ZETApress

hírportál

Gyermekjogi együttműködés

Szerződést írt alá a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) és az Országgyűlési Biztos Hivatala (OBH) Délelőtt ünnepélyes keretek között hosszú távú együttműködést írt alá a két szervezet a gyermekek jogainak védelmében.

Az OBH részéről Prof. Dr. Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, míg az NGYSZ részéről, Dr. Edvi Péter, elnök látta el kézjegyével a hivatalos dokumentumot. A szerződés aláírásával mind a két fél elfogadta, hogy az állampolgári jogok országgyűlési biztosa által elindított Méltóság-Projekt-ben és a gyermekek jogainak védelmében együttműködnek, és ha szükséges együttesen lépnek a jogalkotó szervek és/vagy a nyilvánosság felé. Továbbá együttműködnek minden olyan területen, ahol közös munkájukkal elősegíthetik a gyermekek, a fogyatékkal élők, az idősek, valamint az egyéb hátrányos helyzetű emberek jogainak érvényesítését.

A gyermekek különleges védelemre tarthatnak igényt egy jogállamban, azonban érdekérvényesítő képességük igen kicsi. Az erőszak és a kizsákmányolás számtalan formája veszélyezteti a fejlődésüket a családban, az iskolában és újabban a virtuális- és a médiatérben. Meg kell óvni őket emberi méltóságuk bármiféle csorbításától. Időnként meg kell védeni az államtól is, mert a hatóság eljárásaiban sokszor nem a gyermekek különleges igényei, hanem a felnőtt társadalom elvárásai érvényesülnek.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, Szabó Máté megbízatásának teljes idejére tevékenységének egyik megkülönböztetett területévé tette a gyermeki jogok védelmét, érvényesülésének vizsgálatát, a jogtudatosság javítását. Szabó Máté gyermekjogi szakombudsmanként kivizsgálja a tudomására jutott visszaéléseket, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez. Emellett kiemelt figyelmet fordít a jogsérelmek megelőzésére, az úgynevezett proaktív, azaz kezdeményező jogvédelemre is.

Ennek jegyében az országgyűlési biztos 2008-ban a gyermekek jogainak érvényesülését fókuszba helyező projektet indított, minden évben más-más témára összpontosítva. 2009-ben a gyermekek erőszakkal szembeni védelméről, 2010-ben a család és a családpótló ellátások szerepéről szóltak a kiemelt projekt vizsgálatai. 2008 óta az ombudsman gyermekjogi honlapján az érintettek közvetlenül is feltehetik a kérdéseiket, megírhatják a panaszaikat és az ő nyelvükön kapnak tudnivalókat a jogaikról, azok gyakorlásának módjáról.

A fiatalok rajzpályázaton is kifejezhették a jogaikkal kapcsolatos véleményüket, a gyermekjogok fontosságára az ombudsman bélyeg és képeslap kiadásával is felhívta a figyelmet. A biztos műhelybeszélgetésein, szakmai találkozóin információkat, véleményeket cserél és vitat meg a gyermeki jogok és gyermekvédelem terén tevékenykedő, meghatározó szereplőkkel. A felismeréseket, eredményeket, javaslatokat évente megjelenő, a honlapján is elérhető projektfüzetekben publikálja – és kezdeményezi is, várja is azok együttműködését, akinek összefogása révén még hatékonyabb lehet az érdekeik képviseletére legkevésbé képes, ezért leginkább kiszolgáltatott gyermekek jogainak védelme.

Az együttműködés nem teljesen újkeletű, hisz korábban már működött együtt a két szervezet a biztonsági gyermekülés kötelezővé tétele ügyében, amikor a Szolgálat az OBH szakértőinek bevonását kérte az ügy kivizsgálásában. A közös erőfeszítés eredményeképpen 2007. június elsejétől törvényben kötelezték a biztonsági gyerekülés használatát a személygépkocsikban ? mondták el az aláírók egybehangzóan.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) 1990-ben alakult, 1998 óta kiemelten közhasznú szervezetként működik. Célja a fizikailag és értelmileg sérült, az árva és más rászoruló gyermekek felkarolása, életkörülményeinek javítása, jövőjük megalapozása, valamint hatékony fellépés a gyermekvédelemmel és egyéb, fiatalkorúakkal kapcsolatos kérdésekben. A Szolgálat húsz évvel ezelőtti megalakulása óta fontosnak tartja a hátrányos helyzetű gyermekek képviseletét, támogatását.

A Gyermekmentő Szolgálat tevékenységét lefedő 12 pontban az egészségügyi-, gyermekélelmezési?, és nevelőszülői programok mellett a törvény-előkészítési program, illetve a gyermekek jogainak védelme kap kiemelt szerepet. Továbbá 2009. április óta az európai Safer Internet Plus program (Biztonságosabb Internet Program) magyarországi konzorciumának vezetőjeként, tudatosság-növelő központként a gyermekek, szülők, tanárok és a döntéshozók felvilágosítását, a program népszerűsítését is vállalta az egyesület. A szervezet szeretné elérni, hogy az országban minél több internethasználó böngészhessen biztonságos körülmények között, illetve, hogy az érintettek tudják, kihez fordulhatnak baj/probléma esetén.

Mind a két fél nagyon fontosnak és biztatónak tartja a jövőbeni együttműködést, mivel így még hatékonyabban és gyorsabban tudnak fellépni olyan kérdésekben, amik az állampolgári jogok biztosa és a civil társadalom figyelmét felkelti. Jelenleg az egyik ilyen súlyos kérdés a 18 év alatti gyerekek őrizetbe vételének, illetve elzárással történő büntetésének kérdése, az intézkedések az ombudsman szerint Alkotmányos alapjogokat sértenek.

Szóljon hozzá!