ZETApress

hírportál

Nem csaltunk és ezután sem fogunk!

Ma estig óvhatják meg a vesztesek az illetékes választási irodánál a vasárnapi eredményeket, mert a korábbi gyakorlattal szemben 24 óra helyett erre 72 órájuk van. Mivel a döntésre is három napot kaptak a válaszadók, a végleges eredmény kihirdetése épp ezért csak napok múlva történhet meg. Senki sem kiáltott még csalást mostanáig nem úgy, mint tették ezt négy éve és idén tavasszal egyaránt. Sem az akkori, sem a jelenlegi OVB elnök nem lépett fel hivatalból a rágalmazók ellen, pedig a választási csalást senkire sem lehetett rábizonyítani.

Tavasszal is, meg négy éve is arról harsogott a jobboldal, hogy az áprilisi választásokat elcsalták, mert valahol valakik meghamisították az eredményeket. Most ők nyertek, így nem reklamálnak. Vizsgáljuk meg most azt, hogy kik változtathatták volna meg jogtalanul az eredményt. Nos ezt egyedül csak a szavazatszámláló bizottság tagjai tehették volna meg. Jómagam lassan tíz éve dolgozom elnökként az egyik középső-ferencvárosi szavazókörben, így valamennyire ismerem a helyzetet.

Csak nekünk lenne lehetőségünk arra, hogy valakit hamis indokkal ne engedjünk az urnához, mi adhatnánk egy helyett több szavazólapot valakinek, mi írhatnák alá a névjegyzéket ? amit mindenhol szintén mi kezelünk ? a meg nem jelent választópolgárok helyett, s mi lehetnénk azok, akik a jobboldali jelöltre leadott szavazatot az ellenfelének is behúzott + vagy X jellel érvényteleníthetnénk. A vádak tehát ellenünk irányultak, minket minősítettek. Ezért aztán essen szó rólunk is, a bizottság tagjairól.

Szavazókörünkben a három független ? tehát az önkormányzat által választott ? bizottsági tag mellett két jobboldali ? egy Fideszes és egy független, de szintén Fidesz-kötődésű főpolgármester-jelölt által delegált ?, valamint két baloldali ? egy SZDSZ-es és egy MSZP-s ? pártmegbízott volt. Tavasszal is, meg négy éve is két-két delegált volt a jobb- és a baloldaltól. Velünk volt még a jegyzőkönyvvezető asszony is, aki civilben köztisztviselő a kerületi polgármesteri hivatalban. Az állítólagos csalásban, illetve csalásokban tehát mind a nyolcunknak részt kellett volna vennie. Hasonló volt az arány az ország több mind tizenegyezer szavazókörzetében, így a csalássorozatban mintegy 90 ezer embernek kellett volna közreműködnie.

Ezt a munkát mindannyian ? tehát nem csak a függetlenek, de a pártmegbízottak is ? hivatalos személyként, hivatalos eljárásban végeztük. A rágalmazás, a hamis vád tehát hivatalos személyek hivatalos eljárásban végzett munkáját illette, ami köztudomásúan bűncselekmény, és hivatalból üldözendő! Mégsem tette meg akkor a feljelentést senki egyetlen hamis vád esetében sem.

A mozgó urnával történő szavazásnál befolyásolható a választó akarata, vallják a vesztesek. Mi négy-öt főnek, legutóbb kettőnek, vittünk urnát a lakására. Egy jobb- és egy baloldali pártdelegált kereste fel az ezt igénylő választópolgárt, így a két bizottsági tag egymást is ellenőrizte a szavazás törvényes betartásán kívül. A csalás tehát itt is ki volt zárva, s az ország összes mozgóurnázásánál így kellett az ottani kollégáknak is eljárni.

Hányszor kellene újraszámlálnunk?

Az Országgyűlésből 2002-ben kiszavazott MIÉP elnöke ötszáznál is több csalást említett, több mint félezer szavazatszámláló bizottságot rágalmazott négy évvel ezelőtt. A választók akaratából már nem bújhatott a képviselői mentelmi joga mögé, mégsem fontolta meg szavait. A hídi torlaszolók, a szavazatok újraszámlálásáért tüntetők is minket, hivatalos személyeket rágalmaztak, tehát ellenük is fel kellett volna lépni hivatalból a munkájukat becsülettel ellátó bizottsági tagok védelmében. Erre adott volt a jogszabályi lehetőség, mégsem mert élni vele senki sem!

Újraszámlálást reklamáltak a vesztesek, holott ezt mi már a szavazások estéin is többször elvégeztük. Minden pártlistás csomagot egy-egy jobb- és baloldali, meg egy független szavazatszámláló bizottsági tag is átszámolt, így nem egyszer, de legalább kétszer újraszámlálódtak a szavazatok. Az egyéni jelöltek esetében ugyanez volt a helyzet minden fordulóban.

A szavazatszámlálás előtt külön munkát okozott a borítékok felszakítása, sok szavazópolgár ugyanis előszeretettel leragasztotta azokat. Nem engedem, hogy maguk is megtudják, kire szavaztam, mondták akkoriban nagyon sokan, mert még annyit sem tudtak, hogy ezeket a szavazatokat mi fogjuk összeszámolni a nap végén, a szavazóhelyiség bezárása után. A mi munkánk ezért csak éjfél után ért véget akkor is, meg most vasárnap is. Meddig kellett volna még maradnunk, hányszor kellett volna újraszámolnunk? Talán csak nem addig, ameddig a valós arányokkal ellentétes eredmény nem születik?

Az informatikai rendszer feltörhetetlen

A baloldaliak azt is figyelték, hogy a szimpatizánsaik voltak-e már szavazni, s szükség esetén telefonon, SMS-en rendelték őket a szavazóhelyiségbe, állította akkor a jobboldal. Nos, az ilyen híresztelések is teljes dilettantizmusra vallanak. A választási névjegyzékben egy-egy oldalon 18 név van, így a 600 – 900 – 1200 fős szavazókörökben a 40 – 60 – 80 oldalas könyvet kellett 13 órán keresztül lapozgatni, s a választópolgárokkal aláíratni. (Nálunk is az ezer körüli szavazásra jogosultnak vasárnap több mint a fele megjelent.) Emellett a folyamatos munka mellett még külön nyilvántartást is vezetni olyannyira lehetetlen, hogy nem is szabad vele többet foglalkozni.

Elhangzott már olyan rágalom is, hogy a számítógépes adatbázisba nyúltak bele valakik. Ha ez technikailag megvalósítható lenne is, gyakorlati értelme nincs. Minden bizottságban a pártmegbízottak felírták az eredményt, majd a kerületi összesített lapon csak a sajátjukat kellett leellenőrizni. Ha mindenki rendben találja a sajátját, a végeredmény is helyes. Ugyanez a helyzet a kerületi eredmény ? s itt most a listás szavazatokra gondolok ? és az országos adatlapokon lévő számok összevetésével. A csalás így itt is kizárható. Ezek után tehát csak a hozzá nem értését bizonygatja az, aki ezután is választási csalásról beszél. Úgy saját magam, mint közvetlen munkatársaim, valamint a közel kilencvenezer bizottsági tag nevében kikérem magamnak, magunknak, hogy bárki is csalónak nevezzen! Remélem, ezt büntetlenül senki sem teheti már sokáig!

Szóljon hozzá!