes pályázatokról legalább három, az MTA elnöke által felkért szakember készített anonim bírálatot. A bírálók szövegesen értékelték és megadott szempontok szerint pontozták a beadott pályázatokat. A szöveges értékelésben a bírálónak egyértelműen nyilatkoznia kellett arról, hogy támogatásra javasolja-e a pályázatot, és reálisnak tartja-e a kért támogatási összeget.

A nyertes pályázók eredményeit és támogatásuk feltételeit az ötéves program ideje alatt is folyamatosan, szigorú és következetes szempontrendszer alapján értékelik. Ennek eredményeként kapják meg a kutatócsoportok a kiváló, jó és megfelelő minősítést. Az értékelés alapján dönthető el, hogy az akadémiai kutatóintézet-hálózatban működő Lendület-kutatócsoportok számára biztosított akadémiai forrás beépül-e a befogadó intézmény költségvetésébe, és ha igen, milyen mértékben. Attól, aki az értékelés alapján nem éri el a megfelelő minősítést, az MTA megvonja a támogatást. Az egyetemeken az ötödik év végén a Lendület-kutatócsoport akadémiai támogatása az értékeléstől függetlenül megszűnik.

Három nő és egy harminc év alatti kutató is nyert

A Magyar Tudományos Akadémia 18 új lendületes kutatóinak mindegyike tudományterületének rangos külföldi és hazai szellemi műhelyeiben gyarapította tudását. Közülük nyolcan most térnek haza: négyen az Amerikai Egyesült Államokból, ketten Németországból, egy-egy fiatal kiválóság pedig Hollandiából, illetve Ausztriából. A Lendület nemzetközi vonzerejét jelzi, hogy a nyertes pályázók között egy olaszországi születésű asztrofizikus is van, aki Ausztráliából érkezik hazánkba. Az idei nyertesek között három hölgy található, így a lendületes kutatónők száma velük együtt kilencre emelkedik. Ez évben a befogadó intézmények arányában egyensúly mutatkozik, hiszen mind az akadémiai, mind az egyetemi oldalról kilenc-kilenc kutatócsoport kezdheti meg működését.

A két legfiatalabb új lendületes kutatócsoport-vezető még nincsen harmincéves. A győztes pályázók közül a legtöbben ? öten ? fizikusok, azon belül ketten asztrofizikával foglalkoznak. Négy kutatóorvos, négy biológus és két kémikus is nyert az idei pályázaton. A természettudósok mellett két bölcsész ? egy irodalomtörténész és egy történész ? is a program támogatásával folytathatja kutatásait, a társadalomtudományokat pedig egy fiatal jogtudós képviseli.

Szóljon hozzá!