ZETApress

hírportál

Víz és felelősség

A víz mindannyiunk felelőssége ? állapították meg a gyárlátogatással egybekötött, a stratégiai fenntartható fejlődés jegyében tartott szakmai programon, melynek a Dreher Sörgyárak Zrt. adott otthont.

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejődésért (BCSDH) szervezet szakemberei által kezdeményezett találkozó célja az volt, hogy a BCSDH tagvállalatai, illetve a meghívott vállalatokat képviselők tapasztalatcsere és beszélgetés révén megismerjék az egymás körében elérhető jó gyakorlatokat a fenntartható fejlődés terén és ugyanakkor inspirálják egymást, hogy a potenciális közös programok ötletei is megszülethessenek. A program során a szakemberek a Vision 2050 című jelentésben megfogalmazott célok és kihívások mentén vitatták meg az egyes helyi megoldásokat és fogalmazták meg a jövőbeni célokat.

Andrei Haret, a Dreher Sörgyárak Zrt. elnök vezérigazgatója angol nyelvű köszöntőjében hangsúlyozta: ? A vállalat hosszú távra tervez, a fenntartható fejlődés az üzleti stratégia integráns része, az üzleti célokat a fenntarthatóság kritériumaival összhangban határozzuk meg. ? A rendezvényen részt vett Kovács Sándor Lóránt vállalatfejlesztési igazgató is, aki így fogalmazott: ? A Dreher Sörgyárak ? amint ezt a magyar söriparban elsőként megjelentetett fenntarthatósági jelentésében is megfogalmazta ? az utóbbi három évben figyelmét és erőfeszítéseit három kulcsterületre koncentrálta: felelős alkoholfogyasztás, a víz- és energiagazdálkodás, közösségi szerepvállalás. A víz- és energiagazdálkodás terén a környezettudatos működés iránti elkötelezettséget támasztják alá a beruházások is, amelyek közül kiemelkedik a biológiai szennyvíztisztító üzem és biogáz kazán, az abszorpciós hűtő.

A víz mindannyiunk felelőssége még akkor is, ha Magyarországon egyelőre nem tekinthető szűkös erőforrásnak. Lehetőségeihez mérten azonban minden felelősen gondolkodó vállalatnak szerepet kell vállalnia a készletek védelmében. Gondolkodjunk globálisan, és cselekedjünk lokálisan! ? értettek egyet a rendezvényen részt vevő szakemberek, majd közösen megvitatták az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) által, szeptember 23-án bemutatott Vision 2050 ? Az üzleti világ új jelentése című tanulmány legfontosabb, a magyar gazdaság és a vállalatok szemszögéből várható következményeit a vízgazdálkodás témában.

A Vision 2050 projekt keretében a World Business Council for Sustainable Development (Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért, WBCSD) és annak 29 tagvállalata megalkotta egy olyan világ képét, amely 2050-re már a fenntarthatóság ösvényén fog járni. A projekt három kérdésre próbál válaszolni: Hogyan néz ki a fenntartható világ? Hogyan valósíthatjuk ezt meg? Milyen szerepet vállalhat az üzleti világ abban, hogy biztosítsa a gyorsabb fejlődést az elképzelt világ felé?

Kriza Máté, a BCSDH ügyvezetője szerint a környezettudatos vízgazdálkodás kiemelten fontos téma a fenntarthatóság szempontjából. ? Ahogy a Vision 2050-ben is szerepel, a jelenlegi tendenciák szerint, annak érdekében, hogy megfelelő mennyiség élelmiszer álljon rendelkezésünkre, meg kell dupláznunk a mezőgazdasági termelés mennyiségét anélkül, hogy növelnénk a termelésbe bevont területeket vagy az öntözéshez használt víz mennyiségét. Ezért is helyeztük jelen BCSDH szakmai tapasztalatcsere fókuszába a víz kérdéskörét és megismerhettük a Dreher Sörgyárak környezettudatos vízgazdálkodás megközelítését.

Megtudhattuk, hogy a sörgyártás szinte minden egyes technológiai lépése vizet igényel, ezért a takarékosság kiemelten fontos feladata a cégnek. A Sörgyár jelentésében olvasható, hogy az elmúlt 10 évben közel 30%-al csökkenték a fajlagos vízfelhasználást, így kevesebb, mint öt hl vizet használnak fel egy hl sör előállítása során, továbbá, a vízbázis védelmet kiemelten kezelik, minden kutat évente monitoroznak.

A BCSDH részéről Salgó István, a civil szervezet elnöke és egyben az ING Magyarország vezérigazgatója elmondta, hogy az üzleti szféra felelőssége és szerepe vitathatatlan a fenntartható fejlődés megvalósításában. Ezért is fontos, hogy azok a hazai vállalatok, amelyek már elkötelezettséget tanúsítanak e témában ? többek között a BCSDH tagvállalatai is ? lehetőség szerint megosszák egymással tapasztalataikat és jó gyakorlataikat. Egy ilyen közös jövőkép, amelyet a Vision 2050 is felrajzol, segíthet az egyéni erőfeszítéseket egy irányba terelni, a szükségszerű holisztikus látásmód erősítésében. A Vision 2050 jelentés magyar nyelvű összefoglalóját innen tölthetjük le.

Szóljon hozzá!