ZETApress

hírportál

Gyors segítség és hosszú távú megelőzés

Eddig több mint 85 millió forintot utalt át a Magyar Tudományos Akadémia a Borsod Megyei Közgyűlés számlájára az árvíztől leginkább sújtott településeken élők lakhatási feltételeinek helyreállítására ? tudtuk meg Sajtóosztályuktól.

Az MTA vezetőinek kezdeményezése nyomán több mint 1100 akadémikus és akadémiai doktor ajánlotta fel egyhavi tiszteletdíját vagy annak egy részét a bajba jutottaknak. ? Az árvíz miatt nagy bajba jutott honfitársaik iránt szolidaritást érezve a Magyar Tudományos Akadémia vezetői felajánlják egyhavi akadémikusi tiszteletdíjukat az árvízkárosultak megsegítésére, és felhívással fordulnak akadémikustársaikhoz, hogy ők is ajánlják fel a bajba jutottak megsegítésre egy havi tiszteletdíjukat vagy annak egy részét ? e szavakkal fordult az MTA elnöke, főtitkára, főtitkárhelyettese és három alelnöke a hazai tudóstársadalomhoz a tavaszi árvíz okozta természeti csapást követően.

A felhívást egyhangú támogatással fogadták a tudós testület tagjai: az árvízkárosultak megsegítéséért létrehozott elektronikus postafiókba folyamatosan érkeztek az akadémikusok, MTA doktorok és köztestületi tagok felajánlásai. ? Örömmel ajánlom fel egy havi tiszteletdíjamat az árvízkárosultak javára. A kezdeményezést messzemenően támogatom és üdvözlöm. Magam is gondolkoztam a segítségnyújtás módján, a kezdeményezés ezt megkönnyítette ? fogalmazta meg az egyik levélíró. ? Csatlakozva az MTA Elnökének tiszteletreméltó felhívásához bejelentem, hogy az árvízkárosultak megsegítésére egyhavi tiszteletdíjamat felajánlom abban bízva, hogy azt az illetékesek legjobb becsületükkel használják fel a rászorultak segélyezésében ? így indokolta felajánlását a kezdeményezés egy másik támogatója.

Szolidaritásukat kifejezve összesen több mint 1100-an csatlakoztak az Akadémia vezetőinek kezdeményezéséhez. Az adományozók között voltak olyanok, akik nem egy, hanem kéthavi tiszteletdíjukkal támogatták az árvíz sújtotta települések lakóit. A kezdeményezéshez csatlakoztak olyan köztestületi tagok is, akik akadémiai tiszteletdíjban nem részesülnek, így egyéb jövedelmükből tettek nagylelkű felajánlást. Olyan tudós is akadt, aki maga is az árvízkárosult, de úgy gondolta, segíthet a nála is rosszabb helyzetbe került honfitársain.

A felajánlásokból eddig 85 millió 360 ezer 885 forint érkezett be az Akadémiához. Az MTA az összeget a Borsod Megyei Közgyűlés árvízkárosultak megsegítésére nyitott elkülönített alszámlájára utalta át. A felajánlott összeg megfelelő felhasználását ötfős testület kíséri figyelemmel a MTA elnökének felkérésére.

A testület tagjai ? Vizkelety András, Ádám Veronika, Mindszenty Andrea, Lakatos István és Nusser Zoltán ? az elsők között ajánlották fel adományaikat. Mindszenty Andrea geológus, a testület tagja tételesen ellenőrizte az érintett helyiségek földrajzi helyzetét, részletesen tájékozódott a területen geológiai munkát végző, így személyes, helyszíni tapasztalatokkal rendelkező kollégái körében.

A felajánlók többször is kifejezett szándékának megfelelően Vizkelety András, az adományok felhasználásának ellenőrzésére felkért testület elnöke a gyors segítségen túlmenően, a hasonló károk megelőzésének hosszú távú biztosítására hívta fel a Borsod Megyei Közgyűlés figyelmét. ? A támogatás felhasználásához az adományozók csak abban az esetben járulnak hozzá, ha azt kizárólag árterületen kívüli ingatlanok építésére fordítják ? áll az Ódor Ferencnek, a Borsod Megyei Közgyűlés elnökének írt levélben.

Vizkelety András akadémikus, a bizottság nevében tájékoztatta a Borsod Megyei Közgyűlés elnökét arról is, hogy a testület elfogadta javaslatát az összegyűlt adomány felhasználására. A javaslat alapján a tudósok, kutatók felajánlásaiból befolyt összeggel az MTA az árvíztől leginkább sújtott települések árvízkárosultjai lakhatási feltételeinek helyreállítását segíti.

Pálinkás József, az Akadémia elnöke levélben köszönte meg az adományozók nagylelkű felajánlásait. ? Köszönöm, hogy közös tetté válhatott egyéni áldozatunk, hogy a tudós társaság nem először, de ismét egyként mutathatta meg felelősségérzetét, elkötelezettségét, odaadását mindazért, ami hazánkban történik. Ez a Magyar Tudományos Akadémia alapításának gesztusa, működésének erkölcse, teljesítményének mérőfoka ? hangsúlyozta az MTA elnöke a Magyar Tudományos Akadémia tagjainak, doktorainak és köztestületi tagjainak írt levelében.

Szóljon hozzá!