ZETApress

hírportál

Bajbajutottak védelmében

A timföldgyár tárolójából kiömlött vörös-iszap által okozott károk megtérítése egy új helyzet elé állította a kormányt, mivel az iszaptárolót üzemeltető társaság felelősség-biztosítására ? előzetes adatok alapján ? nem lehet számítani, mert várhatóan a károk töredékének rendezésére sem lesz elegendő.

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a lakásbiztosítások esetében általában csak a személyi sérüléses, illetve halálesettel járó károk kerülhetnek megtérítésre, mivel a biztosítótársaságok által alkalmazott lakásbiztosítási feltételek szerint az iszaptárolókból kiömlő veszélyes anyagok által okozott károk nem tartoznak a biztosítói kockázat körébe.

A hírek szerint a biztosítótársaságok a lakossági károk egy részét méltányosságból is megtérítik, de a környezetben bekövetkezett károk részleges helyreállításához is a költségvetés forrásait kell majd átcsoportosítani. Problémát jelent továbbá, hogy a katasztrófában a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanok is megsemmisültek. Az elmúlt héten a hét legnagyobb pénzintézet vezetője cáfolta, hogy a megsemmisült, fedezetként szolgáló ingatlanok miatt felmondtak volna egyetlen jelzáloghitel szerződést is.

A Fogyasztóvédelmi bizottság a mai napon napirendre tűzte az október 4-én bekövetkezett katasztrófa fogyasztóvédelmet érintő kérdéseit. A bizottság feladatkörével összefüggésben áttekintette a lakásbiztosítással és a vállalati felelősségbiztosítással összefüggő kérdéseket, valamint a jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanok megsemmisülése kapcsán előállt helyzet kezelését a kárt szenvedett állampolgárok érdekében.

A bizottsági ülésen, meghívott előadóktól képviselőtársaimmal együtt bővebb tájékoztatást kaptunk az eddig megtett intézkedésekről és a jövőbeni feladatokról. Úgy gondolom, hogy ? a bizottsági ülésen elhangzottak alapján ? feltétlenül támogatnunk kell a szakértői bizottság létrehozását szorgalmazó Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetségének javaslatát. A szakbizottság feladata lenne a katasztrófakockázatok kezelésére szolgáló, biztosítási alapelveken és piac-konform megoldásokon alapuló rendszer kidolgozása.

A bizottság üdvözli a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a jelzáloghitellel rendelkező károsultak érdekében megtett intézkedéseit: a jogsegélyszolgálat felállítását, valamint a pénzügyi szervezetek figyelmének felhívását a Magatartási Kódexben foglaltak alapján elvárt magatartásra.

Szükségesnek tartom a vállalatok felelősségbiztosítására vonatkozó szabályozás áttekintését és egy olyan jogi szabályozás kialakítását, amely az általuk végzett tevékenység kockázataihoz igazodó felelősségbiztosítás megkötését írja elő. Fel kell kérni a kormányt, hogy vezessen be szigorú előírásokat arra vonatkozó, hogy a veszélyes üzemnek minősített vállalkozások megfelelő felelősségbiztosítással rendelkezzenek. Ellenőrizze és szankcionálja azokat a vállalkozásokat, melyek igyekeznek kibújni ez alól a kötelezettségük alól.

Fontosnak tartom, hogy készüljön felmérés arra vonatkozóan, hogy milyen vészhelyzeti terve van a kormánynak, valamint milyen veszélyes üzemek működnek legálisan ma Magyarországon. Továbbá támogatom, hogy az 1995-ben elfogadott környezetvédelmi törvénnyel összefüggésben a kormány követelje meg a veszélyes üzemek környezetvédelmi biztosítékát, biztosítását és céltartalék-képzését ? mondta Simon Gábor, a Fogyasztóvédelmi bizottság elnöke.

Szóljon hozzá!