ZETApress

hírportál

Előrejelzik a szmogot

Európában egyedülálló rendszer segíti a fővárosi szmogriadó-előrejelzést ? tudtuk meg a Városházán a délelőtti sajtótájékoztatón.

A Fővárosi Önkormányzat és az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) együttműködésének köszönhetően új fejlesztés segíti az autósokat, akik indulás előtt szeretnének tájékozódni a budapesti levegőminőségről. A szigorított fővárosi szmogriadó-rendelet pénteki hatályba lépésével egy időben ugyanis megkezdi működését az OMSZ Európában egyedülálló előrejelző rendszere, ami két nappal előre meghatározza a várható budapesti légszennyezettségi adatokat.

Egyórás felbontással, két napra előre jelzi a főbb légszennyező anyagok koncentrációjának jövőbeli alakulását az a rendszer, amelyet a Főváros támogatásával fejlesztett ki az OMSZ. A szakembereik ugyanis az időjáráshoz hasonlóan immár a levegőben található káros anyagok mennyiségének változását is képesek kémiai modellek segítségével előre jelezni.

A Budapesten bemutatkozó rendszer a fővárosi forgalmi adatok és a főbb ipari létesítmények kibocsátását, majd a meteorológiai helyzet változását is figyelembe véve, a jövőre nézve grafikonon és táblázatokban mutatja meg a levegő minőségével kapcsolatos várható adatokat. A térképeken elhelyezett pontok a szmogriadó-tervben szereplő szennyezőanyagok értékelése alapján a fővárosi levegőminőséget szemléltetik. A tájékoztatási és riasztási küszöbértékek figyeléséhez szükséges egyórás koncentrációértékek, a por esetében a napi egyórás koncentrációértékek átlaga és a jogszabályban rögzített határértékek a táblázatokban tekinthetők meg.

A levegőminőség hazai szabályozása három határértéket különböztet meg. Egészségügyi határérték: tartós egészségkárosodást nem okoz, ezt az emberi egészség védelme érdekében a jogszabályban meghatározott módon és időn belül be kell tartani. Elérése és túllépése veszélyes légszennyezettséget eredményez.

Tájékoztatási küszöbérték: a légszennyezettségnek egyes légszennyező anyagok tekintetében a lakosság egyes érzékeny (gyermek-, időskorú, beteg) csoportjaira megállapított szintje, amelynek túllépése esetén a lakosságot tájékoztatni kell. Elérése és túllépése enyhébb intézkedéseket jelentő, tájékoztatási fokozatú szmog helyzetet eredményez.

Riasztási küszöbérték: a légszennyezettség azon szintje, amelynek rövid idejű túllépése is veszélyeztetheti az emberi egészséget, és amelynél azonnali beavatkozást kell tenni. Elérése és túllépése forgalomkorlátozással járó intézkedéseket jelentő, riasztási fokozatú szmog-helyzetet eredményez.

A szmog-riadó tájékoztatási, vagy riasztási fokozatát akkor kell elrendelni, ha három mérőállomáson, egy időben mért légszennyező anyag koncentrációjának 3 egymást követő egyórás átlaga, illetve a szálló por (PM10) esetében 2 egymást követő 24 órás (naptári napra vonatkozó) átlaga meghaladja a határérték rendeletben rögzített tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket és teljesülnek a határérték rendelet további feltételei.

Az önkormányzat intézkedéseit megalapozó mintavételeket és vizsgálatokat, majd az eredmények ellenőrzését, rendszeres értékelését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat végzi, majd honlapján közzéteszi. A vizsgálati módszerek feltételeinek biztosítása állami feladat, a mérőpontokat a jogszabályi feltételeknek megfelelően a környezetvédelmi hatóság jelöli ki. Az aktuális információk, valamint az értelmezést segítő ábrák és magyarázatok az OMSZ honlapjának Levegőkörnyezet aloldalán találhatók.

Péntektől él a megújított fővárosi szmog-rendelet

A fővárosban a szmog-helyzet riasztási fokozatában eddig az a módszer volt érvényes, hogy az adott napon korlátozzák a páros, illetve a páratlan rendszámú járművek közlekedését. Azzal azonban, hogy megváltozott a kétszintű, sárga és zöld matricák, plakettek rendszere és a helyett négy ? fekete, piros, kék és zöld ? színnel jelölik a járművek környezetvédelmi tulajdonságát, lehetővé vált a forgalomkorlátozás alapelvének módosítása ? mondta el Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes.

Az egyhangúan megszavazott rendelet szerint ezután a feketével és a pirossal jelölt gépjárművek használatának szüneteltetését kérheti a főpolgármester a szmog-riadó tájékoztatási fokozatától kezdve, a riasztási fokozatban pedig megtilthatja azok közlekedését. Ez azt is jelenti, hogy a jelenleg sárga matricás autókat ? mivel azok közlekedésének tilalmára nem tér ki a rendelet ? átmenetileg még lehet használni a riasztási fokozatban is, egészen addig, amíg a következő műszaki vizsga során nem kapnak az új rendszerbe illeszkedő matricát.

A riasztási fokozatban új szabályt is bevezettek: a főpolgármester kérheti a gépjárművek vezetőit, hogy járművük haladási sebességét 20 kilométer/órával csökkentsék, kivéve ott, ahol 30 kilométer/óra vagy annál kisebb a megengedett legnagyobb sebesség. Erre elsősorban a téli időszakban lehet majd szükség.

A szmog-rendeletbe újonnan bekerült avar- és kerti-hulladékégetéssel kapcsolatban az alapvető előírások a következők: Elsősorban helyben komposztálni kell; másodsorban a háztartási hulladéktól elkülönítetten, a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató (Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.) által forgalmazott, erre a célra szolgáló zsákban gyűjteni, melyet a közszolgáltató elszállít.

Avart és kerti hulladékot 2011. december elsejétől tilos elégetni. 2011. november 30-ig égetni kizárólag a következő együttes feltételek esetén, átmenetileg még megengedett: március 8-a és november 30-a között ünnepnapok kivételével hétfőtől-szombatig, 10 és 15 óra között.

Az égetés tilos a Hungária-gyűrűn belül, továbbá közterületen, valamint egészségügyi-, szociális-, gyermek-, ifjúsági-, nevelési- és oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények, szabadidőközpontok és egyházi intézmények 100 méteres körzetében, azok működésének időtartama alatt. Az avarégetésre vonatkozó rendelkezések megszegőivel szemben 30 ezer forint, míg a gépjárművek esetében százezer forintig terjedő bírság szabható ki a megfelelő kormányrendeletek előírásai szerint.

Szóljon hozzá!