ZETApress

hírportál

Törvényes korcsolya?

Vizsgálódik a Sportért Felelős Államtitkárság a 2011-es Téli Universiade kapcsán. A korcsolyázók 2011. évi Téli Universiade nevezése körüli anomáliákról a petícióból és sajtóból is értesült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) Sportért Felelős Államtitkársága.

A tárca sportügyekért felelős vezetői felveszik a kapcsolatot az érintett szövetségekkel és szakági vezetőkkel, hogy pontos tájékoztatást kapjanak a történtekről és kiderüljön, hogy az érintettek saját szabályzataiknak megfelelően saját felelősségi jogkörükön és hatáskörükön belül jártak-e el. Az államtitkárság a törvényi rendelkezéseket és jogszabályi előírásokat minden körülmények között betartja és betartatja, amennyiben bármiféle szabálysértést tapasztalunk ez ügyben, akkor jelzéssel fogunk élni az ügyészség felé.

A jogalkotó az állami és a civil szférát egymástól mintegy húsz éve mind szervezetileg, mind működésében törvényi szinten (Ptk, Egyesülési jogról szóló törvény, Sporttörvény) külön választotta. A társadalmi szervezetek (sportegyesületek, sportszövetségek) és az országos sportági szakszövetségek így saját önálló szervezettel rendelkeznek, döntéseiket belső eljárási rendjük szerint maguk hozzák, minden külső behatás nélkül.

A NEFMI Sportért Felelős Államtitkársága a törvényi előírások miatt nem avatkozhat és nem is avatkozik be a szakszövetségek döntési mechanizmusába, tehát sportversenyek esetén sincs hatásköre befolyásolni azt, hogy mely sportolók vesznek részt egy adott sporteseményen. A részvétel jogát a sportág kvalifikációs versenyein elért eredmények alapján lehet kiharcolni, ennek hiányában a sportági szakszövetség a belső szabályzata szerinti eljárási rendnek megfelelően határozza meg az érintett versenyen induló versenyzők körét.

A szakszövetség önálló jogi személy, amely autonóm belső szervezettel rendelkezik. A szakszövetség legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyen keresztül a szakszövetség tagjai (az egyes sportegyesületek) akaratukat érvényesíthetik. A közgyűlési határozatokba a tagok szabadon betekinthetnek.

A Fővárosi Bíróság által nyilvántartott országos sportági szakszövetség működése felett a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja. A szakszövetség döntései ellen az ügyészséghez lehet fordulni, amely indokolt esetben eljárást folytat le. Az államtitkárság a törvényi rendelkezéseket és jogszabályi előírásokat minden körülmények között betartja és betartatja, amennyiben bármiféle szabálysértést tapasztalunk ez ügyben, akkor jelzéssel fogunk élni az ügyészség felé.

A NEFMI Sportért Felelős Államtitkárságának az állami központi költségvetésből származó pénzügyi források sportágak közötti elosztásában és az állami támogatások felhasználásának ellenőrzésében vannak jogszabályokban rögzített jogosítványai, amelyek gyakorlásában a sport köztestületek is közreműködnek.

A téli Universiádéra történő magyar nevezésekben a NEFMI Sport Államtitkársága egyetlen sportág esetében sem vett részt, mert ilyen jogszabályi hatáskörrel nem rendelkezik. A nevezésekről az érintett sportági szakszövetségek önállóan, vélhetően saját belső eljárási rendjüknek megfelelően döntöttek.

Szóljon hozzá!